Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΒουλγαράκης ΑρχείοΒουλγαράκης 200429-09-2004: Ομιλία Υπουργού Δημοσίας Τάξης κ. Γ. Βουλγαράκη στη συνεδρίαση Ο.Σ.Ο.

29-09-2004: Ομιλία Υπουργού Δημοσίας Τάξης κ. Γ. Βουλγαράκη στη συνεδρίαση Ο.Σ.Ο.

Αθήνα, 29-9-2004

Έχοντας αισίως ολοκληρώσει και τη φάση των Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, είμαστε στην πραγματικά ευτυχή θέση να ανακοινώσουμε πως η αποστολή που αναλάβαμε, σαν χώρα, στον τομέα της ασφάλειας ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία.

Πετύχαμε σε ένα δύσκολο εγχείρημα και για το λόγο αυτό δεχθήκαμε τις ευχαριστίες αλλά και τα συγχαρητήρια όλου του κόσμου.

Κληθήκαμε από τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές ολυμπιακό περιβάλλον, σε συνθήκες απόλυτης ρευστότητας και αστάθειας, ιδιαίτερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν πλέον η επικινδυνότητα του διεθνούς συστήματος αυξήθηκε ραγδαία.

Από την αρχή σχεδόν του Σχεδιασμού Ολυμπιακής Ασφάλειας επιδιώξαμε, ως διοργανώτρια χώρα, τη διεθνή συνεργασία με στόχο την εξασφάλιση της πληρότητας και αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού. 

Αναζητήσαμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία με στόχο να την προσαρμόσουμε κατάλληλα, στο σχεδιασμό μας. Με τη σύσταση της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας Ο.Σ.Ο., εξασφαλίσαμε ένα πλαίσιο συνεργασίας για να πετύχουμε το στόχο αυτό.

Ως θεσμός, αφορούσε ένα συλλογικό συμβουλευτικό όργανο, χωρίς επιχειρησιακό ρόλο. Με χρονικό σημείο αφετηρίας το 2001, πραγματοποιήθηκαν δέκα επτά (17) συσκέψεις συμπεριλαμβανομένης της σημερινής ως τελευταίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ο.Σ.Ο., καλύφθηκαν ουσιαστικά οι ανάγκες του Σχεδιασμού Ολυμπιακής Ασφάλειας καθώς και οι προσδοκίες ελληνικών υπηρεσιών ασφάλειας μέσω της τεχνογνωσίας που μεταφέρθηκε, της εκπαίδευσης που παρασχέθηκε, της εμπειρίας που αποκτήθηκε.

Η συνολική τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήθηκαν θα αποτελέσουν για τη χώρα μας μια ουσιαστική επένδυση. Συνιστούν το βασικό εργαλείο το οποίο θα αξιοποιηθεί, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στους τομείς χειρισμού κρίσεων, εσωτερικής ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων κρίσιμων καταστάσεων οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν από ασύμμετρες απειλές ή φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Η εκτεταμένη ρευστότητα και ο υψηλός βαθμός αστάθειας στο διεθνές σύστημα ασφάλειας, μας αναγκάζουν να διατηρούμε συνεχώς την ετοιμότητα μας, ως κράτη αλλά και ως διεθνής κοινότητα. Το επίπεδο της επικινδυνότητας του διεθνούς περιβάλλοντος μας υπενθυμίζει, μέσω των πολλαπλών τραγικών γεγονότων τα οποία το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, μια βασική αναγκαιότητα, πως η διεθνής συνεργασία στην αντιμετώπιση των νέων ασύμμετρων απειλών είναι πλέον επιβεβλημένη.

Η συνεργασία μας με την Ο.Σ.Ο. θεωρούμε ότι υπήρξε απόλυτα θετική. Ήμαστε δε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αφού θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και σημείο αναφοράς, για το σχεδιασμό αθλητικών διοργανώσεων παγκόσμιας εμβέλειας στο μέλλον.

Η συνεχιζόμενη τρομοκρατική δραστηριότητα παγκοσμίως μάς υποχρεώνει να διατηρούμε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και συνεχή επαγρύπνηση, επιδιώκοντας την απόλυτη συστράτευση της διεθνούς κοινότητας στην αντιμετώπιση του φαινόμενου αυτού. Για τον λόγο αυτό παραμένουμε ανοιχτοί σε περαιτέρω προτάσεις διαβουλεύσεων, συνεργασιών και ανάληψης κοινής δράσης. 

Τελευταίες Αναρτήσεις