Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΠολύδωρας ΑρχείοΠολύδωρας 200706-08-2007: Ομιλία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κατά την τελετή ανάληψης καθηκόντων του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής

06-08-2007: Ομιλία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κατά την τελετή ανάληψης καθηκόντων του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής

Αθήνα, 06-08-2007

Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχηγέ της Ελληνικής Αγροφυλακής, κύριε Γενικέ, Στρατηγοί, κύριοι Περιφερειάρχες της Ελληνικής Αγροφυλακής, σήμερα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ζει μία ιστορική στιγμή. Την επανασύσταση της Ελληνικής Αγροφυλακής και την ανάληψη των καθηκόντων από τον πρώτο Αρχηγό της νέας Ελληνικής Αγροφυλακής.

 
Σας ζητώ να συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτού του ιστορικού γεγονότος. Η συνειδητοποίηση της αξίας του ιστορικού γεγονότος μπορεί να γεννηθεί από το να στρέψουμε την σκέψη μου σε τρία στοιχεία.
 
Πρώτον ότι η νέα Αγροφυλακή, ενώ αναγνωρίζουμε το έργο της παλαιάς Αγροφυλακής, θα είναι όντως νέα Αγροφυλακή, ένα νέο Σώμα. Θα είναι ένα νέο Σώμα που θα υπηρετήσει κατά βάση την ύπαιθρο χώρα, την έννοια της οικολογίας, τους πολίτες της υπαίθρου χώρας με ένα τρόπο όχι κατασταλτικό αλλά συνεργατικό και συμβιβαστικό.
 
Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο της νέας Αγροφυλακής. Δηλαδή, ένας αρωγός, ένας παραστάτης στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον, ο οποίος θα προσφέρει πολλές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.
 
Η δεύτερη σκέψη με την οποία θα οδηγηθούμε στην ιστορικότητα της στιγμής έχει να κάνει με την έννοια της συνεργασίας σε αρμοδιότητες και λειτουργίες του νέου Σώματος, με την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.
 
Αυτή η διάσταση της συνεργασίας είναι η προχωρημένη έννοια του σύγχρονου διοικείν, της σύγχρονης μορφής της δημόσιας διοίκησης. Δεν υπάρχουν δοβλέτια. Στην σύγχρονη δημόσια διοίκηση επιτυχημένος θα είναι εκείνος ο οποίος θα οργανώσει καλύτερα τις μορφές συνεργασίας και συντονισμού αλλιώς στενές αρμοδιότητες και αποκλειστικότητες είναι συνταγή αποτυχίας. Το δικό μου και η στενή αρμοδιότητά μου και να μην χάσω έδαφος και να μην χάσω αντικείμενα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στο σύγχρονο management!
Μας καλούν και μας προκαλούν στο να οργανώσουμε συνεργασίες της Αστυνομίας με την Αγροφυλακή, της Αστυνομίας με το Πυροσβεστικό, το Πυροσβεστικό με την Αγροφυλακή, η Αγροφυλακή με το Πυροσβεστικό, με τους Δήμους, με τις Κοινότητες, με τις Νομαρχίες. Και από όλα αυτά τα πλέγματα σχέσεων και διοικητικών μηχανισμών να προκύπτει αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η δεύτερη διάσταση όπου εάν οδηγήσουμε τη σκέψη μας, εννοούμε την ιστορικότητα της στιγμής.
 
Και η τρίτη διάσταση είναι ότι η νέα Αγροφυλακή εκτίθεται στην κοινωνία. Εσείς που θα είσαστε Αρχηγός και οι αξιωματούχοι της νέας ελληνικής Αγροφυλακής ή της Αστυνομίας της Οικολογίας όπως λέμε και εννοούμε. Εσείς οι αξιωματούχοι και οι αξιωματικοί της Νέας Αγροφυλακής, θα εκτεθείτε στην κοινωνία. Και θα είστε ειδικά για την ελληνική ύπαιθρο ο φίλος, ο παραστάτης, ο αρωγός, εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει σε διάρκεια, όχι μόνο την ώρα της κρίσεως, σε διάρκεια θα είσαστε αρωγοί στην τοπική Αυτοδιοίκηση του Δημοτικού διαμερίσματος. Στην τοπική Αυτοδιοίκηση του Καποδιστριακού Δήμου, στην τοπική Αυτοδιοίκηση της Νομαρχίας, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική.
 
Με αυτές τις τρεις διαστάσεις εννοώ και πιστεύω ότι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως σήμερα ζει μια από τις ιστορικές στιγμές του.
 
Αρχηγέ, κύριοι Περιφερειάρχες που προέρχεστε από την Ελληνική Αστυνομία αλλά και από την παλιά Αγροφυλακή, σας ζητώ να εννοήσετε το νέο ρόλο και προορισμό της νέας Αγροφυλακής και να τον πιστέψετε και να τον υπηρετήσετε για τον καλό της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας και το καλό του περιβάλλοντος και του μέλλοντος των παιδιών μας.
 
Η σύγχρονη πολιτική, η σύγχρονη οικονομία, η σύγχρονη κοινωνιολογία, η ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων, θα απασχοληθεί πολύ και πρέπει να απασχοληθεί κατά προτεραιότητα με την έννοια της οικολογίας. Στη μεγάλη κλίμακα: Μόλυνση του περιβάλλοντος, ρύπανση της ατμόσφαιρας, όζον, κλιματολογικές αλλαγές. Είναι καίρια θέματα που έφτασαν ενώπιόν μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τα παραβλέψουμε και να τα αγνοήσουμε. Είναι οι προκλήσεις επί των οποίων πρέπει να λάβουμε θέσεις με πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνείδηση και αποφασιστικότητα. 
 
Στην μικρή κλίμακα: Ο σάκος των απορριμμάτων, το γυαλί στο δέντρο, η μη αποψίλωση του περιαστικού δάσους, η κατάχρηση, σπατάλη του αρδευτικού νερού ή και του συστήματος υδρεύσεως. Λειψυδρία. Όλα αυτά είναι προκλήσεις επί των οποίων θα διαμορφωθεί το νέο περιεχόμενο της πολιτικής σκέψης και δράσης. Λέω αυτά διότι εννοώ τη νέα αγροφυλακή ως αστυνομία της οικολογίας και εννοώ τον Αρχηγό που αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά του, επιλεγείς από το ΚΥΣΕΑ, το Ανώτατο Όργανο όπως προβλέπεται από το νόμο.
 
Αναλαμβάνει σήμερα ο Αρχηγός τα καθήκοντά του, σε λίγες μέρες εσείς οι Περιφερειάρχες και θέλουμε να πούμε προς τη κοινή γνώμη ότι είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε κάνει την κατάλληλη προπαρασκευή. Ήταν πράξη προπαρασκευής όταν πριν από ένα χρόνο επισκεπτόμενος τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κανόνιζα το ελάχιστο της αμοιβής των αγροφυλάκων. Ήταν πράξη πρόνοιας. Το κατοχυρώσαμε δια νόμου και έτσι προχωρούμε με τακτοποιημένο και στο προϋπολογισμό και στη νομοθετική πρόβλεψη το ζήτημα της αμοιβής των Αγροφυλάκων.
 
Έχουμε πράξη πρόνοιας από το ότι επιλέξαμε άξιους εσάς, μεταξύ αξίων. Έχουμε πράξη πρόνοιας ότι συνεργαστήκαμε κατά το δυνατόν μέσα στο άτυπο και άρρυθμο των σχέσεων με την παλαιά Αγροφυλακή. Και ευχαριστώ και τους συντελεστές της παλαιάς αγροφυλακής οι οποίοι ήσαν στα πόστα τους και στη διεύθυνση Αγροφυλακής και στις Νομαρχίες. Και άτυπα είχαμε πολύ σοβαρή πρόνοια και συνεργασία.
 
Είμαστε έτοιμοι διότι επεξεργαστήκαμε τον κατάλογο των επιτυχόντων. Και όταν λέμε το επεξεργαστήκαμε με πρόβλεψη στο νόμο. Ότι δηλαδή σε δύο εικοσαήμερα θα δηλώσουν, εάν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα που προέρχεται από την επιτυχία τους στο διαγωνισμό ή όχι. Και τώρα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση. Το 50% των Αξιωματικών, δηλαδή Αγρονόμων και Αρχιφυλάκων, να έχει δηλώσει τη συμμετοχή στο νέο σώμα και 879 νομίζω από τους 1000 επιτυχόντες αγροφύλακες.Αυτά όλα είναι πρόνοιες, αυτά είναι προπαρασκευή.
 
Προχωρούμε και για τις στολές, και για ζητήματα διοικητικής μέριμνας σαν καλοί νοικοκύρηδες. Βλέπουμε τα γεγονότα, δεν μας κατέλαβε ο καιρός σε καμιά στιγμή, πάντοτε ήμασταν μπροστά από τον καιρό με πρόνοια, προπαρασκευή, προετοιμασία και αίσθημα ευθύνης. Για αυτό είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, κύριε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος, σε μια ανάγκη να συμβάλλουμε στην επιτήρηση για την πυρκαγιά τώρα τον Αύγουστο. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα. Ναι έτσι πάντοτε. Αλλά τώρα είμαστε πάλι εμπρόθεσμοι για την τελευταία περίοδο, που δεν είναι η τελευταία, είναι το μισό καλοκαίρι, για την έννοια της πρόληψης, της επιτήρησης. Τα περίπολα θα βγουν, θα κάνουμε ταχύρρυθμη εκπαίδευση με το Πυροσβεστικό.Για το τι ακριβώς ενδιαφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να τους δώσουμε εμείς το σήμα, να υπηρετήσουν την πρόληψη στον τομέα της πυρόσβεσης, δηλαδή να αποφύγουμε τις πυρκαγιές ή να έχουμε όσο γίνεται την έγκαιρη, εγκαιρότατη ειδοποίηση για το συμβάν.
 
Θα κάνουμε την ταχύρρυθμη εκπαίδευση και θα βγουν αμέσως τα περίπολα, Αρχηγέ.Τα οποία περίπολα θα καταλαμβάνουν όλους τους επαρχιακούς δρόμους όλης της Ελλάδος επί στρατιωτικού χάρτου. Και θα είμαστε έτοιμοι προσφέροντας τις υπηρεσίες μας ως νέα Αγροφυλακή από τον 15Αύγουστο, μπορώ να πω. Έτσι λέει το σχέδιο των επιμέρους πράξεων.
         
Θέλω να σημειώσω ακόμη ότι μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα προχωρήσουμε στο πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα είναι τριών εβδομάδων. Αλλά θέλω να ανακοινώσω από τώρα, όπως είναι το σχέδιο που μιλήσαμε και με τον Αρχηγό, και όπως το έχουμε συντάξει, η εκπαίδευση των Αγροφυλάκων θα είναι δια βίου εκπαίδευση. Δηλαδή δίμηνα-δίμηνα κυλιόμενα, έτσι ώστε ποτέ ένας Αστυνόμος της οικολογίας δεν θα είναι εκτός των ζητημάτων της επικαιρότητας, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε στην υπόθεση του περιβάλλοντος, θέλουμε να βοηθήσουμε στην υπόθεση της ανάπτυξης και των τροφίμων, της υδρονομίας και φυσικά ειρηνικά τις έριδες, τις διενέξεις και τις διαφορές, ενδεχομένως, μεταξύ των καλλιεργητών, μεταξύ κτηνοτρόφων και γεωργών, έτσι όπως ήταν ο παλιός ρόλος της Αγροφυλακής. Αλλά δεν θα είναι ο μόνος ρόλος.
 
Δύο λέξεις για τον αναλαμβάνοντα τα καθήκοντα Αρχηγό. Επελέγη με τα πιο αγαθά κριτήρια, της αξιοσύνης, της εντιμότητας και θα προχωρήσω παραπέρα, όπως επιλεγήκανε όλοι, άξιοι μεταξύ αξίων.
 
Να σημειώσουμε ότι είναι ένας άριστος οικογενειάρχης με τρία παιδιά και φυσικά μέτρησε στη σκέψη μου για να τον εισηγηθώ στο ΚΥΣΕΑ, μέτρησε το γεγονός ότι είναι από αγροτική περιοχή, την Τριχωνίδα και ο ίδιος ασχολείται με την καλλιέργεια της γης. Αγαπάει τη γη, αγαπάει το περιβάλλον έμπρακτα. Διότι σε τελευταία ανάλυση, όπως έχω πει πολλές φορές και στη Βουλή και παντού, καλά είναι τα διδακτορικά για την οικολογία και το περιβάλλον, καλές είναι οι σπουδές, αλλά σε τελευταία ανάλυση χρειαζόμαστε και τους εργάτες του πεδίου, αυτούς οι οποίοι θα ζήσουν την υπόθεση της οικολογίας στο δάσος, στην ύπαιθρο χώρα μαζί με τους άλλους συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι ασχολούνται, ζουν από τη γη. Είναι η γη και το περιβάλλον ο βιότοπός τους.Όπως θέλουμε να είναι όλων των πολιτών και των αστών.
 
Έτσι λοιπόν με υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη, (που θα σας εξηγήσω γιατί), καλώ τον Αρχηγό της νέας Αγροφυλακής να αναλάβει τα καθήκοντά του από σήμερα και η ευγνωμοσύνη προκαταβολικά πως βγαίνει; Θα σας το πω ευθέως. Η ευγνωμοσύνη προς τους 13 Περιφερειάρχες και προς τον Αρχηγό βγαίνει από το γεγονός ότι το πρόσθετο αντιμίσθιο παραπέρα από την σύνταξή τους, του Στρατηγού, του Ταξιάρχου, είναι ελάχιστο και βλέπω λοιπόν την όρεξη, βλέπω το κέφι για δουλειά, βλέπω την διάθεση για προσφορά, το αναγνωρίζω δημόσια και παραθέτω το συναίσθημά μου, της ευγνωμοσύνης, γιατί προσήλθαν να προσφέρουν στην πατρίδα και την ελληνική κοινωνία.
 
Έτσι σας ευχαριστώ, έτσι σας καλώ, μεθαύριο θα πάμε στο Αρχηγείο της νέας Αγροφυλακής για την ορκωμοσία σας και την ανάληψη των καθηκόντων οι υπόλοιποι. Συγχαρητήρια Αρχηγέ της Ελληνικής Αγροφυλακής και Κύριε Στρατηγέ, Δημήτρη Νικολακόπουλε και σας καλώ να λάβετε το λόγο.
         
Σας ευχαριστώ θερμά.

Τελευταίες Αναρτήσεις