Δε 29 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Απρίλιος 200828-04-2008: Συμμετοχή τού Υφυπουργού Εσωτερικών στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών...

28-04-2008: Συμμετοχή τού Υφυπουργού Εσωτερικών στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 
 
 
Αθήνα, 28-04-2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης θα μεταβεί κατά το χρονικό διάστημα 29,30-04-2008 στη Σόφια, όπου θα μετάσχει στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).
 
Η SEECP δημιουργήθηκε το 1996 κατόπιν βουλγαρικής και ελληνικής πρωτοβουλίας και αποτελεί το μόνο ‘‘γηγενές’’ σχήμα συνεργασίας προερχόμενο αποκλειστικά από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην πρωτοβουλία SEECP συμμετέχουν η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Μολδαβία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία. Στόχος τής SEECP είναι η ανάπτυξη μηχανισμού πολιτικής συνεργασίας και ασφάλειας, στους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης παράνομων δραστηριοτήτων, στον ανθρωπιστικό τομέα, στη δημοκρατία κ.λπ. Βασικό έγγραφο της SEECP είναι η Χάρτα Καλής Γειτονίας, Σταθερότητας, Ασφάλειας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 12 Φεβρουαρίου 2000.
 
Τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη Σύνοδο είναι τα εξής:
 
«Προκλήσεις αναφορικά με την αστυνομική συνεργασία στο πλαίσιο της SEECP. Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τα νομικά εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιέρωση διοικητικής ικανότητας».
 
«Ενδυνάμωση της Νομικής Συνεργασίας σε σχέση με την εκτέλεση αιτημάτων για Έκδοση και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης».
 
Προ της ενάρξεως της Συνόδου (30-4-2008) ο κ. Υφυπουργός θα υπογράψει με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. Mihail MIKOY  διμερείς Συμφωνίες για την ίδρυση κοινού ‘‘Κέντρου Επαφής’’ και τη διενέργεια κοινών συνοριακών ελέγχων (one stop border control) σε κοινές εγκαταστάσεις επί του Ελληνικού εδάφους.
 
Ειδικότερα, το ‘‘Κέντρο Επαφής’’ θα στεγαστεί σε κτιριακή εγκατάσταση στον Προμαχώνα όπου αστυνομικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι των δύο χωρών θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, το λαθρεμπόριο, η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, η εμπορία βρεφών, η παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων και ο έλεγχος της κυκλοφορίας κλαπέντων οχημάτων.
 
Μέσω του ‘‘Κέντρου Επαφής’’ οι αρμόδιες Αρχές των δύο χωρών θα έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, να συντονίζουν τις ακόλουθες δράσεις:
 
 • ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες για τον έλεγχο των κρατικών συνόρων και του συνοριακού καθεστώτος,
 • ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες για την ανακάλυψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των εγκλημάτων και παραβάσεων που διαπράττονται στην περιοχή των συνόρων και στις δύο πλευρές των κοινών κρατικών συνόρων των Συμβαλλομένων Μερών,
 • ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παράδοση και παραλαβή ατόμων σύμφωνα με την Συμφωνία Επανεισδοχής των δύο χωρών,
 • παροχή συνδρομής κατά την εκτέλεση και ανίχνευση ελεγχόμενων παραδόσεων.
 
Το ‘‘Κέντρο Επαφής’’ δεν διαθέτει επιχειρησιακή δικαιοδοσία, αλλά παρέχει συνδρομή και συμβουλές στις αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Χωρών στο πλαίσιο των διασυνοριακών σχέσεών τους. Επιπλέον, οι υπηρετούντες στο Κέντρο αυτό δεν θα αναλάβουν επιχειρησιακά καθήκοντα, η δε συνεργασία τους θα εστιάζεται μόνον στα εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή των συνόρων.
 
Η Συμφωνία που θα υπογραφεί για την ‘‘διενέργεια Κοινών Συνοριακών Ελέγχων’’, προβλέπει την διαδικασία πραγματοποίησης συνοριακών ελέγχων στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία. Οι έλεγχοι θα λαμβάνουν χώρα στον Προμαχώνα Σερρών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ταχύτητα ελέγχου, καθώς οι πολίτες θα ελέγχονται μία μόνο φορά κατά την είσοδο και την έξοδο (one stop border control). Ειδικά, ως προς τον έλεγχο των αμαξοστοιχιών συμφωνήθηκε ώστε ο έλεγχος να πραγματοποιείται στα Κούλατα, δηλαδή επί Βουλγαρικού εδάφους.
 
Με την εν λόγω Συμφωνία προβλέπονται τα ακόλουθα:
 
 • η διενέργεια συνοριακών ελέγχων θα ασκείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους στο έδαφος των «Συμβαλλομένων Μερών»,
 • ο τρόπος διενέργειας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις της,
 • για οποιοδήποτε αδίκημα που θα διαπράττεται θα ισχύει η νομοθεσία του κράτους δικαιοδοσίας,
 • η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και αξιολόγησης,
 • το νομικό καθεστώς των υπαλλήλων του γειτονικού κράτους (μετακινήσεις, τρόπος συνεργασίας – συνδρομής, υποχρέωση να φέρουν στολή),
 • το νομικό καθεστώς των προκεχωρημένων συνοριακών υπηρεσιών του γειτονικού κράτους στο κράτος δικαιοδοσίας (τοποθέτηση υπηρεσιακών πινακίδων, διακριτικά σήματα χωρών, ενδείξεις στις δύο γλώσσες),
 • η διάθεση υπηρεσιακών χώρων και χώρων διαμονής,
 • ο χρόνος ισχύος της Συμφωνίας, η διάρκεια του οποίου θα εξακολουθήσει μέχρι την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης Σένγκεν από την Βουλγαρία.
 
Οι Συμφωνίες αυτές είναι αποτέλεσμα πολλών επαφών των δύο πλευρών και επιβεβαιώνουν ουσιαστικά το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.-
 
                         Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ. :  210 6977505
                                                                                   Fax : 210 6929764
                                                                             email : elasgrty@mopo.gr 

Τελευταίες Αναρτήσεις