Σα 3 Ιουνίου 23

3-9-2003: Ανακοίνωση Υπουργού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 3-9-2003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή Δελτίο Τύπου συνδικαλιστικών οργανώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, που εκδόθηκε χθες μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και στο οποίο, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στη «μη διασφάλιση του προσωπικού που χάνει τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή μένει ανήμπορο», σας ανακοινώνουμε τα εξής:

– Ήδη, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει προωθήσει για επεξεργασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σχέδιο νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τους παθόντες από βίαιο συμβάν. Στις ρυθμίσεις αυτές, περιλαμβάνονται διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες:

Η σύνταξη του προσωπικού που καθίσταται πλήρως ανίκανο για εργασία, υπολογίζεται με βάση το μισθό του καταληκτικού βαθμού, στον οποίο θα εξελίσσονταν μισθολογικά ή βαθμολογικά, προσαυξημένο με πλήρες χρονοεπίδομα και τυχόν επίδομα ευδόκιμης παραμονής.

Σε περίπτωση θανάτου στη χήρα σύζυγο ή στο τέκνο, χορηγούνται τα 7/10 της σύνταξης, προσαυξημένα κατά 1/10 για κάθε τέκνο, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους θανόντες σε περίοδο πολέμου.

– Επίσης, προωθείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία προβλέπεται καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη των οικογενειών, σύζυγο και τέκνα, σε περίπτωση που τραυματιστούν θανάσιμα ή καταστούν ανίκανα για εργασία, εξαιτίας εγκληματικής πράξης που έγινε σε βάρος τους, λόγω της ιδιότητας του συζύγου πατέρα ή μητέρας τους.

– Σε νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών, συμπεριελήφθη διάταξη, σύμφωνα με την οποία τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, πριμοδοτούνται με δέκα (10) μονάδες επιπλέον σε σχέση με τους λοιπούς υποψηφίους.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, ικανοποιούνται πάγια αιτήματα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και αποδεικνύεται έμπρακτα, ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία.

Τελευταίες Αναρτήσεις