Τρ 28 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2004Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200409-10-2004: Τοποθετήσεις Αστυνομικών Διευθυντών

09-10-2004: Τοποθετήσεις Αστυνομικών Διευθυντών

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 

      Αθήνα, 9/10/2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγελάκου συνεδρίασε σήμερα το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων και τοποθέτησε τους κατωτέρω Αστυνομικούς Διευθυντές ως ακολούθως:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη από Δ/νση Αστυν. Αθηνών στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Ηλία στη Δ/νση Δημ. Ασφάλειας /Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗ Αριστοτέλη στην Αστυν. Υποδ/νση Πτολεμαΐδας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο από Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης/ΥΔΕΖΙ στη Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη στη Δ/νση Αστ. Προσωπικού / Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.
ΑΡΒΥΘΑ Ηλία στην Αστυν. Δ/νση Χίου, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ Ανέστη από Αστυν. Δ/νση Ροδόπης στην Α.Δ. Ξάνθης, ως Δ/ντή.
ΑΡΜΑΤΑ Νικόλαο από Αστυν. Δ/νση Αργολίδας στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΒΑΧΛΑ Ευάγγελο από Αστυν. Υποδ/νση Νάουσας Ημαθίας στην Α.Δ. Πέλλας, ως Υποδ/ντή.
ΒΕΡΓΑΔΗ Νικόλαο από Α.Τ. Ομονοίας στη Δ/νση Ασφ. Αττικής/ Υ.Π.Ε.
ΒΟΥΤΣΙΔΗ Κων/νο στην  Αστυν. Υποδ/νση Γιαννιτσών Πέλλας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΒΡΑΧΑ Βασίλειο στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΓΑΛΙΑΤΣΟ Γεώργιο στη Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υπηρετεί.
ΓΑΤΣΑ Βασίλειο στην Αστυν. Δ/νση Σάμου, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Κων/νο από Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Κρατικού Αερολιμένα Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο από Δ/νση Αστυν. Δυτικής  Αττικής/ Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών και κατ΄ απόσπαση στη Δ/νση Παλλαϊκής ?μυνας-ΠΣΕΑ
ΓΙΩΤΗ Ευάγγελο στην Υποδ/νση  Ασφάλειας Ν/Α Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΓΚΑΓΚΑΡΕΛΛΗ Ευστάθιο από Αστυν. Δ/νση Χίου στην Αστυν. Δ/νση Λέσβου, ως Δ/ντή.
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο από Δ/νση Αστυν. Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Λακωνίας, ως Δ/ντή.
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ  Γρηγόριο από Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής/ Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο από Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής/ Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γεώργιο από  Υποδ/νση  Ασφάλειας Κέρκυρας στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας, ως Δ/ντή.
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟ Ευάγγελο από Δ/νση Αστυν. Αθηνών στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, ως Δ/ντή.
ΔΟΥΛΓΕΡΗ Γεώργιο από Δ/νση Τροχαίας Θεσ/νίκης στη Δ/νση ?μεσης Δράσης Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή.
ΔΡΙΒΑ Δημήτριο από Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών στην Αστυν. Δ/νση Κεφαλληνίας, ως Δ/ντή.
ΘΕΟΧΑΡΗ Ανδρέα στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/ Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί.
ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ Παναγιώτη από Α.Τ. Αγίου Δημητρίου στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ Αναστάσιο από Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας στην Αστυν. Δ/νση Θεσπρωτίας, ως Υποδ/ντή.
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟ Πολυδεύκη στην Αστυν. Δ/νση Χαλκιδικής, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΗ Γεώργιο από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού /Α.Ε.Α. στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Υ.Δ.Ε.
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟ Ιωάννη από Δ/νση Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας / Α.Ε.Α στη Σχολή Μετ/σης – Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας. Εκτέλεση μετάθεσής του μετά τη λήξη της απόσπασής του στο εξωτερικό.
ΚΑΡΤΑΝΟ Αριστείδη από Αστυν. Δ/νση Σάμου στην Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, ως Δ/ντή.
ΚΑΣΑΠΑΚΗ Κων/νο στη Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υπηρετεί.
ΚΑΤΣΑΡΟ Ανδρέα στη Δ.Α.Ε.Ε.Β, όπου υπηρετεί.
ΚΑΤΣΙΑΡΗ Θεόδωρο από Αστυν. Δ/νση Αργολίδος στην Αστυν. Δ/νση Αχαϊας, ως Δ/ντή.
ΚΙΟΥΛΟ Χρήστο στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης, όπου υπηρετεί.
ΚΙΟΥΣΗ Ιωάννη από Υποδ/νση  Μεταγωγών -Δικαστηρίων Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, ως Υποδ/ντή.
ΚΟΚΚΑΛΗ Σωτήριο από  Α`   Α.Τ. Λάρισας στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας, ως Υποδ/ντή.
ΚΟΛΛΙΑ Χαράλαμπο στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, όπου υπηρετεί.
ΚΟΝΙΑΡΗ Ελευθέριο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών /Επιτελείο, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟ Κων/νο από Σχολή Μετεκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αστυν. Δ/νση Αργολίδας, ως Δ/ντή.
ΚΟΡΜΙΣΤΙΝΟ Θεόδωρο στην Αστυν. Δ/νση Δράμας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ Κων/νο από Δ/νση Αστυν. Αθηνών στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης, ως Δ/ντή, διακοπτομένης της απόσπασής του στη Π.ΑΜ-ΠΣΕΑ.
ΚΟΡΟΜΠΑ Δημήτριο από Δ/νση Ασφάλειας  Αττικής στην Υποδ/νση Ασφ. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντή.
ΚΟΤΡΩΤΣΟ Ιωάννη στην Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδος, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΚΟΥΓΙΑ Νικόλαο στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ΥΚΑ, όπου υπηρετεί.
ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟ Κων/νο στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΚΟΥΡΒΑ Χρήστο από Α.Τ. Ελευσίνας στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΚΟΥΡΗ Στυλιανό από Αστυνομική Ακαδημία στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Ανδρέα από Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, ως Υποδ/ντή.
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ιωάννη από Β΄ Α.Τ. Αιγάλεω στην Αστυν. Δ/νση Εύβοιας, διακοπτομένης της απόσπασής του στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά.
ΚΡΙΚΕΛΑ Απόστολο στη Σχολή Αστυφυλάκων  Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπηρετεί.
ΚΡΟΜΜΥΔΑ Βασίλειο στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας, όπου υπηρετεί, ως Διοικητή.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο στην Υπηρεσία  Ασφάλειας  Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο στη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας /Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.
ΛΑΖΑΡΙΔΗ Δημοσθένη από Δ/νση Αστυν. Θεσ-νίκης στη Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης/ Υ.Δ.Ε., διακοπτομένης της απόσπασής του στην Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσ/νίκης.
ΛΑΜΠΙΡΗ Γεώργιο από Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων στη Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.
ΛΑΜΠΡΟΥ Αναστάσιο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης της απόσπασής του στο Γ.Ε.ΕΘ.Α.
ΛΑΠΠΑ Γεώργιο από Δ.Α.Ε. Θεσ/νίκης στην Υποδ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος, ως Δ/ντή.
ΛΕΝΑΚΑΚΗ Αντώνιο στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΛΕΟΥΝΑΚΗ Μιχαήλ  από Α.Τ. Σαλαμίνας στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο στην Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΛΙΑΚΟ Κων/νο στην Αστυν. Δ/νση Καβάλας, όπου υπηρετεί.
[Υ.Γ.] ΛΟΥΚΕΡΗ Χρήστο στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί.
ΜΑΛΙΔΑΚΗ Σωτήριο από Δ` Υποδ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΜΑΝΤΖΑΝΑ Γεώργιο από Γ΄ Α.Τ. Πειραιά στην Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστηριών Αθηνών.
ΜΑΝΤΖΙΟ Σοφοκλή από Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων στη Σχολή Μετ/σης – Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας.
ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΥΔΗ Ζήση από Αστυν. Δ/νση Ροδόπης στην Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης, ως Δ/ντή.
ΜΑΧΑΙΡΑ Κων/νο από Α.Τ. Νίκαιας στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.
ΜΕΡΔΗ Νικόλαο από Αστυν. Δ/νση Αχαΐας στην Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας, ως Δ/ντή.
ΜΗΤΟ Αθανάσιο στην Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΜΗΤΣΟΥ Αθανάσιο από  Α` Υποδ. Αστυν. Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΜΙΧΑΛΑΚΗ Γεώργιο στην Υποδ/νση  Ασφαλείας Ηρακλείου , όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΜΠΑΛΑΚΟ Γρηγόριο από Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Ασφ. Αττικής/Υποδ/νση Αλλοδαπών, ως Δ/ντή.
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο από Τμήμα Δίωξης Λαθρομεταναστών  Αθηνών στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΜΠΑΤΡΑ Αθανάσιο από Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής στην Υποδ/νση Ασφ. Δυτικής Αττικής, ως Δ/ντή.
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ Γεώργιο από Α.Τ. Κορυδαλλού στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.
ΜΠΕΡΙΚΟ Ιωάννη από  Α΄ Α.Τ. Πειραιά στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.
ΜΠΕΣΥΡΗ Νικόλαο από  Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδας στην Αστυν. Δ/νση Φωκίδας, ως Δ/ντή.
ΜΠΙΖΠΟ Θεόδωρο στην Αστυν. Δ/νση Σερρών, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΜΠΟΡΟΤΗ Ταξιάρχη στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.ΜΕ.Τ. , όπου υπηρετεί.
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ Αριστείδη από Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών στη Δ/νση Ασφ. Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΝΑΣΤΟΥΛΗ Κων/νο στην  Αστυν. Δ/νση Πρέβεζας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΝΕΖΗ Αναστάσιο από Α.Τ. Καισαριανής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΝΕΛΛΑ Ευάγγελο από Σχολή Μετεκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αστυν. Δ/νση Ευρυτανίας, ως Δ/ντή.
ΝΕΣΤΟΡΑ Κων/νο στην Αστυν. Δ/νση Πιερίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο στην Αστυν. Υποδ/νση Αιγίου Αχαΐας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Χρήστο από ΥΑΤ /Δ.Α.Ε. Θεσ/νίκης στη Δ.Α.Ε.Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΝΤΑΛΛΗ Ευστράτιο στην Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΝΤΑΟΥΛΑ Αθανάσιο από Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών.
ΝΤΟΜΑΖΗ Μαργαρίτη από Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟ Αθανάσιο από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ΥΠΕ στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη από Δ/νση Αστυν Αερολιμένα Αθηνών στη Σχολή Μετ/σης – Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας.
ΠΑΝΟ Χρήστο από Σχολή Μετ/σης-Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας στη Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΠΑΝΤΟΥΛΑ Νικόλαο στη Δ.Ε.Ε. , όπου υπηρετεί.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κων/νο στην Αστυν. Δ/νση Φλώρινας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο στην Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο στη Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/ Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριο στη Δ.Α.Ε.Θεσ/νίκης/Υ.Α.Τ. , όπου υπηρετεί.
ΠΑΠΠΑ Αναστάσιο στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΠΑΠΠΑ Λάμπρο στη  Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί.
ΠΑΠΠΑ Νικόλαο από Α.Τ. Ν. Σμύρνης στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΠΑΤΗΛΑ Λάμπρο από Α.Τ. Συντάγματος στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΠΑΤΣΗ Κων/νο από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Σχολή Αστυφυλάκων.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη στη Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/ Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης της απόσπασής του στο Γραφ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ΥΔΤ.
ΠΟΥΛΑΡΗ Γεώργιο στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ., όπου υπηρετεί.
ΠΥΛΑΡΙΝΟ Νικόλαο από Ε` Υποδ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ Ιωάννη στη Δ/νση Ασφ. Αττικής/Υ.Δ.Ν., όπου υπηρετεί.
ΡΙΝΗ Λεωνίδα στην Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΡΟΤΖΙΩΚΟ Νικόλαο από  Α.Τ. Μεγάρων Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Αρκαδίας, ως Δ/ντή.
ΣΑΚΚΑ Κων/νο από Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΣΑΚΟΝΙΔΗ Γεώργιο από Αστυν. Δ/νση Πιερίας στη Δ/νση Τροχαίας Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΣΑΠΟΥΝΑ Χρήστο από Α.Τ. Αμαρούσιου στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Υποδ/ντή, διακοπτομένης της απόσπασής του στην ίδια Υπηρεσία.
ΣΓΟΥΡΟ Ανδρέα από  Α.Τ. Ακροπόλεως στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/ Α.Ε.Α..
ΣΔΡΟΛΙΑ Παναγιώτη από Υ.Τ.Ε. Βορείου  Ελλάδος στη Δ/νση Τεχνικών/ Α.Ε.Α.
ΣΕΡΕΤΗ Νικόλαο από Β΄ Α.Τ. Περιστερίου στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΣΕΡΟΠΩΝΗ Αθανάσιο στη Γ.Α.Δ.Α./Υ.Δ.Ε., όπου υπηρετεί.
ΣΕΦΕΡΙΔΗ Μιχαήλ στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Παρασκευά από  Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως Υποδ/ντή.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο από Υποδ/νση. Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.
ΣΤΑΜΑΤΗ Δημήτριο από Δ/νση Αστυν. Αθηνών στη Δ/νση Ασφ. Αττικής.
ΣΥΡΜΑΛΗ Θεμιστοκλή στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντή.
ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟ Αναστάσιο στη Δ/νση Εκπαίδευσης /Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.
ΤΖΙΟΛΑ Δημήτριο στην Αστυν. Δ/νση Θεσπρωτίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΤΖΟΒΑΡΑ Μιχαήλ στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης, όπου υπηρετεί.
ΤΡΑΟΥΔΑ Βασίλειο από Αστυν. Δ/νση Πέλλας στην Αστυν. Δ/νση Καστοριάς, ως Δ/ντή.
ΤΣΑΓΚΑΡΗ Βασίλειο από Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στην Αστυνομική Ακαδημία.
ΤΣΕΚΟΥΡΑ Γεώργιο στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπηρετεί.
ΤΣΕΝΕ Κων/νο στη Δ/νση Αλλοδαπών /Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.
ΤΣΙΑΝΤΑΚΟ Θωμά στη Δ/νση Οικονομικών/ Τ.Α.Υ.Α.Π. , όπου υπηρετεί.
[Υ.Γ.] ΤΣΙΛΙΒΗ Κων/νο στη Γ.Α.Δ. Αττικής, όπου υπηρετεί.
ΤΣΙΟΥΜΑ Αθανάσιο στη Δ/νση Τροχαίας /Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.
ΤΣΟΠΕΛΑ Θεόδωρο στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης /Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.
ΦΕΙΔΑ Ευστάθιο  από Α.Τ. Μοσχάτου στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Υποδ/ντή.
ΦΕΥΓΑ  Δημήτριο στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης, όπου υπηρετεί.
ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ Ιωάννη από Δ/νση Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας /Α.Ε.Α. στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
ΧΑΛΑΡΗ Νικόλαο από Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθεσίας /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης.
ΧΡΗΣΤΟΥ Βασίλειο από Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων στην Αστυν. Δ/νση Τρικάλων, ως Δ/ντή, διακοπτομένης της απόσπασής του στην 4501 Π.Μ.Υ. Ιωαννίνων.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α. , όπου υπηρετεί.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ Παναγιώτη στη Δ/νση Οικονομικών /Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα στην Αστυν. Δ/νση Ηλείας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντή.
ΧΡΥΣΙΚΟ Ανδρέα από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως Υποδ/ντή.
ΨΥΧΑΡΗ Θεόδωρο από  Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδ/ντή.

[Ειδ. Καθ.] ΜΠΙΖΑΚΗ Νικόλαο στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε. , όπου υπηρετεί.

[Υγειονομικό] ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Ζαχαρία στο Κ.Ι. Αθηνών , όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΖΗΣΗ Τηλέμαχο στο Κ.Ι. Αθηνών , όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ Στυλιανό στο Τ.Δ.Α. Ξάνθης, όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιο στη Δ/νση Υγειονομικού, όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΜΩΡΑΪΤΗ Ιωάννη στο Κ.Ι. Αθηνών , όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο στο Κ.Ι. Αθηνών , όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΠΑΠΠΑ Χρήστο στο Κ.Ι. Αθηνών, όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΠΟΥΛΙΑΝΟ Γεώργιο στο Κ.Ι. Αθηνών , όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗ Ιωάννη στο Κ.Ι. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί.
[Υγειονομικό] ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Βασίλειο στο Κ.Ι. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί.

[ Αστυκτηνίατρο] ΣΕΡΙΦΗ Σπυρίδωνα στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης της απόσπασής του στον ΕΦΕΤ.
[ Αστυκτηνίατρο] ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης της απόσπασής του στον ΕΦΕΤ.
[ Αστυκτηνίατρο] ΠΑΝΑΚΙΑ Νικόλαο στην Αστυν. Δ/νση Αχαϊας, όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης της απόσπασής του στον ΕΦΕΤ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  τηλ.: 2106977505
                                            Fax: 2106929764
                                         E-mail: elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις