Τρ 28 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2003Δελτία Τύπου Μάρτιος 200328-3-2003: 1η ημέρα Aτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Βέροια

28-3-2003: 1η ημέρα Aτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Βέροια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28-3-2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Βέροια 28-29 Μαρτίου

1η Μέρα

Ολοκληρώθηκε σήμερα στη Βέροια η πρώτη ημέρα των εργασιών του Ατυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ατυπου Συμβουλίου, οι αρμόδιοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εξασφάλιση ενός χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

Το πρωί της πρώτης ημέρας οι αρμόδιοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την Προεδρία του υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εξέτασαν αρχικά το επίκαιρο θέμα των συνεπειών του πολέμου στο Ιράκ, όσον αφορά το πρόβλημα των πιθανών μετακινήσεων πληθυσμών και προσφύγων και επιβεβαιώθηκε ομόφωνα η ανάγκη υποστήριξης των πληθυσμών που μπορεί να δοκιμασθούν, με βάση στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον Επίτροπο Vitorino, ο οποίος ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Ύπατη αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και Μη Κυβερνητικούς οργανισμούς υπάρχουν και μπορούν να διατεθούν διεθνή κονδύλια για φιλοξενία των προσφύγων αν χρειαστεί τοπικά στο Ιράκ ή στις γειτονικές χώρες.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών για το θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της λαθρομετανάστευσης υπήρξε ευρεία συναίνεση για αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με μέτρα όπως η αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων της Task Force στην Ευρωπόλ με τις υπάρχουσες δομές και η ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Αλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε κατά την διάρκεια του πρωινού είναι η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, που καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά ενόψει της διεύρυνσης, των επικείμενων θεσμικών αλλαγών που εξελίσσονται στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση και της αποτίμησης των πολιτικών επιταγών της Σεβίλλης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης.

Σε σχέση με τα ανωτέρω καθίσταται σημαντικός ο προβληματισμός των υπουργών ΔΕΥ για την αποτελεσματική διάθεση των υφισταμένων κοινοτικών πόρων στους τομείς της μετανάστευσης, του άσυλου, των συνόρων και της πολιτικής επαναπατρισμού, σε σχέση με άλλους κοινοτικούς τομείς, και το θέμα της κατανομής του βάρους και της αλληλεγγύης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, σε συσχετισμό με την καλύτερη οργάνωση των επιχειρησιακών κυρίως αρμοδιοτήτων του Κοινού Φορέα των επί κεφαλής των συνόρων των Κ-Μ.

Υπήρξε ευρεία συναίνεση για την ανάγκη θωράκισης των συνόρων και διατύπωσης μίας πολιτικής επιστροφής. Η Ελληνική προεδρία τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός Κοινοτικού Ταμείου Επιστροφής το οποίο θα επιφορτισθεί με την χρηματοδότηση των δαπανών επιστροφής των ατόμων που ευρίσκονται παράνομα στην Ένωση.

Από τον προεδρεύοντα έλληνα υπουργό τονίστηκε ότι για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης καθίσταται σημαντική η άμεση αναβάθμιση του δικτύου των Αξιωματικών Συνδέσμων Μετανάστευσης στις τρίτες χώρες και ο ουσιαστικός ρόλος που επιβάλλεται να διαδραματίσει στον επιτόπιο συντονισμό των κοινών πολιτικών και τη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης παρουσιάστηκε επίσης η πρόσφατη βρετανική πρωτοβουλία για το άσυλο που αφορούσε πρακτικά μέτρα δημιουργίας ενός συστήματος περιοχών αναμονής για τις περιπτώσεις λαθρομεταναστών αλλά και ατόμων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση ασύλου καθώς και τρόπους κατανομής των σε συσχετισμό με ορισμένα κριτήρια (πληθυσμού, εισοδήματος κλπ), και δημιουργία σε συνεργασία με τρίτες χώρες κινήτρων επιστροφής των ατόμων αυτών στις χώρες καταγωγής.

Επίσης κατά την διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης το μέλος του Προεδρείου της Συνέλευσης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα κ. John Bruton έκανε μία σύντομη παρουσίαση της προόδου των εργασιών της Συνέλευσης στα θέματα Ασύλου, Μετανάστευσης και Συνόρων. Η συζήτηση επί του ασύλου συνεχίστηκε μετά την άφιξη του Ύπατου Αρμοστή των Η.Ε. για τους πρόσφυγες κ. Lubbers.

Τέλος, η πρώτη ημέρα έληξε υπό την Προεδρία του υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Κώστα Σκανδαλίδη με τη συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου με κοινές βασικές παραμέτρους για τα εθνικά προγράμματα ένταξης των νομίμων μεταναστών που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη.

O Έλληνας υπουργός τόνισε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών της Ε.Ε. και σε πολιτικό επίπεδο και προς τα ΜΜΕ που να προβάλουν τη διαμόρφωση μιας νέας κοινής αντιμετώπισης του θέματος της ένταξης των μεταναστών.

Επίσης, πρότεινε την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης για θέματα ένταξης, που θα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από την εκάστοτε Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι πρακτικές, οι εξελίξεις για επίτευξη σύγκλισης καθώς και τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη της Ένωσης από την προώθηση συγκεκριμένων κοινών πολιτικών που θα αποφασίζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Καταλήγοντας ο Έλληνας υπουργός επιβεβαίωσε την προσήλωση της Ελληνικής Προεδρίας στην ολοκλήρωση των εκκρεμών νομοθετικών εργαλείων για τους νόμιμους μετανάστες, όπως επιβάλλει η Σεβίλλη, αλλά και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση των μέτρων ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης, θέμα που θα αποτελέσει μία από τις βασικές συνιστώσες της συζήτησης για τη μετανάστευση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tηλ.: 2106924558

Fax: 2106929764

E-mail: elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις