Πε 26 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΑιλιανός ΑρχείοΑιλιανός 200631-10-2006: Ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Πρέσβεως ε.τ. κ. Κωστή Αιλιανού, επ` ευκαιρία της 6ης Περιφερειακής...

31-10-2006: Ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Πρέσβεως ε.τ. κ. Κωστή Αιλιανού, επ` ευκαιρία της 6ης Περιφερειακής Υπουργικής Διάσκεψης σχετικά με την Παράνομη Μετανάστευση, το Οργανωμένο Έγκλημα, τη Διαφθορά και την Τρομοκρατία

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη σας στο Brdo για να συνεχίσουμε την ετήσια συζήτησή μας σχετικά με θέματα σημαντικής σπουδαιότητας για τις χώρες μας, και τις κοινωνίες μας. Είναι κοινός τόπος να πω ότι όσο πιο οξύτερες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις, τόσο περισσότερο πρέπει να προσπαθήσουμε σε συνεργασία προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης της ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών μας. Από αυτή την άποψη η διαδικασία BRDO πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. 
 
Θα επιθυμούσα επίσης, Κύριε Πρόεδρε, με τη σειρά μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευγενική σας πρόσκληση και τη φιλοξενία σας. 
 
Συνεχίζουμε αυτό το έτος τη συζήτησή μας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις σύγχρονες προκλήσεις που ταλαιπωρούν τις κοινωνίες μας δηλαδή την παράνομη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την τρομοκρατία. Και οι τέσσερις είναι εξίσου σημαντικές. 
 
Και όσο περισσότερο προχωρά η παγκοσμιοποίηση, καθιστάμενη περισσότερο πολύπλοκη, στο έγκλημα επίσης-διαμέσου της χρησιμοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, επωφελούμενη από την έλλειψη πραγματικών ελέγχων στα σύνορα-τόσο περισσότερο η συνεργασία μας πρέπει να καταστεί ισχυρότερη, βαθύτερη και αποφασιστική. 
 
Η ανικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στους δημοκρατικούς μας θεσμούς, αλλά και στην οικονομία μας. 
 
Θα επιθυμούσα να σταθώ σε  τέσσερα σημεία: 
 
α.- Η Ελλάδα   οργάνωσε την 28η Φεβρουαρίου/1η Μαρτίου 2006 την πρώτη Συνεδρίαση των Επικεφαλής των Επιχειρησιακών Μονάδων  καταπολέμησης της διαφθοράς. Υποθέτω ότι όλοι σας έχετε τα συμπεράσματα της συνεδρίασης. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την άσκηση για τη διαφθορά και να οργανώσουμε περισσότερες συνεδριάσεις των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών, προκειμένου να καταστήσουμε τις προσπάθειές μας πιο συστηματικές και πιο ολοκληρωμένες. Τονίζω τη διάσταση ότι ένας τρόπος για να περιοριστεί η διαφθορά είναι η κατάσχεση και η δήμευση των εγκληματικών προσόδων και η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων.
 
β.- Για την Ελλάδα  η παράνομη μετανάστευση είναι κύριας σπουδαιότητας. Οι παράνομοι μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς σε διέλευση (transit), αλλά ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς παραμένει. Μόνο κατά τη διάρκεια του 2005 συνελήφθησαν περισσότεροι από 66.000. Από αυτούς μόνο ένα πολύ μικρό μέρος έγινε αποδεκτό πίσω στις χώρες προέλευσής τους. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι σύμφωνα με την άποψή μας, η παράνομη μετανάστευση είναι το έγκλημα που είναι η μητέρα πολλών άλλων. Γι’ αυτό το λόγο είναι που πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συγκρατήσουμε αυτό το φαινόμενο. Εργαζόμαστε μαζί με την Τουρκία, το Ιράν και το Πακιστάν, προκειμένου να σταματήσουμε τη ροή των μεταναστών στις χώρες προέλευσης. Και χαιρετίσαμε πολύ θετικά την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την Αυστρία, κατά τη διάρκεια της τελευταίας Προεδρίας της. Γνωρίζετε ότι αυτή η πρόκληση έγινε τελευταία, ένα σημαντικό ζήτημα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε σειρά συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στη συνεργασία μας, μέσω των Αξιωματικών Συνδέσμων στις χώρες της Διαδικασίας BRDO. Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης είναι φυσικά η σύναψη και η εφαρμογή συμφωνιών επανεισδοχής, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
γ.- Η Εμπορία Ανθρώπων είναι μια άλλη σημαντική πληγή  της σύγχρονης κοινωνίας μας. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό το είδος εγκλήματος , η Ελλάδα, το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, έχει προωθήσει πρωτοβουλία για ένα Πρόγραμμα με την ονομασία "ILAEIRA" προκειμένου να επιτευχθεί μια επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών της Αστυνομίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των χωρών που ανήκουν στη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ παρουσίασε αυτήν την πρωτοβουλία στο Συμβούλιο ΔΕΥ στο Λουξεμβούργο, τον περασμένο Απρίλιο και Ιούνιο. Ένας από τους στόχους του Προγράμματος είναι η μεταφορά του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Εμπορίας Ανθρώπων, σε Κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα οποία δεν είναι Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Κράτη της ευρύτερης γειτονικής περιοχής. Δεκαεπτά (17) χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή, και οι επικεφαλής των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών (ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROJUST, FRONTEX, INTERPOL) έχουν απαντήσει θετικά. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους οι οποίοι υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα να αναγγείλω ότι η επίσημη έναρξη αυτού του Προγράμματος θα λάβει χώρα  στην Αθήνα, 7η Δεκεμβρίου 2006, επί παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Franco FRATTINI, επίσημου προσκεκλημένου μας, αφού η συνολική άσκηση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το Σχέδιο, προκειμένου να προωθήσουμε τη διμερή και πολυμερή περιφερειακή συνεργασία γι’ αυτό το ζήτημα. 
 
δ.- Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που αποδίδουμε στη συνεργασία μας με τις γειτονικές χώρες. Συνεχίζουμε την άριστη Αστυνομική  συνεργασία μας με την Αλβανία, για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών διασυνοριακών εγκλημάτων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Συνεχίζουμε την εξίσου καρποφόρα συνεργασία μας με τις αστυνομικές Υπηρεσίες της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την εμπειρία μας οι συναντήσεις  μεταξύ των τοπικών Αστυνομικών Διευθυντών απέδειξαν ότι  είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και επιτυγχάνουν την περαιτέρω εμβάθυνση και ενδυνάμωση της επιχειρησιακής συνεργασίας. 
 
Καταλήγοντας, συμπερασματικά κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω πόσο δεσμευμένοι αισθανόμαστε στη Διαδικασία BRDO. Πιστεύουμε ότι εκτός από την ανάλυση και τις αξιολογήσεις, που είναι πολύ χρήσιμες, πρέπει περαιτέρω να ενισχύσουμε τη δράση μας στον επιχειρησιακό τομέα. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την οργάνωση άλλης μίας συνεδρίασης, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης.  
 
Η συμμετοχή της ΕΥΡΩΠΟΛ θα μπορούσε να είναι μεγάλης αξίας. Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν στο μέλλον, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και αποτελεσματικά, για να καταστούν φυσικό και αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρησιακής συνεργασίας των διαφόρων Αρχών Επιβολής του Νόμου, παίρνοντας έμπνευση από το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα θέματα. 
 
Το πρότυπο εργασίας μας πρέπει να συνεχισθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή συνεδριάσεις των επικεφαλής των Επιχειρησιακών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Διαδικασίας BRDO. Κατ` αυτό τον τρόπο είμαι πεπεισμένος ότι η εργασία μας θα προωθηθεί ακόμη περισσότερο, με έναν πιο σταθερό και αποφασιστικό τρόπο, στην αντιμετώπιση των τεσσάρων εγκλημάτων, τα οποία αποτελούν τους στόχους μας, προς όφελος όλων των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των κοινωνιών τους. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Τελευταίες Αναρτήσεις