Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2004Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200421-11-2004: Κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας των Αστυνομικών

21-11-2004: Κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας των Αστυνομικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 21/11/2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλει για εδραίωση κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών, κατάρτισε Κώδικα Δεοντολογίας των Αστυνομικών, που θα εκδοθεί σύντομα με τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα σύνολο αρχών και κανόνων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των Αστυνομικών και τις επιτρεπόμενες μεθόδους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας επιχειρείται η αναφορά ενεργειών, συμπεριφορών και στάσεων που συντελούν στην ανάδειξη της επαγγελματικής και ηθικής πληρότητας του Έλληνα αστυνομικού, ως υπεύθυνου ατόμου και δημόσιου λειτουργού.

Με σκοπό την πληρέστερη κατάρτιση του Κώδικα Δεοντολογίας εστάλη σχετικό προσχέδιο για σχολιασμό και περαιτέρω προτάσεις στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Συνήγορο του Πολίτη, στο Γραφείο της  Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και στις Ομοσπονδίες του αστυνομικού προσωπικού.

Το οριστικό σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας του αστυνομικού συντάχθηκε με βάση τον Ευρωπαϊκό κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας, τις διεθνείς διακηρύξεις για τους κανόνες συμπεριφοράς των αστυνομικών, τις παρατηρήσεις και προτάσεις των παραπάνω φορέων και αφού λήφθηκαν υπόψη και οι αντίστοιχοι κώδικες ευρωπαϊκών κρατών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από επτά (7) άρθρα, με τα οποία καθορίζονται:

  • Οι γενικές υποχρεώσεις του αστυνομικού (άρθρο 1).
  • Η συμπεριφορά κατά την αστυνομική δράση γενικά (άρθρο 2).
  • Η συμπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση των πολιτών (άρθρο 3).
  • Η συμπεριφορά κατά την προανάκριση (άρθρο 4).
  • Οι υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών (άρθρο 5).
  • Οι κανόνες που διέπουν τον αστυνομικό ως δημόσιο λειτουργό στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και την πάταξη κάθε πράξης διαφθοράς (άρθρο 6).
  • Η διαβεβαίωση του αστυνομικού προς τους πολίτες ότι γνώμονας της συμπεριφοράς του αποτελεί ο σεβασμός της αξίας κάθε ανθρώπου και η προάσπιση των δικαιωμάτων του (άρθρο 7).

Ο Κώδικάς Δεοντολογίας θα αποσταλεί για ενημέρωση σε όλους τους Αστυνομικούς. Σημειώνεται ότι συμπεριλαμβάνει κατευθυντήριες αρχές και κανόνες και δεν υποκαθιστά τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αστυνομικών. Η τήρηση του Κώδικα αποτελεί θεσμική υποχρέωση του αστυνομικού και η παραβίαση των διατάξεών του επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού πέραν βέβαια από τις τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις του ουσιαστικού ποινικού δικαίου.

      
  Για περισσότερες πληροφορίες    τηλ : 210 6977505
                                             Fax  : 210 6929764
                                           E-mail :  elasgrty@mopo.gr

 

 

 

kodikasdeodologias.doc

Τελευταίες Αναρτήσεις