Σα 3 Ιουνίου 23

03-06-2004: Ανακοίνωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 3/6/2004

Τοποθετήθηκε στη θέση του Β` Υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), με αρμοδιότητες του τομέα Διοικητικής Υποστήριξης, ο κ. Παναγιώτης Αλυφαντής, Διευθυντής της Ε.Υ.Π. και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Τελευταίες Αναρτήσεις