Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200730-10-2007: Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής

30-10-2007: Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393581, 210 3393604
 
 
 
 
Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
            Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
 
«Η Κυβερνητική Επιτροπή συζήτησε σήμερα και αποφάσισε ομόφωνα για δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά την Πολιτική Προστασία και το δεύτερο τις βασικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος της Ε.Υ.Π. 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα για την Πολιτική Προστασία: Η σημασία της Πολιτικής Προστασίας είναι γνωστή. Κι επειδή σε ευρωπαϊκό, πλέον, επίπεδο λαμβάνει άλλες διαστάσεις – φάνηκε άλλωστε και από την πρόσφατη Σύνοδο της Λισσαβόνας και θα είναι ένα από τα κύρια αντικείμενα της Συνόδου στις 22 Δεκεμβρίου – πρέπει και η δική μας Πολιτική Προστασία να προσαρμοσθεί και σ’ αυτά τα δεδομένα. ?ρα, χρειάζεται αναβάθμισή της, πράγμα που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ήδη από το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε στη θητεία μας αυτή. Υπάρχει η ρύθμιση του άρθρου 18 στο σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή, μέσα από την οποία ξεκαθαρίζονται ζητήματα συναρμοδιοτήτων ύστερα από την ενοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Και με τον τρόπο αυτό και τα Σώματα Ασφαλείας και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλες οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργούν περισσότερο συντονισμένα και περισσότερο αποτελεσματικά. Πέραν τούτου, ρυθμίζονται τα θέματα τα οποία σχετίζονται με κρίσιμες αποφάσεις, όπως είναι εκείνες οι οποίες αφορούν την εκκένωση περιοχών όταν υπάρχουν κρίσεις. Εκεί αποδίδεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μια αυτονόητη αρμοδιότητα, στην εκτέλεση της οποίας θα συμπαρίστανται και τα Σώματα Ασφαλείας, όπως είναι ακριβώς και ο ρόλος τους. Και μιλάμε για τις εκκενώσεις σε περίπτωση πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. Πάντα στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζεται το θέμα του μητρώου των Εθελοντικών Οργανώσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε μέσα από το μητρώο αυτό και την αναγνώρισή τους να μπορούμε να τις ενισχύσουμε και οικονομικά και από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής για να επιτελέσουν έναν σημαντικό ρόλο, όπως το έχει αποδείξει προηγουμένως η εμπειρία. Επίσης, στην Πολιτική Προστασία αξιοποιείται πλήρως ο αριθμός 112 που αφορά τις πληροφορίες, ιδίως πολιτών οι οποίοι δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν πληροφορίες όχι μόνο όταν βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, προκειμένου να ενημερώνονται για το τι πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα. 

            Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο συζητήσαμε, είναι το θέμα της Ε.Υ.Π. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε ποιοι θα είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί – θέλω να ελπίζω – πριν από τις γιορτές στη Βουλή. Τα κυριότερα θέματα, τα οποία σχετίζονται με την Ε.Υ.Π. είναι εκείνα που αφορούν τη δημοκρατική της οργάνωση και λειτουργία. Η Ε.Υ.Π. θα πρέπει να είναι οργανωμένη με κατεύθυνση πρωτίστως την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεδομένου μάλιστα ότι οι σύγχρονες απειλές είναι εκείνες που πλήττουν πολύ περισσότερο τον ?νθρωπο. Γι’ αυτό και ήδη, μέσα στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Πληροφοριών, αναβαθμίζεται ο ρόλος του εισαγγελικού λειτουργού, θεσμοθετείται ο ρόλος αυτός, γίνεται με θητεία. Και κάθε απόφαση, η οποία σχετίζεται με άρση απορρήτου και συναφή θέματα, γίνεται μέσα από τον εισαγγελικό λειτουργό και σε συνεννόηση του εισαγγελικού λειτουργού με την ιεραρχία του. Δηλαδή η παρέμβαση των πολιτικών προσώπων που δεν έχουν τη δικαστική ιδιότητα ελαχιστοποιείται. Εκτός τούτου όμως, στο πλαίσιο της Ε.Υ.Π. δημιουργείται ένα Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών σε διυπουργικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να αξιολογούνται οι πληροφορίες εκείνες που έχουν μεγάλη σημασία και η διαχείρισή τους να είναι τέτοια που να είναι επωφελής για τον Τόπο χωρίς, βεβαίως, να δημιουργούνται προβλήματα για τις ατομικές ελευθερίες. Επίσης, η Ε.Υ.Π., επειδή δεν είχε εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα η Απόφαση 264/2001 του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναγνωρίζεται για το Συμβούλιο της Ευρώπης – πιστοποιείται δηλαδή έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης – ως η υπηρεσία εκείνη η οποία έχει την ευθύνη της φύλαξης των πληροφοριών και της προστασίας από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Τέλος, όταν θα συζητηθεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή, θα ζητήσουμε – και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει ομόφωνα δεκτό από τη Βουλή, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αποφασίσει ο Πρόεδρος της Βουλής και τα μέλη τα οποία έχουν την ευθύνη του Κανονισμού της Βουλής, να υπάρξει οργανωμένος και σε βάθος κοινοβουλευτικός έλεγχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι ανάγκη η υπηρεσία αυτή να έχει αυτόν τον έλεγχο. Είναι βασική αρχή η οποία απορρέει από την εξέλιξη του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Και επειδή δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να επιβάλει στη Βουλή κάτι τέτοιο, θα ζητήσουμε από τη Βουλή, μέσω του Κανονισμού, να οργανωθεί και η διαδικασία αλλά και το όργανο εκείνο το οποίο θα είναι αρμόδιο για να κάνει αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο».
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Δεν θα είναι κάποια Επιτροπή δηλαδή;
 
ΠΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Αυτό λέμε.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Τότε θα έχει και πλειοψηφία η Κυβέρνηση.
 
ΠΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η Βουλή λειτουργεί με τους κανόνες του Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος. Τι θα αποφασίσει και πώς θα το αποφασίσει είναι δικό της ζήτημα γιατί είναι θέμα του Κανονισμού της Βουλής. Εμείς θα ζητήσουμε να υπάρχει αυτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος γιατί είναι βασικό στοιχείο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Όλες, ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την ιδιομορφία της αποστολής τους, πρέπει να υπόκεινται πλήρως στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Φέρνετε άμεσα τον εκλογικό νόμο;
 
ΠΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Σας το έχει πει ο κ. Ρουσόπουλος πολλές φορές. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικότερο και για τον πολίτη και για τον Τόπο να μιλάμε για τα θέματα που σας εξέθεσα προηγουμένως από το να μιλάμε για υποθετικά σενάρια. Θα ξαναπώ, αλλά δεν θα το επαναλάβω, και θα καταλάβετε γιατί από την απάντησή μου: Όπως είχαμε πει, ο εκλογικός νόμος θα αλλάξει στην αρχή της θητείας μας. Αρχή της θητείας, όριο της αρχής της θητείας, όπως είναι γνωστό και θεσμικά, είναι η πρώτη Σύνοδος. Από εκεί και πέρα, όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, θα έλθει η πρόταση την οποία θα κάνω στην Κυβερνητική Επιτροπή. Η Κυβερνητική Επιτροπή θα αποφασίσει ποια θα είναι η τελική μορφή, θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφισθεί.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
΄Αρα είναι έτοιμος. Αυτό λέτε;
 
ΠΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Τίποτε δεν είναι έτοιμο αν δεν περάσει από την Κυβερνητική Επιτροπή. Μια Κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά. Δεν είναι, λοιπόν, έτοιμο τίποτε αν δεν αποφασισθεί στην Κυβερνητική Επιτροπή και δεν κατατεθεί στη Βουλή. Σας ευχαριστώ.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις