Δε 29 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Απρίλιος 200830-04-2008: Σημεία εισήγησης του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Σόφια, 30 Απριλίου...

30-04-2008: Σημεία εισήγησης του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Σόφια, 30 Απριλίου 2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
210-6977505
 
 
 
 
 
Αθήνα, 30/4/2008
 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης στην εισήγησή του, στη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) και είχε ως θέμα «Προκλήσεις αναφορικά με την αστυνομική συνεργασία στο πλαίσιο της SEECP. Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τα νομικά εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιέρωση διοικητικής ικανότητας», τόνισε τα ακόλουθα:
 
«Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στο νέο διεθνές πολιτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί, η Ε.Ε. αποτελεί ένα ελκυστικό πόλο σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας. Όλοι συμμεριζόμαστε τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία, συνιστούν τα θεμέλια της Ε.Ε..
 
Η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία αλλά και προϋπόθεση για την προώθηση και ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής πορείας και ένταξης των χωρών SEECP στην μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια, γεγονός που συχνά έχει αποτυπωθεί στα συμπεράσματα, τόσο του Συμβουλίου της Ε.Ε. όσο και των συναντήσεων στα πλαίσια της Διαδικασίας Συνεργασίας Ν/Α Ευρώπης.
 
– Η Ελλάδα παραμένει αφοσιωμένη στη θεσμική βελτίωση της τοπικής συνεργασίας ως βασική απαίτηση για την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική ενσωμάτωση όλων των χωρών της περιοχής μας. Είμαστε βαθιά ικανοποιημένοι με τον ρυθμό προόδου και την ποιότητα του μετασχηματισμού που επετεύχθη έως τώρα και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα σε αυτή την κατεύθυνση.
 
Το να θεωρήσουμε ότι τα θέματα της περιοχής είναι δική μας υπόθεση θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους μας να ασχοληθούμε με μια ευρεία κλίμακα θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος με έναν αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο και έτσι να εγκαταστήσουμε ένα καθεστώς εσωτερικών αλλαγών και σχέσεων καλής γειτονίας, το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια sinequanon (απαραίτητη) προϋπόθεση για μια επιτυχή και έγκαιρη Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη θεσμική βελτίωση της τοπικής συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήμασταν ενεργοί στην προώθηση των τοπικών μηχανισμών συνεργασίας και φιλοξενήσαμε την πρώτη Βαλκανική διάσκεψη κορυφής στην Κρήτη το 1997. Το Γραφείο του Συμφώνου Σταθερότητας στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε επισταμένως και πέτυχε την προώθηση των ουσιαστικών στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας στους τομείς αρμοδιότητάς του τα τελευταία εννέα χρόνια. Ασχοληθήκαμε επίσης ενεργά με την τρέχουσα διαδικασία εγκαθίδρυσης της νέας Τοπικής Συνεργασίας.
 
Καλωσορίζουμε τις συναντήσεις και τις δραστηριότητες στα πλαίσια της τρέχουσας Βουλγαρικής Προεδρίας, καθώς και τα βήματα που έγιναν από την τρόικα του SEECP τους περασμένους μήνες και τις κατευθύνσεις των σημαντικών αποφάσεων που ελήφθησαν στη διάσκεψη στο Ζάγκρεμπ σχετικά με τους νέους μηχανισμούς τοπικής συνεργασίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πρόσφατοι θεσμοί μας, Η Γραμματεία του Συμβουλίου Τοπικής Συνεργασίας, η οποία θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί στο Σεράγεβο, υπό τον Γενικό Γραμματέα, κ. HidoBiscevic και το Γραφείο στις Βρυξέλλες, θα οδηγήσουν σε μια πιο ουσιαστική τοπική κυριότητα και έναν πιο αποδοτικό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών χωρών.
 
2. Στη συνέχεια θα ήθελα να εστιάσω στις προκλήσεις αναφορικά με την Αστυνομική Συνεργασία στα πλαίσια του SEECP. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν θα επιτύχουν τους στόχους παρά μόνο αν οι χώρες μας συντονίσουν τις προσπάθειές τους και επιτευχθεί συνεργασία σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου των κρατών μας είναι καθοριστικής σημασίας. Οφείλουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των κοινών μεθόδων και να θέσουμε τις βάσεις για την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με τα νομικά εργαλεία της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Η εφαρμογή του νόμου αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο για κάθε αξιόπιστη απάντηση στις προκλήσεις που συνιστούν οι διεθνείς απειλές προερχόμενες από την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση κ.λ.π.
 
Οι εγκληματικές οργανώσεις και οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία γι’ αυτό το λόγο η καταπολέμησή τους απαιτεί πολιτικά, νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία αλλά και μηχανισμούς οργάνωσης και συντονισμού.
 
3.     Όσον αφορά το υπό εξέταση έγγραφο συζήτησης, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αστυνομική συνεργασία στη Ν/Α Ευρώπη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
 
  • Κατ΄ αρχάς συμφωνούμε με το περιεχόμενό του, αφού σε αυτό γίνεται μνεία στα βήματα που έχουν αναληφθεί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χωρών της Ν/Α Ευρώπης.
  • Πράγματι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες και κρίνεται σκόπιμο να μνημονευτεί, μεταξύ των άλλων, ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της Ν/Α Ευρώπης αποτελεί μείζονα στόχο της πολιτικής της Ε.Ε., η έναρξη του οποίου χρονολογείται το 2003 όταν η Ελλάδα είχε την προεδρία της Ε.Ε. και στη σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης οι χώρες της Ν/Α Ευρώπης δεσμεύτηκαν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και να αναπτύξουν την απαραίτητη νομοθετική υποδομή, που θα είναι συμβατή με τα πρότυπα της Ε.Ε.
  • Όσο αφορά την πρωτοβουλία της Σλοβενίας σχετικά με την εκπόνηση απειλής για το οργανωμένο έγκλημα, που προέρχεται από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η Ελλάδα την υποστηρίζει και θεωρεί αναγκαίο την προώθηση αυτής μέχρι το τελικό της στάδιο.
  • Βεβαίως και θα συμφωνήσουμε για την χρησιμότητα των Αξιωματικών Συνδέσμων μας, που είναι τοποθετημένοι σε διάφορες χώρες, θεσμός που επανειλημμένα έχει θεωρηθεί σημαντικός από την Ε.Ε. και κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι την παρούσα χρονική περίοδο συζητείται στα πλαίσια της Ε.Ε. πρόταση δημιουργίας δικτύου Αξιωματικών Συνδέσμων, έτσι ώστε να μετατραπούν οι συναντήσεις αυτών περισσότερο ενεργητικές και αποδοτικές.
  • Τέλος, αναμφισβήτητη είναι η σπουδαιότητα των εν ισχύ Διμερών και Πολυμερών Συμφωνιών των κρατών μας που ρυθμίζουν τη συνεργασία μας και καλύπτουν τους τομείς τους θεωρούμενους υψηλής προτεραιότητας για την διαδικασία περαιτέρω παγίωσης της ασφάλειας της περιοχής μας.
 
Πέραν των ανωτέρω θα ήθελα να επισημάνω ότι τα κράτη της Ν/Α Ευρώπης θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να βρίσκονται σε στενή επαφή με την Ε.Ε, προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης μετανάστευσης και καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σταδιακή ευθυγράμμιση με το κεκτημένο του SCHENGEN θα είναι ένα φυσικό βήμα εμπρός σε αυτή τη διαδικασία. 
 
4.     Η Ελλάδα έχει υπογράψει και έχει σχεδόν κυρώσει όλες τις συμβάσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και ως ένα από τα παλιότερα μέλη της Ε.Ε. στην περιοχή της Ν/Α Ευρώπης μπορεί να μοιραστεί τις εμπειρίες στην ενσωμάτωση και εφαρμογή αυτών.
 
Η ενσωμάτωση νομικών εργαλείων στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μας και η ανάπτυξη μηχανισμών για τον συντονισμό και την ρύθμιση της συνεργασίας μας, για την αντιμετώπισή του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτροπή του».

Τελευταίες Αναρτήσεις