Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΠολύδωρας ΑρχείοΠολύδωρας 200731-05-2007: Παρεμβάσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα στη Βουλή κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου περί ιδρύσεως της...

31-05-2007: Παρεμβάσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα στη Βουλή κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου περί ιδρύσεως της Αγροφυλακής (30-5-2007, Δευτερολογία κατά την απογευματινή συζήτηση)

Δευτερολογία Υπουργού Δημοσίας Τάξεως:
 
Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν σε όλες ή στις περισσότερες από τις παρατηρήσεις που διετυπώθησαν. Όσον αφορά την έννοια των όρων και των ορισμών που ετέθησαν από τον κ. Κοσμίδη και από άλλους, αμφιβάλλω αν είναι κάποιος καινούργιος, νεοπαγής όρος στο άρθρο 2. Όλοι είναι όροι επαναλαμβανόμενοι από παλαιότερα νομικά κείμενα.
 
Έτσι, δανειστήκαμε την εγκυρότητα, το δοκιμασμένο και επαληθευμένο των όρων και τα χρησιμοποιούμε και εδώ, για να εξουδετερώσουμε τον όποιο κίνδυνο από το νεοπαγές ή τον νέο ορισμό που θα εισαγάγουμε. Έτσι, έρχεται και η παρατήρηση για τα αγροτικά κινητά της παραγράφου 3, ιδίως του εδαφίου γ΄, που απετέλεσε αντικείμενο μάλλον σκωπτικών σχολίων.
 
Δεν τίθεται θέμα για τα αγροτικά ακίνητα, ιδίως κι όσον αφορά το πού βρίσκονται αυτά, όπως εσχολίασε ο κύριος Κοσμίδης. Για τις άλλες διατάξεις  απήντησα. Για το ποιός είναι ο συγγραφέας, μπορεί να μην είναι του ύψους του δικού σας, αλλά είναι μια ομάδα επιστημόνων, η οποία παρήγαγε αυτό το προϊόν, αυτό το νομοθέτημα κι όχι το μόρφωμα, το οποίο έτυχε της επιδοκιμασίας και του επαίνου θα έλεγα, εγκύρων προσώπων του νομικού κόσμου και της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.
 
Μία ειδικότερη παρατήρηση που ετέθη από τους συναδέλφους – νομίζω και από τον κ. Βλατή- έχει να κάνει με την έννοια της συλλειτουργίας και της συναρμοδιότητας. Ο νόμος απαντάει, κύριες Σκοπελίτη, ευθέως. Στο άρθρο 3, παράγραφος 3: «η Ελληνική Αγροφυλακή παρέχει συνδρομή στις Αστυνομικές ή άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. και στους Φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 κ.λπ.».
 
Και προς περαιτέρω αποσαφήνιση στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 περί αρμοδιοτήτων αποσαφηνίζει, για να είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα και με τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. και με τις αρμοδιότητες των άλλων Οργανισμών, που έχουν κατά είδος και κατ’ αντικείμενο εξειδίκευση και εκ του νόμου αρμοδιότητα, λέμε γι’ αυτή την έννοια της «συνδρομής», της συλλειτουργίας ή βοηθείας, αρωγής, θα λέγαμε ότι είναι «βοηθός εκπληρώσεως» σε πολλούς τομείς -όπως λέμε στο Αστικό– ο Αγροφύλακας.
 
 
Λέει η παράγραφος 6 και σας το υπογραμμίζω: «με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 της συνδρομής του άρθρου αυτού, δεν θίγονται συναφείς αρμοδιότητες άλλων Αρχών, Υπηρεσιών ή Φορέων». Κατά τη διάρκεια της απουσίας σας, υπενθύμισα στους συναδέλφους ότι δεν υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες και στις σύγχρονες Διοικήσεις αποκλειστικές αρμοδιότητες. Όλα είναι σε διυπουργικό επίπεδο, σε διακλαδικό επίπεδο, σε διατομεακό επίπεδο, συναρμοδιότητες και συλλειτουργίες και απομένει σε μία σύγχρονη Διοίκηση, όπως φιλοδοξούμε εμείς να είμαστε, η οργάνωση αυτών των συναρμοδιοτήτων.
 
Για τον κ. Σκοπελίτη, (ως προς) το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού. Θα είναι (η Αγροφυλακή) ένα Σώμα 3.400 ανθρώπων στην εκκίνηση. Όχι τώρα, τώρα θα είναι με τους παλαιούς, δηλαδή 1.200 και θα προσληφθούν αμέσως και από τα ‘‘υπολείμματα’’ της Αγροφυλακής περίπου 600 και θα μένει ένα κενό μέχρι τους 3.400 που θα προσληφθούν, δηλαδή θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, θα ανοίξει η διαγωνιστική διαδικασία και θα συμπληρωθεί σε εύθετο καιρό ο αριθμός 3.400.
 
Ένα μεγάλο Σώμα, για να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση, μια κρίση, χρειάζεται αυτό το Όργανο, όπως κάνουν όλα τα πολυπληθή Σώματα και μάλιστα, στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα της υγείας, στον τομέα της άμυνας, στον τομέα των επικοινωνιών, μάλλον μεταφορών και συγκοινωνιών, χρειάζεται τέτοια Συμβούλια. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, παρά, κατά τα πρότυπα της Αστυνομίας εμείς εδώ, ως συντάκτες του νόμου, εφεύραμε, επινοήσαμε και θεσπίζουμε το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού, για τις κρίσεις: μια θεομηνία, μια επιδημία, μια επιζωοτία, μια πυρκαγιά και ούτω καθεξής, ώστε το Σώμα συνολικά να σχεδιάσει γρήγορα την αντιμετώπιση και τη δράση για το πρόβλημα ευρείας κλίμακος που θα έχει ανακύψει.
 
«?παγε της βλασφημίας», γι αυτό που είπατε με την ευαισθησία σας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Είναι πιθανότερο να τους δούμε τους Αγροφύλακες δίπλα στις κινητοποιήσεις των αγροτών, παρά φυσικά απέναντι. Δεν είναι σε καμμία στροφή της σκέψεως κάτι τέτοιο ως ενδεχόμενο. Εννοώ κύριε Σκοπελίτη, στη διάταξη γραμματική, εννοιολογική και τελολογική ερμηνεία που λέμε στα νομικά, για τη νομοθεσία και τη Διοίκηση.
 
Στο άρθρο 9, για τις περιφερειακές Υπηρεσίες, απαντώ στους καλούς συναδέλφους που έθεσαν το θέμα: να έχουμε αντιστοιχία με την Αστυνομία, ήταν μια πρώτη σκέψη που διήρκεσε πολύ καιρό. Δεν το επιλέξαμε, γιατί θα ήταν πολυτελές ως προς την οργάνωση και διάρθρωση των ανωτάτων βαθμίδων. Γι’ αυτό επιλέξαμε Διευθυντές κι όχι Γενικούς Διευθυντές στις 13 Περιφέρειες, με οικονομία υψηλών Αξιωματούχων.
 
Για το «ένας σε κάθε Δήμο» με απασχολεί και το βλέπουμε, για την πλήρη ανάπτυξη της Αγροφυλακής να είναι ένας σε κάθε Δήμο. Έχουμε ευχέρειες και δυνατότητες πολλαπλές. Αλλά και τώρα ο προάγγελος του «ένας σε κάθε Δήμο» υπάρχει και στη διάταξη, όταν λέει: «σε κάθε Νομό συνιστάται τουλάχιστον ένα Αγρονομικό Τμήμα», μου αφήνει τις ευχέρειες για τα υπόλοιπα, τα της πλήρους αναπτύξεως και συστάσεως των νέων Τμημάτων ή και Σταθμών. Υπάρχουν δυνατότητες ποικίλες.
 
Ως προς την ηλικία τους και στο άρθρο 18, όριο ηλικίας κατά βαθμούς, το 62° έτος και δεύτερον οι κατώτεροι μέχρι του Αγροφύλακα το 60° έτος είναι σε πλήρη αντιστοιχία προς ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με τα κριτήρια του άρθρου 19 δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν καλής θελήσεως ελεγκτή και κριτή της διατάξεως για να αμφισβητηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. Γιατί λέει:‘‘ η διαδικασία επιλογής, ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, ο τρόπος διαπίστωσής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα’’ και το Προεδρικό Διάταγμα, καθώς γνωρίζεται για την Συνταγματικότητα, για την όλη νομοθετική ή νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του, τυγχάνει της ειδικής επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
 
 
 ………(ερώτηση εκτός μικροφώνου)……..
 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως: θα προσδιοριστεί στο Προεδρικό Διάταγμα και θα είναι για να σας προκαταλάβω σε ανάλογη αντιστοιχία προς άλλες περιπτώσεις όπου ισχύει προσωπική συνέντευξη, θα είναι στο ίδιο επίπεδο κλίμακα μοριοδότησης αυτό το κριτήριο της συνέντευξης, αλλά δεν θα διστάσω να σας πω ότι τα αντικειμενικά κριτήρια είναι τόσα πολλά που δεν θα μείνει περιθώριο για να υπερκεραστεί το βάρος και ο όγκος των αντικειμενικών κριτηρίων από την προσωπική συνέντευξη.
 
Πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση για την εκπαίδευση με απασχολεί πάρα πολύ, μας απησχόλησε πάρα πολύ, και αυτή η διάταξη για την Αγρονομική Ακαδημία και για την εκπαίδευση των Αγροφυλάκων, την μετεκπαίδευση και επιμόρφωση είναι ένα περίγραμμα, ένα πλαίσιο το οποίον θα υποδεχθεί την ζωή στην Αγροφυλακή, δηλαδή τη λειτουργία της Αγροφυλακής, και το λέω και δεσμευτικά τώρα στη συζήτησή μας, για την πρώτη εφαρμογή και για τη συνέχεια θα υποδεχθεί την αρχή της δια βίου εκπαίδευσης των Αγροφυλάκων. Όλου του προσωπικού με ένα σύστημα ανακύκλωσης των προγραμμάτων. Οι Αγροφύλακες, Αρχιφύλακες και Αγρονόμοι θα είναι σε μια δυνατότητα και ευχέρεια να λαμβάνουν καινούργια ακαδημαϊκά δεδομένα, καινούργιες πρακτικές, εκπαιδεύσεις, έτσι ώστε να είναι σε διαρκή ετοιμότητα και βελτίωση.
 
………(ερώτηση εκτός μικροφώνου)……..
 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως: Βεβαίως, για να λειτουργεί γιατί θα προσληφθούν αμέσως αλλά θα γίνεται η εκπαίδευση καταρχήν στον τόπο των Διευθύνσεών τους και ύστερα όταν θα συσταθεί η Ακαδημία με ένα σύστημα διακοσίων ή τριακοσίων όσο είναι οι χωροταξικές ή ο χώρος θα επιτρέπει, θα γίνεται συνεχής εκπαίδευση. Πρέπει να σας πω για το σπουδαίο πρόγραμμα ενσυνείδητα έχουμε βάλει το πρόγραμμα σπουδών.
 
Θέλω  ένας (Αγροφύλακας) από ένα χωριό της Λάρισας που βλέπω τον Γιώργο τον Γαρουφαλλιά, να αισθάνεται υψηλότερη αυτοεκτίμηση όταν είναι Αγροφύλακας, ο οποίος εδιδάχθη αρχές οικολογίας, αρχές φυτολογίας, εμπραγμάτου δικαίου, άλλος άνθρωπος γίνεται και φιλοδοξώ να το δω. Δεν θέλω κάποιον ο οποίος μένει στις υπώρειες της ακαδημαϊκής ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, περίπου διεκδικητής ενός συμπλέγματος κατωτερότητος. Όχι! Θα αναβαθμιστεί. Θα αισθάνεται εσωτερικά καλύτερος, βελτιωμένος και θα έχει και τις αποδείξεις προς τούτο.
 
Καταλήγω με το να σημειώσω την παρατήρηση που ηκούσθη νομίζω από τον κύριο Μαντούβαλο για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι.. Παίρνουν πλεονέκτημα για την εισαγωγή. Το σχέδιο, ο νόμος όπως τον εισηγούμεθα, δεν θέλει να φτιάξει Προϊσταμένους των Αγροφυλάκων, ‘‘εξωτικούς’’ δηλαδή από μία άλλη διαδικασία. Θέλουμε, έχουμε καταλήξει να επιλέγονται οι καλύτεροι και οι επιθυμούντες Αγροφύλακες ως Αρχιφύλακες και στη συνέχεια Αγρονόμοι. Είναι καλύτερα να παράγονται μέσα από το Σώμα. Τους υποδέχεται με περισσότερα κριτήρια ή μόρια τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι., αλλά στην εξελεγκτική διαδικασία επιλέγουμε αντί να είναι προϊστάμενοι από έναν άλλο δρόμο απευθείας προϊστάμενοι, το σύνολο των Αγροφυλάκων να προάγονται μέσα από το Σώμα των Αγροφυλάκων.
 
Δύο νομικές παρατηρήσεις για το 39 και για το θέμα του ‘‘εξουσιαστού’’ εκαλύφθησαν ήδη και ό,τι ενδελεχέστερον μένει θα το δούμε στην Ολομέλεια. Για τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 53, αποδέχομαι την πρόταση του κυρίου Μπούγα για σύντμηση του χρόνου κατάταξης των Αγροφυλάκων. Λέει εδώ το 53 παρ. 1 «αν ορισμένοι επιτυχόντες δεν υποβάλουν αίτηση προσλήψεως στη θέση τους καλούνται αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών» –αυτό γίνεται 20 ημέρων, και λέω 20 και όχι 15, διότι έχουμε περιορισμούς από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα- «Η πρόσληψη αυτών ενεργείται» -προχωρώ παραπέρα- «κατόπιν υποβολής της αιτήσεως εντός 30 ημερών» –αυτό γίνεται 20 πάλι από την σχετική πρόσκληση.
 
«Το προσωπικό της Διεύθυνσης Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μεταφέρεται στην Ελληνική Αγροφυλακή εφόσον μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως υποβάλει έγγραφη δήλωση στην υπηρεσία του ότι επιθυμεί τη μεταφορά».
 
’Οσον αφορά τους πίνακες -ετέθη νομίζω από τον κύριο Βλατή- θα τους έχετε πριν από τον Ολομέλεια. Μιλάμε για πίνακες επιτυχόντων, δημοσιευθέντων σειράς κατάταξης πλήρους (σειράς) ανά νομό.
 
Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Έχω για τον απόντα κύριο Κουβέλη, που είπε : «για τους ανακαλουμένους από την Αστυνομία στο Σώμα, κριτήρια για την ανάκληση και μετάταξη αυτή αποτελούν ο χρόνος, το είδος προϋπηρεσίας του προσωπικού, η ηλικία και οι τίτλοι σπουδών ή ξένων γλωσσών ή άλλων ειδικών εκπαιδεύσεων», αυτά είναι κριτήρια ορισμένα δεν είναι αόριστα. Σημειώνω δε ότι υπήρχε η δυνατότητα όπως μου είπαν οι σύμβουλοί μας να έχουμε με Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης χωρίς κριτήρια να γίνεται η επιλογή των ανακαλουμένων αποστράτων Αξιωματικών και μιλάμε για λίγες θέσεις, νομίζω δέκα θέσεις συνολικά ή κάτι τέτοιο ανακαλουμένων από την αποστρατεία ανωτέρων Αξιωματικών της Αστυνομίας. Εάν έχω παραλείψει κύριε Κοσμίδη κάποιες ερωτήσεις να μου τις πείτε τώρα γιατί μπορεί να τις ξέχασα.
 
 
…(συνομιλίες – ερωτήματα)…
 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως: Λείπατε το πρωί, όταν το ανέλυσα ήδη αυτό, στο περιθώριο της ενστάσεως της Συνταγματικότητας. Eίναι, όπως λέει ο ορισμός στο άρθρο 1, «αυτοτελής» -ειδική, θα λέγαμε εμείς, suisgeneris, ιδιόμορφη Υπηρεσία- «υπαγόμενη στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως». Πολιτική Υπηρεσία, αλλά ιδιότυπη, όπως είναι η Πυροσβεστική. Σημειώνω, εκτός από τον χαρακτηρισμό που λέμε εμείς οι δύο, νομικοί, πάσχοντες από την deformationprofessionals, από την επαγγελματική διαστροφή, εξειδικεύεται ειδικότερα αυτή η ιδιοτυπία της Υπηρεσίας όπως και στην Πυροσβεστική ακριβώς. Εξειδικεύεται λέγοντας πολύτιμες διατυπώσεις που έχουν να κάνουν με τον ορισμό.
 
«Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής» -χαρακτήρας : άρθρο 4– «και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα κατά την εκπλήρωση της αποστολής και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών». Αυτό έχει ειδική νομική σημασία, όπως ξέρετε, όπως και η επόμενη παράγραφος, «το αγρονομικό προσωπικό θεωρείται ότι ευρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του».
 
Φεύγουμε από τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου ή των υπερωριών και πάμε στις διατάξεις -έτσι όπως ορίζεται- της ηθικής ετοιμότητας και της διατεταγμένης υπηρεσίας.
 
 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως: Με συγχωρείτε. Αυτό μου θυμίζει τον αντίλογο που μου έκανε ο κύριος Βενιζέλος το μεσημέρι, όταν του είπα ότι έχουμε κι άλλες Υπηρεσίες που δεν είναι κακό, με το ότι δεν υπάγονται στο 103 με σαφήνεια και είναι Υπηρεσίες που λειτουργούν. Μου ‘‘υπέδειξε’’ ότι μένει εκκρεμές το θέμα: ‘‘τι εγένετο με τον χαρακτήρα της Αστυνομίας Πόλεων και με τον χαρακτήρα της Χωροφυλακής τότε’’. Ό,τι εγένετο τότε με τον χαρακτήρα ή νομικό χαρακτηρισμό της Αστυνομίας Πόλεως ή της Χωροφυλακής (σε καμμία περίπτωση δεν συνεκρούετο με το πνεύμα ή με διατάξεις του Συντάγματος), το ίδιο και τώρα.
 
Μπορεί να είναι μία παράλληλη δράση για τους οδηγούς εκχιονιστήρων, αλλά δεν ενδιαφέρει το θέμα μας. Το θέμα είναι προσδιορισμένο νομικώς.
 
 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως: Δε θα υπάρξει κύριε Κοσμίδη ποτέ περίπτωση να κάνει (ποιοτικό) έλεγχο προϊόντος (ο Αγροφύλακας) . Θα κάνει συνδρομή στον Ε.Φ.Ε.Τ. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ας ‘‘διαμαρτυρηθεί’’ όταν λάβει το έγγραφο από τον Αγροφύλακα, που θα του πει: «υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι στο τάδε τυροκομείο έχουμε αίτημα για κίνηση, τόσα βαρέλια αλλοιωμένου προϊόντος».
 
Εγώ σας περιγράφω παράδειγμα συνδρομής στον Ε.Φ.Ε.Τ. Να το αποκρούσει ο Ε.Φ.Ε.Τ.
 
(Παρέμβαση κ. Κοσμίδη όσον αφορά την παρουσία Αγροφυλακής στα αστικά κέντρα του λεκανοπεδίου Αττικής).
 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως: Εσείς, ως συγγραφέας νόμων, θα πρέπει να ξέρετε ότι το έλασσον υπάγεται στο μείζον. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Αγροφύλακας θα κάνει εφαρμογή του ορισμού για τα ακίνητα, τα αγροτικά ακίνητα, εκεί όπου υπηρετεί κι όχι αντιστρόφως. Δηλαδή, δεν θα ψάχνει να βρει ο Αγροφύλακας πού είναι τα αγροτικά ακίνητα, για να πάει να τα υπηρετήσει. Αλλά εκεί όπου υπηρετεί ξέρει τι είναι αγροτικό ακίνητο και το υπηρετεί.
 
Σας ευχαριστώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις