Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Ιανουάριος 200822-01-2008: Σημεία εισήγησης του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στην Κυβερνητική Επιτροπή για το τριετές πρόγραμμα πολιτικής δημόσιας...

22-01-2008: Σημεία εισήγησης του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στην Κυβερνητική Επιτροπή για το τριετές πρόγραμμα πολιτικής δημόσιας τάξης και ασφάλειας (2008-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008
 

 

 
«Ι.        Α. Η πολιτική δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την οποία εφαρμόζουμε ήδη από το έτος 2007, στο ενιαίο Υπουργείο Εσωτερικών, στηρίζεται στην αποτελεσματική διάθεση των κάθε είδους οργάνων της δημόσιας τάξης στην υπηρεσία του Ανθρώπου και του Πολίτη, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του. Η φιλοσοφία αυτή παραμένει στον κορμό της πολιτικής μας και κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος Πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας 2008-2010, ο οποίος περιλαμβάνει εξειδικευμένα σχέδια δράσης με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, σύμφωνα με τις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις που έχουν διαμορφωθεί τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας. Βασικές αρχές της πολιτικής μας, μεταξύ άλλων, αποτελούν:

*    Η σφυρηλάτηση σχέσεων εμπιστοσύνης της Ελληνικής Αστυνομίας με τους πολίτες, με σκοπό τη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαιότητας και την εμπέδωση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής-συναίνεσης στις προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις της Αστυνομίας.

*    Η ουσιαστική συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από την αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου (π.χ. Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, μνημόνια συνεργασίας με δημοτική αστυνομία κ.α.).

*   Η βελτίωση των υποδομών και ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών, για την καταπολέμηση ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος.
Στο ενιαίο Υπουργείο Εσωτερικών, η συστράτευση όλων των φορέων του, από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έως το σύνολο των ένστολων Σώματα, αποτελεί πλέον πραγματικότητα και η διεύρυνσή τους είναι για μας προτεραιότητα. 
 

ΙΙ.        Η στρατηγική μας για την επόμενη τριετία στηρίζεται ιδίως στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο αστυνομικής δράσης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα προβλήματα εγκληματικότητας που αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (Problem Oriented Policing). Το πρότυπο αυτό αποσκοπεί στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκληματικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Οι βασικές καινοτομίες του νέου προτύπου αστυνομικής δράσης συνίστανται κυρίως:

*    Στην ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας με τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχίες στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων που συνδέονται με την εγκληματικότητα.

*   Στην κατά τόπους χαρτογράφηση όλων των τοπικών συνθηκών και παραγόντων, που ενδέχεται να συμβάλουν στην εκδήλωση εγκληματικών φαινομένων. 

*     Στην κατά τόπους καταγραφή όλων των πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες χρήζουν ειδικών δράσεων προστασίας και ασφάλειας, όπως ιδίως ηλικιωμένοι σε ορεινά χωριά, άτομα με αναπηρίες, κάτοικοι δύσβατων και απομονωμένων περιοχών, πρόσφυγες, ομάδες με πολιτισμικές διαφοροποιήσεις (Ρόμα, Πομάκοι κ.ά.). Για τον σκοπό αυτόν, σημαντική είναι η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν τις συγκεκριμένες ομάδες. 

*   Στην εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων στοχευμένης επέμβασης, προσαρμοσμένων στις κάθε είδους τοπικές ιδιαιτερότητες, με πρόβλεψη υποκατάστασης της αστυνομικής παρέμβασης από συγκεκριμένη δράσεις όλων των κοινωνικών φορέων. 
 
ΙΙΙ.       Στόχος της Πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας για την επόμενη τριετίαείναι η ριζική αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, οι οποίεςαπειλούν τον κοινωνικό ιστό της Χώρας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Έμφαση δίνεται κυρίως:

1.            Στην καταπολέμηση των Ναρκωτικών.
2.            Στην αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας.
3.            Στην προστασία των Ανηλίκων (παραβατικότητα – θυματοποίηση)
4.           Στην Οδική Ασφάλεια – Τροχονομική αστυνόμευση και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
5.            Στην αντιμετώπιση της Μικροεγκληματικότητας.
6.            Στην καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση (trafficking).
7.            Στην αντιμετώπιση της Παράνομης Μετανάστευσης.
8.            Στην καταπολέμηση του Ηλεκτρονικού εγκλήματος.
 
Για την πρόληψη των ανωτέρω μορφών εγκληματικής δραστηριότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες προωθούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα:

*   Εμφανής αστυνόμευση – επιτήρηση και έλεγχοι σε πολυσύχναστους χώρους και ιδιαίτερα σε χώρους όπου κινούνται ανήλικοι.
*   Ανάπτυξη επαφών και συνεργασίας με εξειδικευμένους σε θέματα ανηλίκων, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
*    Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, και ιδίως της νεολαίας, και ενημέρωση για τα ναρκωτικά, και την παιδική πορνογραφία.
*    Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την ψηφιακή ασφάλεια, καθώς και για τους κινδύνους χρήσης του Διαδικτύου από ανήλικους (σεξουαλική εκμετάλλευση, παρότρυνση τους σε ακραίες ενέργειες όπως αυτοκτονίες, λήψη ναρκωτικών κ.λ.π.)

 
IV.       Πρώτιστο μέλημά μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, η αποτελεσματική θωράκιση και προστασία του, η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στα Σώματα Ασφαλείας ως εγγυητών των δικαιωμάτων του. Το Πρόγραμμα Πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας 2008 -2010 παρέχει όλα τα επιχειρησιακά εχέγγυα για την ευόδωση αυτών των στόχων και την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Τελευταίες Αναρτήσεις