Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2003Δελτία Τύπου Μάιος 200314-5-2003: Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας - CEPOL

14-5-2003: Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας – CEPOL

(Κέρκυρα 13 και 14 Μαΐου 2003)

Το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας – CEPOL πραγματοποιείται στις 13 και 14 Μαϊου 2003 στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.

Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος σύμφωνα με τις αιτήσεις συμμετοχής περίπου 70 άτομα μεταξύ των οποίων, αντιπροσωπείες από τα 15 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και Εκπρόσωποι άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών (Europol, European Commission, Council).

Μερικά από τα  θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, είναι τα ακόλουθα:

  • Πρακτικά του Συνεδρίου της 5-6 Μαρτίου 2003
  • Ανακοινώσεις από την  Προεδρία και τον Διοικητικό Διευθυντή της CEPOL
  • Αναφορά Πεπραγμένων και Έκθεση Αξιολόγησης για το μέλλον της CEPOL 
  • Ετήσια αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας – CEPOL για το 2002 
  • Ετήσιο Πρόγραμμα για το 2004 
  • Σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2004 
  • Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας- CEPOL με άλλα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα με αντικείμενο την Αστυνομική επιστήμη
  • Ομοιόμορφη εκπαίδευση στα σεμινάρια που διεξάγει η Ευρωπαϊκή  Αστυνομική Ακαδημία – CEPOL
  • Συνεργασία με την Europol
  • Παρουσίαση του Προγράμματος εργασιών της επερχόμενης Ιταλικής Προεδρίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες:  τηλ.: 2106924558
Fax: 2106929764
E-mail: elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις