Σα 4 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Απρίλιος 200829-04-2008: Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα

29-04-2008: Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
Τρίτη, 29 Απριλίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα την ακόλουθη επιστολή:
 
                                                                                      Προς τον
                                                                                      Πρόεδρο της Βουλής των Eλλήνων
                                                                                      κ. Δημήτριο Σιούφα
 
                                                                                      Αρ. Πρωτ. 67
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 39 Α΄). Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική του Έκθεση, «βασικό στόχο επίσης αποτελεί η πλήρης διασφάλιση της νομιμότητας και του απόλυτου σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη δράση της Ε.Υ.Π., μέσα από θεσμικές διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου, όπως απαιτεί η ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Στην κατεύθυνση αυτή θα προταθεί, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, με τροποποίηση του Κανονισμού της που θα αποφασίσει η ίδια κυριάρχως, να ενισχυθεί δραστικά η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου για όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Ε.Υ.Π. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλουν η τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της νομιμότητας αλλά, κυρίως, η ουσία και η ποιότητα της Δημοκρατίας μας». 

Η σχετική εισήγηση έγινε και κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου τόσο στην αρμόδια Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια και βρήκε σύμφωνους τους Βουλευτές σχεδόν όλων των Κομμάτων.

Στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την παραπάνω πρόταση, χωρίς, φυσικά, αυτό να σημαίνει οιασδήποτε μορφής επέμβαση στα interna corporis της Βουλής. Με το ίδιο πνεύμα σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας και τη θέση μας ότι από τις υφιστάμενες Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές της Βουλής προσφορότερο forum conveniens, ιδίως λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων της, εμφανίζεται η Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
 
 
Με τιμή
 
Ο Υπουργός
 
 
Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις