Σα 10 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200723-11-2007: Επανείσοδος αλλοδαπών που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

23-11-2007: Επανείσοδος αλλοδαπών που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
      
ΤΗΛ: 210 6977182
 
 
 
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτρέπεται, από 10-12-2007 μέχρι 31-01-2008, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

 
Για τους πολίτες Κίνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, επιτρέπεται η επανείσοδός τους κατά το χρονικό διάστημα από 15-01-2008 μέχρι 01-03-2008 και εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.
 
Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι συγκεκριμένων εγγράφων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Ειδικότερα:
         
Α.΄ Αλλοδαποί με ληγμένη ’Αδεια Διαμονής να είναι κάτοχοι:
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ
β) ’Αδειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει και,
γ) Βεβαίωση τύπου Α΄ (μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την ανανέωση αδείας διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στους ν. 3386/2005 ( (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι ελλήνων ή πολιτών Ε.Ε., γονείς ημεδαπού, σπουδές κ.λπ.)   
 
Β.΄ Αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική ’Αδεια Διαμονής να είναι κάτοχοι:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 ή της υπ’ αριθ. 11702/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ
β) Βεβαίωσης τύπου Α΄(μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση ’Αδειας Διαμονής σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
 
2. Για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών:
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ
β) Ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών και,
γ) Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.
 
 3. Αλλοδαποί για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ
β) Ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων της αριθ, 21535/7.11.2006 Κ.Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 1677 Β΄).
 
4. Αλλοδαποί αιτούμενοι ανανέωση άδειας διαμονής χωρίς να τους έχει εκδοθεί, από την αρμόδια υπηρεσία, η αρχική άδεια διαμονής που είχαν αιτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 91 του ν. 3386/2005.
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ
β) Βεβαίωσης τύπου Α΄(μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την ανανέωση Αδειας Διαμονής.
  
 
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις