Τε 29 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2003Δελτία Τύπου Ιανουάριος 200330-1-2003: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες του σεμιναρίου με θέμα τις Αστυνομικές Αποστολές Επιτήρησης στην Αθήνα, 27 έως 29 Ιανουαρίου

30-1-2003: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες του σεμιναρίου με θέμα τις Αστυνομικές Αποστολές Επιτήρησης στην Αθήνα, 27 έως 29 Ιανουαρίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 30-01-2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σεμινάριο με θέμα τις Αστυνομικές Αποστολές Επιτήρησης (Monitoring Police Missions), διοργάνωσε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να αποσαφηνισθεί η δομή και τα χαρακτηριστικά μιας Αστυνομικής Αποστολής Επιτήρησης και να προωθηθεί η σχετική εργασία που έχει ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CIV.COM), για τις πολιτικές πτυχές της Διαχείρισης Κρίσεων με μη στρατιωτικά μέσα.

Το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος OISIN II, από τις 27 έως και τις 29 Ιανουαρίου 2003.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των 15 Κρατών-Μελών της Πολιτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, με μη στρατιωτικά μέσα (CIV.COM.) -αρμόδιας ομάδας εργασίας του ΙΙ Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, της Αστυνομικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (Police Unit), της Ομάδας Σχεδιασμού της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν Αξιωματικοί που έχουν προϋπηρεσία κυρίως σε διεθνείς αποστολές ή έχουν παρακολουθήσει ανάλογες εκπαιδεύσεις.

Επισημαίνεται, ότι η Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η πρώτη, η οποία αντικατέστησε την Αστυνομική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών με την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας (1-01-2003). Στην συγκεκριμένη Αποστολή συμμετέχουν και δέκα (10) Έλληνες Αστυνομικοί.

Όσον αφορά στις εργασίες του σεμιναρίου την πρώτη ημέρα αναπτύχθηκε σφαιρικά το θέμα μιας Αστυνομικής Αποστολής Επιτήρησης που πραγματοποιείται διεθνώς από την ενιαία Ευρωπαϊκή Αστυνομική Δύναμη, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα σταθερότητας και δημόσιας τάξης και που χρειάζονται μια μόνιμη αστυνομική παρουσία. Η δεύτερη μέρα ήταν επικεντρωμένη στην πρώτη Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι εργασίες του σεμιναρίου ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση συμπερασμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν τη βασική δομή ενός εγγράφου εργασίας (concept paper), για αυτού του τύπου τις αποστολές και θα συζητηθεί στο πλαίσιο της CIV.COM.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.: 2106924558 

Fax: 2106929764

E-mail: elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις