Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 200730-09-2007: Σημεία ομιλίας του Yπουργού Εσωτερικών, καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της...

30-09-2007: Σημεία ομιλίας του Yπουργού Εσωτερικών, καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581
 
 
 
 

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2007

«Ι.        Το 2004 επαγγελθήκαμε τομές και ρήξεις προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του Κράτους. Δεν κρύψαμε τα προβλήματα όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Τα αναδείξαμε, αναμετρηθήκαμε μαζί τους και συνεχίζουμε έως την εξάλειψή τους. Και φανήκαμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, εφαρμόζοντας πιστά την πρώτη φάση του προγράμματός μας και πετυχαίνοντας πολλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο σ’ επίπεδο κεντρικού κράτους όσο και σ’ επίπεδο αποκέντρωσης αλλά και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με 18 νόμους – εκ των οποίων 4 Κώδικες – και πλήθος κρίσιμων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, δώσαμε ουσιαστικές λύσεις σε σειρά χρόνιων προβλημάτων και θέσαμε στέρεες βάσεις για το μέλλον: Απλουστεύσαμε σειρά διοικητικών διαδικασιών με καθημερινό χαρακτήρα, περιορίσαμε σημαντικά τη γραφειοκρατία, προωθήσαμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στις συναλλαγές Κράτους – πολίτη, αναβαθμίσαμε και επιμορφώσαμε το ανθρώπινο δυναμικό της Διοίκησης.
Στον τομέα της εμπέδωσης της διαφάνειας έγιναν σημαντικά βήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2006 όχι μόνο σταμάτησε η πτωτική πορεία, αλλά «η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2002 σημειώνει βελτίωση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της παγκοσμίου κύρους οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια – ΕΛΛΑΣ» – βαθμολογούμενη πέρυσι με 4.4 από 4.3 την τριετία 2003-2005. Οι επιδόσεις της Χώρας, βελτιώνονται περαιτέρω για το 2007, καθώς, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, η Ελλάδα βαθμολογείται με 4.6. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότιέχει αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία και το διεθνές κύρος της Χώρας μας και στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Και αυτό διότι τα στοιχεία τα οποία αποστέλλουμε και αποτελούν τη βάση για τη βαθμολόγησή της Χώρας λαμβάνονται πλέον υπόψη από τη Διεθνή Διαφάνεια ως κρίσιμος παράγοντας διαμόρφωσης των επιδόσεών της στον τομέα αυτόν, σε αντίθεση με την αντιμετώπιση που είχαν τα στοιχεία αυτά από τον ίδιο οργανισμό επί των Κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
            Αλλά και, περαιτέρω, αυξήσαμε θεαματικά την απορροφητικότητα των Π.Ε.Π., αποτρέποντας οριστικά τον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων, διαμορφώσαμε ολοκληρωμένη και ορθολογική στρατηγική για την 4η προγραμματική περίοδο, ενισχύσαμε θεσμικά και οικονομικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προωθήσαμε τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας, διαμορφώσαμε σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική και αναβαθμίσαμε την Πολιτική Προστασία.
 
ΙΙ.        Ήδη τα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι ορατά στον πολίτη, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε για μία ακόμη φορά, προκειμένου να περάσουμε στη δεύτερη φάση της εφαρμογής του προγράμματός μας και να προχωρήσουμε γρηγορότερα και αποφασιστικότερα προς την κατεύθυνση της προώθησης των μεταρρυθμίσεων και της οριστικής σύγκρουσης με τις κατεστημένες και ξεπερασμένες δομές και νοοτροπίες συντήρησης. Πιο συγκεκριμένα, σ’ αυτή τη νέα θητεία, δίνουμε προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες δράσεις:
Α.        Μεταρρύθμιση της Διοίκησης, με σκοπό την αναβάθμιση τηςποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη και με ριζικό ανασχεδιασμό των υπαρχουσών δομών και διαδικασιών.Η Διοικητική Μεταρρύθμιση που προωθούμε στηρίζεται σε μια διαφορετική φιλοσοφία, αντίστροφη προς εκείνη που είχε ακολουθηθεί στο παρελθόν, ιδίως σε ό,τι αφορά την εμπέδωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος: Το Κράτος εμπιστεύεται πλήρως και επιβραβεύει τον νομοταγή πολίτη, αλλά τιμωρεί τον παραβάτη. Μόνον έτσι διασφαλίζεται η πιστή τήρηση της νομιμότητας και των αρχών του Κράτους Δικαίου.
Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση»,το οποίο εκπονείται για πρώτη φορά, αφού στο Γ΄ Κ.Π.Σ. δεν υπήρξε τέτοιο Πρόγραμμα, με τις γνωστές σε όλους μας συνέπειες για την κατάσταση της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για το σημαντικότερο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, τόσο σε εύρος όσο και σε στήριξη, που έχει εκπονηθεί ποτέ για την αναδιοργάνωση των κρισιμότερων δημόσιων υπηρεσιών, ύψους 631 εκ. €, ώστε, στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου, να ολοκληρώσουμε τη ριζική ανασυγκρότηση της Διοίκησης, με αιχμή του δόρατος την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την καθιέρωση των ψηφιακών συναλλαγών με τον πολίτη.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»ενισχύει – μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αξιοποίησης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανασχεδιασμού του θεσμικού πλαισίου και απλούστευσης διαδικασιών, ιδίως χάρη στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών – τους ακόλουθους τομείς:
*                  Της Επιχειρηματικότητας.
*                  Της Κοινωνικής Ασφάλισης.
*                  Της Αγροτικής Πολιτικής.
*                  Της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
*                  Της Πολιτικής Προστασίας, η οποία αναβαθμίζεται σε υπηρεσία με κομβική θέση στο πλαίσιο του όλου κρατικού μηχανισμού.
*                  Της Μεταναστευτικής πολιτικής.
*                  Της Δικαιοσύνης.
Επισημαίνεται ότι, σε όλους τους ανωτέρω τομείς – άξονες, αποτελεί οριζόντια δράση η προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών σε γυναίκες και άνδρες.
Η μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων, η μείωση του κόστους της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις κατά 25%, η συντόμευση του χρόνου έκδοσης πιστοποιητικών κατά 50%, ο αυστηρός έλεγχος των προμηθειών των νοσοκομείων, η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης είναι οι κυριότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Έμφαση έχει δοθεί επίσης σε κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, όπως είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας των δημόσιων κτιρίων στα ?τομα με Αναπηρίες και η εμπέδωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αλλά και της εν γένει ισότητας των ευκαιριών για όλους. 
            Δείγμα γραφής της προωθούμενης προσπάθειας για ουσιαστική αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό της Διοίκησης αποτελεί, άλλωστε, και η ενοποίηση των Υπουργείων που πραγματοποιήθηκε, όπως είναι ιδίως η συγχώνευση των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Με τον τρόπο αυτόν υπηρετείται η αρμονική και αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και, τελικά, η απτή βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, ιδίως σε ώρες κρίσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
           
Β.        Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας – απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, ιδίως μέσω της εφαρμογής Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Στρατηγικής για τη Δημόσια Διοίκηση και των μεγάλων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκτελεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Αιχμή του δόρατος αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Αυθεντικοποίησης, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που εκπονείται για πρώτη φορά, για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Πολύτιμη προς την κατεύθυνση της προώθησης της απλούστευσης διαδικασιών υπήρξε και η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές και τις διαδικασίες για την ενίσχυση των πυροπλήκτων. Κατά τα λοιπά:
            Ειδικότερα, το Εθνικό Σύστημα Αυθεντικοποίησης στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα επιμέρους ψηφιακά συστήματα που αναπτύσσουν οι δημόσιοι φορείς, διαρθρώνεται σε τρία, άρρηκτα συνδεδεμένα, μέρη:
α.   Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία σε 2.000 φορείς και θα φθάσει, ως το τέλος του έτους, τους 2.900 φορείς.
β.   Την Κεντρική Δικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».
γ.  Τη διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημοσίου.
 
            Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές της Διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι οποίες πιστοποιούνται με βάση Ενιαίο Αριθμό Πρόσβασης, εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων όλων των φορέων του Δημοσίου και διευκολύνεται η προσβασιμότητα των δημόσιων διαδικτυακών τόπων, αφού όλοι ακολουθούν ενιαία πρότυπα.
Γ.         Παράλληλα, συνεχίζονται και διευρύνονται οι ακόλουθες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Διοίκησης:
*                  Μετατροπή των ΚΕΠ σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, τα οποία, αξιοποιώντας στο έπακρο τις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσφέρουν στον πολίτη και τις επιχειρήσεις το διοικητικό προϊόν που επιθυμεί, απαλλάσσοντάς τον από την ταλαιπωρία της επαφής με περισσότερες ενδιάμεσες υπηρεσίες για τη συλλογή ενδιάμεσων πιστοποιητικών και συντομεύοντας σημαντικά τον χρόνο εξυπηρέτησής του. Η προετοιμασία που έγινε την προηγούμενη τριετία, αρχικά σε επίπεδο εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους και στη συνέχεια σε επίπεδο εξοπλισμού τους με νέες, ελκυστικές για τον πολίτη διαδικασίες, απέδωσε θεαματικά αποτελέσματα: Ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια από τα ΚΕΠ εξαπλασιάσθηκε, ενώ, ως το τέλος του 2007, αναμένεται να αυξηθούν κατά πάνω από 8 φορές σε σχέση με το 2003.
*                  Γενίκευση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή και χρησιμοποιούν το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους. Παράλληλα, η σύνταξη, διαχείριση και ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ διευκολύνεται η πρόσβαση όλων των πολιτών στη δημόσια πληροφορία.
*                  Οι δημόσιες υπηρεσίες μειώνουν σημαντικά τα διοικητικά εμπόδια που επιβάλλουν σε πολίτες και επιχειρήσεις και χρησιμοποιούν καινοτόμες πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια, την επιχειρηματικότητα και την παραγωγικότητα.
*                  Συνεχίζεται και διευρύνεται η προσπάθεια περιορισμού των συναρμοδιοτήτων των Υπουργείων, αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από την ίδια την υπηρεσία για λογαριασμό του πολίτη – επιπλέον των 208 που καθιερώσαμε στην προηγούμενη θητεία μας και μάλιστα υποχρεωτικής – της σταδιακής κατάργησης υποβολής δικαιολογητικών και πιστοποιητικών κάθε είδους, καθώς και της προώθησης της τηλεδιάσκεψης και της κανονιστικής μεταρρύθμισης.
Δ.         Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η διοικητική μεταρρύθμιση μπορεί να προχωρήσει και να πετύχει στην πράξη μόνον εφόσον στηριχθεί από το ανθρώπινο κεφάλαιο της Διοίκησης, το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί και να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό:
*                  Αντιμετωπίζουμε και επιλύουμε σταδιακά τα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα ζητήματα μισθολογικής πολιτικής τίθενται σε νέα, αναβαθμισμένη θέση, εξορθολογίζονται και διορθώνονται διαρκώς, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος αμοιβών που να αποκαθιστά χρόνιες αδικίες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών, να αυξάνει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και να αποτελεί κίνητρο για την ορθολογικότερη κινητικότητά τους.
*                  Εφαρμόζεται, από 1.1.2008, ο νέος Υπαλληλικός Κώδικα, ώστε να προλάβουν οι δημόσιες υπηρεσίες να προετοιμασθούν, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, το οποίοδιαμορφώθηκε από κοινού με την ΑΔΕΔΥ. Βασική καινοτομία του νέου συστήματος – πέρα από το κοινωνικό του πρόσωπο – αποτελεί η αντικειμενικοποίηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος, των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων, τα οποία για πρώτη φορά, υπερτερούν σε συντριπτικό βαθμό των υποκειμενικών, αφορούν τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων και αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων. Με τον τρόπο αυτόν τίθεται τέρμα στις αναξιοκρατικές πρακτικές του παρελθόντος, που είχαν καταδικάσει τη Δημόσια Διοίκηση τα τελευταία 20 χρόνια σε αναποτελεσματικότητα και αδράνεια. ?λλωστε, σε συνεχή συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ, προχωρούμε άμεσα στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαβούλευση και τη συλλογική διαπραγμάτευση, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Υπαλληλικού Κώδικα.
*                  Ενισχύεται και διευρύνεται η εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, εξειδίκευση και διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων της Διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδίως μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης που ιδρύσαμε στην προηγούμενη θητεία μας. Στόχος μας είναι να έχουν όλοι οι υπάλληλοι πρόσβαση στη γνώση, η οποία αποτελεί επένδυση για τη Διοίκηση. ?λλωστε σχετική μέριμνα έχει ληφθεί και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για την 4η προγραμματική περίοδο.
 
III.       Αποκέντρωση – Τοπική Αυτοδιοίκηση
 
Α.        Όπως έχω τονίσει επανειλημμένα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, ιδίως ενόψει του Δ΄ Κ.Π.Σ., στο πλαίσιο του οποίου αναβαθμίζεται ο ρόλος τους ως κορυφαίων φορέων περιφερειακής ανάπτυξης. Με δεδομένο μάλιστα ότι πάνω από το 80% των πόρων του Δ΄ Κ.Π.Σ., δηλαδή πάνω από 36 δις ευρώ, κατευθύνεται στην Περιφέρεια, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο καλά προετοιμασμένοι πρέπει να είναι οι ΟΤΑ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην επερχόμενη πρόκληση.
Επισημαίνεται ότι, για πρώτη φορά, εκπονήθηκε ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 4η Προγραμματική περίοδο 2007-2013 – το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – και υπήρξε συστηματική και έγκαιρη προετοιμασία, ώστε ν’ αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες και οι κακές επιδόσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ. Γιατί – και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό – τα τρία και πλέον χρόνια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ο μέσος όρος απορροφητικότητας των 13 Π.Ε.Π. ήταν μόλις 15,6%. Σήμερα, και μετά από 3 χρόνια διορθωτικών παρεμβάσεων, ο μέσος όρος ξεπέρασε το 67%, αποδεικνύοντας ότι η συστηματική προσπάθεια μπορεί να ανατρέψει τις κακές επιδόσεις που προκάλεσε η έλλειψη προετοιμασίας από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα είχαμε τετραπλάσια ποσοστά απορρόφησης απ’ ό,τι η προηγούμενη Κυβέρνηση για τριάμισι χρόνια! Με αυτά τα δεδομένα μπαίνουμε στην 4η προγραμματική περίοδο με ευοίωνες προοπτικές, αφού πλέον γνωρίζουμε ότι θα πορευθούμε με στρατηγική και σχέδιο για να πετύχουμε το μέγιστο των αναπτυξιακών επιδόσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψή μας για τη σύσταση των 13 Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας: Ένας στην έδρα κάθε Περιφέρειας, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, για την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και της εκτέλεσης των έργων σε κάθε Περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτόν – και σε συνδυασμό με τη σύσταση των δύο ανώνυμων εταιριών, της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. για τις οποίες θα γίνει λόγος παρακάτω – ενισχύεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σ’ επίπεδο στελεχιακού δυναμικού και διασφαλίζεται η αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών με πλήρη σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
Β.        Παράλληλα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται ο διάλογος που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ για το μέλλον της διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, ιδίως με γνώμονα τη δημιουργία ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων ΟΤΑ. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη θεσμοθετήσει ουσιαστικά κίνητρα, ιδίως με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τα οποία θα εξειδικεύσουμε και θα ενισχύσουμε περαιτέρω, επίσης σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γ.         Οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις μας κατά τα τριάμισι χρόνια που προηγήθηκαν σε ό,τι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέτειναν σταθερά στην εξυπηρέτηση ενός κοινού σκοπού, που αποτελεί αξίωμα για μας και εξακολουθεί να διατρέχει όλο το φάσμα της πολιτικής μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Τη δημιουργία Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υπηρεσία του πολίτη, με σταθερούς πόρους και αναπτυξιακό προσανατολισμό, η οποία συνιστά ισχυρό φορέα τοπικής δημοκρατίας και περιφερειακής ανάπτυξης.
Πολλά και σημαντικά βήματα έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή κατά την προηγούμενη θητεία μας: Κατορθώσαμε ν’ αποδίδονται στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού στο ακέραιο όλοι οι θεσμοθετημένοι πόροι, σε αντίθεση με την πολιτική των παρακρατήσεων που υιοθέτησαν, δυστυχώς, οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Σχεδιάσθηκε και εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο, δίνοντας στους 3,5 δις ευρώ για 5 χρόνια με αντικειμενικά και αμιγώς αναπτυξιακά κριτήρια και με πάνω από 14.600 προενταγμένα έργα, βελτιώνει και διευκολύνει την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Ακολούθησε η σταδιακή διαμόρφωση σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου – με αιχμή του δόρατος τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – με ξεκάθαρες και διευρυμένες αρμοδιότητες. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις απαλλάχθηκαν από το βάρος των προνοιακών επιδομάτων και οι πόροι τους τετραπλασιάσθηκαν. Επίσης οι ΟΤΑ ενισχύθηκαν στην προσπάθειά τους να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και να επωφεληθούν από τις ευεργετικές συνέπειες της εισαγωγής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ διευκολύνθηκαν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών επενδυτικού, αναπτυξιακού, αλλά και διεθνούς χαρακτήρα. Το προσωπικό τους απέκτησε ουσιαστικές ευκαιρίες επιμόρφωσης και σύντομα θα έχει τη δυνατότητα – όπως και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με τον Υπαλληλικό Κώδικα – να κρίνεται αξιοκρατικά και να αξιοποιείται ανάλογα με τις ικανότητές του, γεγονός που θα αποβεί, φυσικά, προς όφελος των ίδιων των πολιτών.
Τους ανωτέρω στόχους προσπαθούμε να τους διευρύνουμε και κατά την νέα θητεία μας, πατώντας όμως πλέον στην καλή προετοιμασία που έχει προηγηθεί αλλά και στην άριστη συνεργασία που έχουμε πάντοτε με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή δίνουμε έμφαση:
*                  Στην περαιτέρω ενίσχυση των πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να εμπεδωθεί η οικονομική αυτοτέλειά τους και να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο επίπεδο των υπηρεσιών που αξιώνουν οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών. 
*                  Στην ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου για την καθιέρωση των Μητροπολιτικών Συνεργασιών.
*                  Στην ψήφιση του νέου Κώδικα για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κατά το πρότυπο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Έτσι, και η Ν.Α. θ’ αποκτήσει το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που της έλλειπε τα τελευταία 10 χρόνια, με το οποίο θα της αποδοθούν όλες οι αρμοδιότητες που της ανήκουν.
*                  Στη σύσταση των δύο ανώνυμων εταιριών, της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες θ’ αναλάβουν την πιστοποίηση και υποστήριξη, τόσο σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας, όσο και σ’ επίπεδο υποδομών και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, των ΟΤΑ, ενισχύοντας και στηρίζοντας τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τους και, συμβάλλοντας έτσι, στην καλύτερη απορρόφηση των πόρων επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών.
*                  Εντείνουμε την αναβάθμιση του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην εξοικείωσή του με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωσή του. Παράλληλα εφαρμόζουμε το νέο Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος αντικατέστησε ένα αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο 26ατίας, επιτρέποντας και στο προσωπικό των ΟΤΑ να εξελίσσεται και να αναδεικνύεται αξιοκρατικά, όπως ακριβώς και το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης. ?λλωστε, η ενεργοποίηση και η παροχή κινήτρων στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ουσιώδης όρος για την επιτυχή μετάβαση στην 4η προγραμματική περίοδο και, τελικά, για την ουσιαστική προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.
 
IV.       Μεταναστευτική πολιτική
 
Τα τελευταία τριάμισι χρόνια διαμορφώσαμε σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, από τις πιο προοδευτικές στην Ε.Ε., με πλήρη σεβασμό στα κάθε είδους δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών. Καθιερώσαμε το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, διευκολύναμε την οικογενειακή επανένωση των μεταναστών, συστήσαμε την Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, ενοποιήσαμε την άδεια διαμονής με την άδεια εργασίας, θεσπίσαμε κανόνες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προχωρήσαμε στη νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, δίνοντας ευκαιρία νομιμοποίησης σε πάνω από 180.000 παράνομους υπηκόους τρίτων χωρών (στις 30.9.2007 έληξε και η τελευταία προθεσμία που δόθηκε).
*                  Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί πλέον η επιτυχής εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών («ΕΣΤΙΑ), στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σ’ επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών, μέσω επιχειρησιακών υποπρογραμμάτων ανά τομέα ένταξης, έτσι ώστε, για πρώτη φορά, να εφαρμόσει η Χώρα μας σύγχρονη και οργανωμένη πολιτική κοινωνικής ένταξης.
*                  Με τη δημιουργία μάλιστα του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών δρομολογούμε τη δημιουργία όσο το δυνατόν ενιαίου φορέα για τη μετανάστευση και τη λαθρομετανάστευση, ο οποίος θ’ αναλάβει τη διαχείριση όλων των πτυχών του μεταναστευτικού φαινομένου. Έτσι, θα υπάρξει και στον τομέα αυτόν ενιαία και αρμονική συνεργασία και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 
V.        Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια – Πολιτική Προστασία
 
Πρώτιστο μέλημά μας είναι η διάθεση των κάθε είδους οργάνων της δημόσιας τάξης στην υπηρεσία του Ανθρώπου και του Πολίτη, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του. Εδώ εντάσσεται ως προτεραιότητα η διασφάλιση της αγαστής και αποτελεσματικής συνεργασίας των 3 ένστολων σωμάτων που υπάγονται στο, ενιαίο πλέον, Υπουργείο Εσωτερικών, αφενός με την αναβαθμισμένη Πολιτική Προστασία και, αφετέρου, με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
Προς την κατεύθυνση αυτή:
Α.        Προχωρούμε σταδιακά στην επίλυση των εναπομεινάντων προβλημάτων του προσωπικού των ανωτέρω σωμάτων, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’ αυτό και το κοινωνικό σύνολο. Η Κυβέρνηση ξεκίνησε στην προηγούμενη θητεία της και θα ολοκληρώσει σε αυτή τη θητεία την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά ζητήματα των Σωμάτων Ασφαλείας. Αλλά και, περαιτέρω, λαμβάνουμε ειδική μέριμνα, ηθική και υλική, για τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, πυροσβέστες, ειδικούς φρουρούς, συνοριοφύλακες και αγροφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των πολιτών που τους έχουν ανάγκη, εκτελώντας το καθήκον τους συχνά υπό αντίξοες
συνθήκες.
Β.        Μελετάται η ίδρυση επιτελικού οργάνου, συντονιστικού της δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της προσφάτως ιδρυθείσας Ελληνικής Αγροφυλακής. Σκοπός της θεσμικής αυτής καινοτομίας είναι η αρμονική συνεργασία των Σωμάτων αυτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς βεβαίως να θίγεται στον πυρήνα της η αυτοτέλεια του ρόλου και της αποστολής τους. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, η Ελληνική Αγροφυλακή θα προσανατολισθεί ιδίως σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αναφέρεται ενδεικτικά ο έλεγχος εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη μόλυνση και ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, τη διανομή και χρήση φυτοφαρμάκων και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών κλπ. Επίσης θα συμμετέχει στις προσπάθειες για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών αλλά και στην αντιμετώπιση των συνεπειών τους.
Γ.         Πέραν τούτου:
*                  Θωρακίζουμε πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών, λαμβάνοντας, παράλληλα, ειδική μέριμνα για την προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι ανήλικοι, οι υπερήλικες, οι επαγγελματίες, οι μειονότητες και οι οικονομικοί μετανάστες.
*                  Συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και καλύπτουμε σταδιακά τις κενές οργανικές θέσεις στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία – Πυροσβεστική – Αγροφυλακή), στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.
*                  Προωθούμε συστηματικά την απαλλαγή των Σωμάτων Ασφαλείας από καθήκοντα που είναι ξένα προς την αποστολή τους και τα αποσπούν από το πρώτιστο μέλημά τους που είναι η θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών.
*                  Θέλουμε τον Αστυνομικό, τον Ειδικό Φρουρό, τον Πυροσβέστη τον Συνοριοφύλακα και τον Αγροφύλακα στο δρόμο, στη γειτονιά, στους αγρούς, κοντά στον πολίτη, αρωγό και συμπαραστάτη του. Γι’ αυτό και αυξάνουμε τις περιπολίες, στοχοποιούμε την εγκληματικότητα και προσανατολίζουμε τα Σώματα Ασφαλείας σταθερά προς την κατεύθυνση αυτή. 
*                  Προτεραιότητά μας αποτελεί η δια βίου εκπαίδευση των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας. Προς την κατεύθυνση αυτή βελτιώνουμε τη σχετική υλικοτεχνική υποδομή, αξιοποιούμε τις εφαρμογές των μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών και αυξάνουμε τους πόρους, με γνώμονα τη διαμόρφωση σύγχρονου και ορθολογικού εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
*                  Αναμορφώνουμε το Πειθαρχικό Δίκαιο των ενστόλων, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
*                  Προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην έκδοση των προβλεπόμενων από τον ν. 3144/2003 προεδρικών διαταγμάτων σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
*                  Συνεργαζόμαστε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Πιστεύουμε στη δημοκρατική και με ευαισθησία λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και προς την κοινωνία και δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των ακραίων συμπεριφορών και των κάθε είδους αντιπαλοτήτων και τη διαμόρφωση αγαστής συνεργασίας τους προς την κοινωνία.  
*                  Ειδικότερα, όσον αφορά την Ελληνική Αστυνομία, συγκροτείται Επιτροπή με έργο τον επανακαθορισμό των στόχων (φρούρηση- επιτήρηση-διάθεση μέσων), ώστε να εξοικονομηθούν και να απελευθερωθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα χάριν της προστασίας των πολιτών.
 
VI.       Όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, προχωρούμε άμεσα:
 
*                  Στην ολοκλήρωση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, της αναθεωρητικής διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ιδίως η Αξιωματική Αντιπολίτευση, η οποία είχε, στην πρώτη φάση της Αναθεώρησης, συμφωνήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις, καλείται ν’ αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εάν εμμείνει στη στείρα και προσχηματική άρνηση που υπονόησε χθες ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα έχει υποτάξει μια κορυφαία θεσμική και πολιτική προτεραιότητα στο βωμό κομματικών και εσωκομματικών σκοπιμοτήτων.
*                  Στην τροποποίηση του εκλογικού νόμου, χωρίς αιφνιδιασμούς και με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς. Τασσόμαστε υπέρ της ψήφισης ενός εκλογικού νόμου που διασφαλίζει την κυβερνητική σταθερότητα, χωρίς όμως να θίγει την υφιστάμενη αναλογικότητα.
*                  Στην προώθηση προς ψήφιση στη Βουλή του εκτελεστικού του Συντάγματος νόμουγια την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεσμών του Οικουμενικού Ελληνισμού με την Πατρίδα. Ήδη το προσχέδιο του νόμου έχει δοθεί προς διαβούλευση στα Κόμματα, καθώς και στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ενώ συζητήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να υπάρξει ευρύς και γόνιμος διάλογος πριν από την οριστικοποίησή του.
Ακριβώς για να προετοιμασθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, ξεκινούμε άμεσα την οργάνωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την κατάθεση δικαιολογητικών στα Ελληνικά Προξενεία, ώστε οι ομογενείς μας να μπορέσουν να εφοδιασθούν με δελτία αστυνομικής ταυτότητας εκεί όπου μόνιμα διαμένουν.
 
VII.     Κυρίες και κύριοι, οι επιμέρους δράσεις, με τις οποίες εξειδικεύεται η πολιτική μας για την επανίδρυση του Κράτους και τη σταθερή αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι γεγονός ότι η στασιμότητα και η δυσκαμψία έχει δώσει τη θέση της σε μία ορατή κινητικότητα και ευελιξία, απαλλαγμένη από τη στενή και πελατειακή λογική του πολιτικού κόστους, με κοινωνική ευαισθησία και κοινωνικό προσανατολισμό. Δεσμευόμαστε ότι προχωράμε και σε αυτή τη θητεία με σχέδιο και όραμα, αφήνοντας οριστικά πίσω μας την ακινησία και την αναποτελεσματικότητα και θέτοντας υγιείς και στέρεες βάσεις για το καλύτερο μέλλον που δικαιούται η Χώρα μας ».
 

            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις