Πε 8 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200722-10-2007: Υπογραφή απόφασης με θέμα: «Εναρξη λειτουργίας Αγρονομικών Τμημάτων - Ανάληψη αρμοδιοτήτων»

22-10-2007: Υπογραφή απόφασης με θέμα: «Εναρξη λειτουργίας Αγρονομικών Τμημάτων – Ανάληψη αρμοδιοτήτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393581, 210 3393604
 
 
 
 
22 Οκτωβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε απόφαση με θέμα «Έναρξη λειτουργίας Αγρονομικών Τμημάτων – Ανάληψη αρμοδιοτήτων».
 
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:
 
Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Αγρονομικών Τμημάτων-Ανάληψη αρμοδιοτήτων»
ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 53 παρ.18&19 του Ν. 3585/2007 ( Α-148) «Προστασία του Περιβάλλοντος, αγροτικής ασφάλειας και άλλες διατάξεις».
β) Τα άρθρα 1 & 12 του Π.Δ. 138/2007 ( Α-179) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής».
γ) Η προβλεπόμενη από το άρθρο 53 παράγ. 18 του α` σχετικού νόμου Υ.Α.

1. Σας γνωρίζουμε ότι προωθήσαμε για δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την γ` σχετική απόφαση με σκοπό την άμεση λειτουργία των προβλεπόμενων από το β` σχετικό Αγρονομικών Τμημάτων και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του νόμου από τις Υπηρεσίες αυτές.
2.      Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως επιτρέψετε τη συνέχιση της λειτουργίας των στεγαζομένων στα κτίρια των Νομαρχιών σας, υπό την νέα ονομασία τους «Αγρονομικά Τμήματα», Υπηρεσιών Αγροφυλακής, μέχρι την ανεύρεση κατάλληλων οικημάτων, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για την οριστική στέγαση τους.
3.      Οι κ. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να ενεργήσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος για όσες Υπηρεσίες Αγροφυλακής στεγάζονται προσωρινά στα κτίρια τους.
4.      Οι Δ/ντές Αγροφυλακής Περιφερειών α) να έλθουν σε συνεννόηση με τους κ. Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και κ. Νομάρχες για την ταχύτερη υλοποίηση των προαναφερόμενων και την ανάληψη από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής του συνόλου των αρμοδιοτήτων, που προβλέπεται από τον α` σχετικό Νόμο και β) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον εφοδιασμό τους με υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Ευνόητο είναι ότι, με την έναρξη λειτουργίας των Αγρονομικών Τμημάτων και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων από αυτά, γίνεται και ανάληψη υπηρεσίας από το προσωπικό των Ν.Α., το οποίο μετατάχτηκε στην Ελληνική Αγροφυλακή.
 
 
 
 
 
Από το Γραφείο Τύπου

Τελευταίες Αναρτήσεις