Σα 23 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2003Δελτία Τύπου Μάρτιος 20033-3-2003: Πραγματοποίηση συνάντησης των Εθνικών Εκπροσώπων του Δικτύου Πρόληψης της Εγκληματικότητας

3-3-2003: Πραγματοποίηση συνάντησης των Εθνικών Εκπροσώπων του Δικτύου Πρόληψης της Εγκληματικότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 33-2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η θεσμοθετημένη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος (EUCPN) στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2003, σε γνωστό Ξενοδοχείο των Αθηνών.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν περισσότερα από 20 θέματα: διαδικαστικά, οργανωτικά και άλλα σχετιζόμενα με τις λεγόμενες καλές ή βέλτιστες πρακτικές πρόληψης της εγκληματικότητας, τις υποχρεώσεις του Δικτύου να συνδράμει με επιστημονικά τεκμηριωμένες εκθέσεις το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τις ερευνητικές προτεραιότητες κ.α.

Επίσης παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου 2002-2003, το Σχέδιο Δράσης 2003-2004, συζητήθηκε το «Συνέδριο Βέλτιστων Πρακτικών Πρόληψης του 2003», η οργάνωση της βράβευσης του καλύτερου προγράμματος πρόληψης καθώς και θέματα του Ευρωβαρόμετρου που συνδέονται με τον φόρο του εγκλήματος κ.α.

Το Δίκτυο είναι ένας ευέλικτος μικρο-οργανισμός που προσφέρει και διαχέει μεθόδους και πρακτικές βέλτιστων τρόπων πρόληψης της εγκληματικότητας. Ιδρύθηκε στις 28 Μαΐου του 2001, με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με απώτερο στόχο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζουν σε ένα χώρο δημοκρατικό και ασφαλή.

 

Ειδικότερα:

  • συνδράμει στη δημιουργία διαφόρων μορφών πρόληψης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • υποστηρίζει τις εγκληματοπροληπτικές δραστηριότητες σε επίπεδο κρατών και
  • ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών που αφορούν την πρόληψη της εγκληματικότητας της περιοχής τους.

Οι μορφές εγκληματικότητας στις οποίες κυρίως εστιάζεται είναι:

  • η νεανική παραβατικότητα
  • η εγκληματικότητα των αστικών περιοχών και
  • τα εγκλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά (διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις οικιών κ.λ.π.)

Στις συναντήσεις του Δικτύου, που φιλοξενούνται στη χώρα που ασκεί την Προεδρία, συμμετέχουν μόνο οι εθνικοί εκπρόσωποι των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναπληρωτές τους, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε., ο Γραμματέας του Δικτύου καθώς και εκπρόσωποι του Παρατηρητηρίου της Λισσαβώνας για τα Ναρκωτικά και της Europol.

Hλεκτρονική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος .

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλ: 2106924558

Fax: 2106929764

E-mail: elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις