Πα 9 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Μάρτιος 200821-03-2008: Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

21-03-2008: Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008
 
 
 
«Ι. Ο βαθμός στον οποίο έχουμε πετύχει την εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, καθώς και η αποτροπή διακρίσεων με βάση τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες ατομικές ιδιαιτερότητες προσδιορίζει σημαντικά την ποιότητα της Δημοκρατίας μας και αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο του Κράτους Δικαίου αλλά και βασική και αναφαίρετη κατάκτηση τόσο του κοινωνικού όσο και του νομικού μας πολιτισμού. Η δε κατοχύρωση της εξάλειψης των ανωτέρω φαινομένων διάκρισης γίνεται τόσο στο ίδιο το Σύνταγμά μας (σε σειρά διατάξεων, ιδίως στο άρθρο 5 παρ. 2) όσο και σε πλειάδα ευρωπαϊκών και διεθνών Συμβάσεων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά, καθώς και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Η πρόσφατη πλήρης και ολοκληρωμένη ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη σειράς Οδηγιών για την ίση μεταχείριση ιδίως με τον ν. 3304/2005 για την «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποτελεί σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτόν, με έμφαση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την εργασία. 
Η Χώρα μας παρέχει – και εντείνει σταθερά τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή – φιλόξενο καταφύγιο για τα θύματα κάθε είδους διακρίσεων, το οποίο εγγυάται πλήρη σεβασμό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αποδέχεται τις φυλετικές, εθνικές, πολιτιστικές, γλωσσικές κ.λπ. διαφορές και ιδιαιτερότητες και μεριμνά για τη δημιουργική και γόνιμη ανάδειξη και αξιοποίησή τους, δίνοντας ουσιαστικές ευκαιρίες και προωθώντας, παράλληλα, την κοινωνική συνοχή στους κόλπους της. Αυτό επιτάσσει, άλλωστε, ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου, καθώς και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
 
ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για θωράκιση και σεβασμό των κάθε είδους δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται στη Χώρα μας προβάλλει σήμερα εντονότερο, με δεδομένο ότι η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια,  έχει μετατραπεί από Χώρα αποστολής σε Χώρα υποδοχής μεταναστών, ενώ λειτουργεί ω; ανοιχτή, φιλόξενη και πολυπολιτισμική κοινωνία. Στην κοινωνία αυτή δεν έχουν καμία θέση οι ρατσιστικές συμπεριφορές. Γιατί τα φαινόμενα διακριτικής μεταχείρισης και ξενοφοβίας δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας και την παραδοσιακή φιλοξενία που επιδεικνύουμε ως Χώρα, ιδίως μάλιστα σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη. 

            Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα και στον τομέα αυτόν από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αιχμή του δόρατος τη διαμόρφωση και εφαρμογή σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής, ιδίως με τη θέση σε ισχύ του ν. 3386/2005, ο οποίος καθιερώνει τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις, ώστε κάθε μετανάστης να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια και ασφάλεια στη Χώρα μας και τον προστατεύει έτσι από τους κάθε είδους κινδύνους εκμετάλλευσης, πάντοτε με σεβασμό στις πολιτισμικές και άλλες ιδιαιτερότητές του. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες νομιμοποίησης περίπου 200.000 παράνομων μεταναστών. Εφαρμόζονται το Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ 2007 – 2013», που είναι το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών και περιλαμβάνει ειδικό υποπρόγραμμα για τον περιορισμό φαινομένων περιθωριοποίησης, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Επίσης προωθήθηκαν η διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης, η διαμόρφωση του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων, ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς σε ευρύ φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της Χώρας και να αποκτήσουν και πολιτικά δικαιώματα, η ενθάρρυνση της πρόσβασής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ακόμη και εάν είναι παράνομοι, η προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, η μέριμνα για τους ανήλικους, ιδιαίτερα τους ασυνόδευτους, η βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων όσων ζητούν άσυλο – το 2007 εγκρίθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων χορήγησης ασύλου – η ίδρυση δυο νέων Πρότυπων Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, καθώς και η αναβάθμιση των ήδη λειτουργούντων, η αναδιοργάνωση των ένστολων σωμάτων και ιδίως της Ελληνικής Αστυνομίας και η εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, με γνώμονα τον σεβασμό και την αμέριστη συμπαράσταση σε όσους έχουν ανάγκη τη βοήθειά τους.
           
ΙΙΙ. Αλλά και περαιτέρω εργασθήκαμε μεθοδικά προς την κατεύθυνση της εν γένει εμπέδωσης ίσων ευκαιριών για όλους. Οι γυναίκες, τα ?τομα με Αναπηρίες, οι Τσιγγάνοι, οι ηλικιωμένοι και, γενικότερα, κάθε πληθυσμιακή ομάδα που χρειάζεται πρόσθετη στήριξη και ενίσχυση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας με γνώμονα την περαιτέρω θωράκιση της κοινωνικής συνοχής και τη σύσφιξη του κοινωνικού ιστού.        
 
IV. Η εξάλειψη του ρατσισμού και των φαινομένων ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας δεν είναι μόνο θέμα διαμόρφωσης ενός προοδευτικού θεσμικού πλαισίου που εισάγει και διαφυλάσσει την ίση μεταχείριση των ανθρώπων και τον σεβασμό των κάθε είδους δικαιωμάτων τους. Η εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης στην πράξη και η προσήλωση στην ατομική ιδιαιτερότητα είναι, πρωτίστως, θέμα νοοτροπίας, παιδείας και πολιτισμού των πολιτών κάθε Χώρας, η οποία επιτρέπει την ανάδειξη και αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού που ζει στα σύνορά της, μετατρέποντας τη διαφορετικότητα σε παράγοντα ανάπτυξης, ανανέωσης και προόδου. Γιατί, τελικά, η ισότητα και η εξάλειψη των διακρίσεων αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνον όταν μετουσιώνεται σε αβίαστη καθημερινή και συνειδητή προσωπική στάση όλων μας».         
 
                                                                              ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις