Σα 25 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2003Δελτία Τύπου Αύγουστος 20035-8-2003: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη δήλωση κυνηγετικών όπλων

5-8-2003: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη δήλωση κυνηγετικών όπλων

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 5-8-2003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τη χορήγηση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, από κατόχους τέτοιων όπλων, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις Δασικές Αρχές, ως και την υποβολή αιτημάτων, για  την αντικατάσταση των δελτίων κατοχής κυνηγετικών όπλων των αρμοδίων Δασικών Αρχών, με άδεια κατοχής των Αστυνομικών Αρχών, ανανεώθηκε για το χρονικό διάστημα από  24 – 7 – 2003 μέχρι 23 – 7 – 2004.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, όσοι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια κατοχής των Αστυνομικών Αρχών, υποχρεούνται όπως προσέλθουν στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να υποβάλουν σχετικά αιτήματα.

Επισημαίνεται ότι, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η κατοχή των όπλων αυτών θεωρείται παράνομη, τα όπλα θα κατάσχονται και σε βάρος των κατόχων αυτών, προβλέπονται αυστηρές ποινές φυλάκισης και χρηματικής  ποινής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  τηλ.: 2106924558
                                          Fax: 2106929764
                                          E-mail: elasgrty@mopo.gr
                                          Δ/νση Ιστοσελίδας: www.ydt.gr   

Τελευταίες Αναρτήσεις