Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΒουλγαράκης ΑρχείοΒουλγαράκης 200517-03-2005:Ομιλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο Συμβούλιο της Ευρώπης(Βαρσοβία, 17-18/3/2005)

17-03-2005:Ομιλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο Συμβούλιο της Ευρώπης(Βαρσοβία, 17-18/3/2005)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17/3/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία με θέμα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλγαράκης, στο πλαίσιο της συνάντησης των Υπουργών Εσωτερικών – Δημόσιας Τάξης των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ο κ. Βουλγαράκης παρέστη στη συνάντηση ως κεντρικός ομιλητής, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Terry DAVIS.

Επισυνάπτονται κύρια σημεία της εισήγησης του κ. Υπουργού με θέμα «Μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος»:

 • Δεν νομίζω ότι τίθεται σε αμφιβολία η αναγκαιότητα της καταπολέμησης του φαινομένου της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αντίθετα, πολλά ερωτήματα εγείρει ο τρόπος καταπολέμησης των φαινομένων αυτών. Μάλιστα, τα ερωτήματα αυτά απασχολούν ιδιαίτερα τις δημοκρατικές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται απέναντι σε ένα τραγικό δίλημμα: Να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία σύμφωνα με τους κανόνες της Δημοκρατίας, του σεβασμού δηλ. των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομιμότητας (οπότε στην περίπτωση αυτή η αντιμετώπιση θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αναποτελεσματική) ή να προβούν σε μια δραστική πάταξή της, ενεργώντας όμως τότε αντιδημοκρατικά; Ο φόβος μας και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι το θύμα θα είναι τελικά η Δημοκρατία.

 

 • Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για μια επιτυχή αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται μια δέσμη νομικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μέτρων, στη βάση των ακόλουθων παραμέτρων:

  -καθορισμός ενός σαφούς εννοιολογικού πλαισίου της τρομοκρατίας και των βασικών της μορφών,
  -αναγνώριση και οριοθέτηση της διασύνδεσης της τρομοκρατίας με το οργανωμένο έγκλημα,
  -προσαρμογή του εσωτερικού νομικού πλαισίου με βάση τόσο τις διεθνείς δεσμεύσεις, όσο και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας,
  -δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων εθνικών αρχών και υπηρεσιών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας,
  -εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υποδομών,
  -ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών στους τομείς της επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών και των αρχών οικονομικού εγκλήματος,
  -ανάπτυξη εθνικών σχεδίων επικοινωνιακής διαχείρισης και χειρισμού Μ.Μ.Ε. σχετικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος,
  -δημιουργία εθνικών μηχανισμών αλληλεγγύης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας με δυνατότητα συνδρομής ξένων κρατών σε περιπτώσεις χειρισμού κρίσιμων περιστατικών.

 

 • Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη πρέπει να στοχεύουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων από τρομοκρατικές επιθέσεις. Ειδικότερα, τα μέτρα πρέπει να αποβλέπουν κυρίως:

  -στη δημιουργία και ενδυνάμωση των κατάλληλων θεσμών και διαδικασιών,
  -στην αποκοπή των τρομοκρατικών ή εγκληματικών οργανώσεων από χρηματοδοτικές πηγές,
  -στην προστασία των κρίσιμης σημασίας υποδομών,
  -στην προστασία των μεταφορών,
  -στην αύξηση της ετοιμότητας ανταπόκρισης του κρατικού μηχανισμού σε τρομοκρατικά περιστατικά και
  -στην αναζήτηση αμοιβαίας συνεργασίας και αμφίδρομης ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

 

 • Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, δικαστικών και οικονομικών αρχών, πολιτικής προστασίας και υγείας είναι καθοριστικής σημασίας.

 

 • Εξίσου σημαντική αποδεικνύεται σε περιπτώσεις τρομοκρατικών απειλών και η συνεργασία και η επικοινωνία των εθνικών αρχών με τους πολίτες. Η έλλειψη επικοινωνίας και αντικειμενικής ενημέρωσης των πολιτών καταλήγει συνήθως σε πανικό ή μαζική υστερία. Αντίθετα, η έγκαιρη ενημέρωση περιορίζει τις συνέπειες και τις απώλειες μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Σωστή επικοινωνία σημαίνει άριστη συνεργασία των αρμοδίων αρχών με τα Μ.Μ.Ε.

 

 • Η Ελλάδα με αυξημένη ευθύνη απέναντι στους εταίρους της και σεβόμενη τις διεθνείς της υποχρεώσεις συνεισφέρει στην παγκόσμια προσπάθεια των αρμοδίων φορέων σε διεθνές, περιφερειακό και διμερές επίπεδο.

  Ήδη πριν την 11η Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα τροποποίησε τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και προβλέπει την πρόληψη και καταστολή, τόσο της τρομοκρατίας, όσο και του οργανωμένου εγκλήματος.

  Επίσης, υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ενώ έχει υπογράψει και τις 12 συνολικά Διεθνείς Συνθήκες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

  Πέραν της στενής συνεργασίας και των διαφόρων πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντική είναι και η ένταση της συνεργασίας μας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, της Αδριατικής και Ιονίου, οργανώνοντας κανάλια επικοινωνίας για γρήγορη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών παράνομων δραστηριοτήτων.

  Επίσης, η Ελλάδα έχει υπογράψει μέχρι σήμερα 21 Διμερείς Συμφωνίες Αστυνομικής Συνεργασίας με διάφορα κράτη.

 

 • Τέλος, το γεγονός ότι διοργανώσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορούμε να αποτελέσουμε πυρήνα συναίνεσης και συνεργασίας των πολιτών και κυρίως χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος των βασικών ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της παγκοσμιοποίησης τονίζοντας τα εξής:

 • Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι οπαδοί της Δημοκρατίας, των ελευθέρων συναλλαγών και της διεθνούς συνεργασίας θα είναι περισσότερο κερδισμένοι και ενισχυμένοι. Όσο όμως ισχυρότεροι γίνονται, τόσο σφοδρότερη θα είναι και η αντίδραση από όλους εκείνους που θα ζημιώνονται από την παγκοσμιοποίηση, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί, όπως η ίδια η λέξη σημαίνει, για όλο τον κόσμο. Αν αυτό δεν συμβεί, οι ισχυροί της γης θα ευθύνονται για την όποια «δαιμονοποίηση» των λαών και των όποιων θρησκειών. Στην περίπτωση αυτή θα βιώσουμε πρωτόγνωρα προβλήματα ασφαλείας. Έτσι, άλυτα προβλήματα μακρινών περιοχών, θα αποτελέσουν σύντομα εσωτερικά προβλήματα των χωρών της. Γι΄ αυτό, προβλήματα μειονοτήτων, υπανάπτυξης, φτώχειας, υγείας, ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά. πρέπει να αντιμετωπισθούν με σύνεση, διορατικότητα, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες    τηλ. : 210 6977505
                                            Fax  : 210 6929764
                                            e-mail  :       elasgrty@mopo.gr

 

Τελευταίες Αναρτήσεις