Κυ 1 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200717-12-2007: Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης

17-12-2007: Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007
 
ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
«Η διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου, πάντοτε με πλήρη σεβασμό προς την αξία του ανθρώπου και με γνώμονα την προστασία των Δικαιωμάτων του, αποτελεί – και πρέπει ν’ αποτελεί – κυρίαρχη προτεραιότητα κάθε δημοκρατικού Κράτους Δικαίου. Η μετανάστευση είναι, αναμφισβήτητα, ένα φαινόμενο, το οποίο έχει αποκτήσει στις μέρες μας ευρείες διαστάσεις, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η παγκοσμιοποίηση, οι πόλεμοι αλλά και οι συνθήκες ανασφάλειας και φτώχειας που επικρατούν σε πολλά κράτη, άλλοτε απλώς διευκολύνουν και άλλοτε καθιστούν αναγκαία τη μετακίνηση των πληθυσμών. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προωθεί εντατικά τη συνεργασία των κρατών-μελών της σε ό,τι αφορά ιδίως τους τομείς του ασύλου, της νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και της ασφάλειας των συνόρων της. 

Η Ελλάδα, έχοντας μετατραπεί από χώρα προέλευσης μεταναστών σε έναν από τους βασικούς προορισμούς τους, έχει αποδυθεί, ιδίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε μία μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση σύγχρονης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα επιτρέψει την ανάδειξη της μετανάστευσης σε παράγοντα ανάπτυξης και προόδου.
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, πρώτιστο μέλημά μας ήταν και είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της διασφάλισης της νόμιμης παραμονής του μετανάστη, αφού η μη νόμιμη παραμονή και την αξία του ανθρώπου προσβάλλει – καθιστώντας τους μετανάστες εύκολη λεία μαύρης εργασίας και των κάθε είδους επιτηδείων – και την ίδια τη χώρα υποδοχής ζημιώνει, αφού ευνοεί τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και υποθάλπει την εγκληματικότητα. Ήδη, με την αναγνώριση οργανωμένων ευκαιριών νομιμοποίησης που καθιερώσαμε, έχουν νομιμοποιηθεί περίπου 180.000 παράνομοι μετανάστες, με διαδικασίες που απετέλεσαν πρότυπο για άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Επίσης προχωρούμε με σταθερά βήματα σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής των μεταναστών, αξιοποιώντας τις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ουσιαστικής ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, δίνουμε έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, με σύγχρονες πολιτικές, όπως η σύσταση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, η εφαρμογή του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων, καθώς και η εκπόνηση του πρώτου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια – Πρόγραμμα ‘’ΕΣΤΙΑ’’», το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2007-2013. Για την καλύτερη στήριξη της προσπάθειας αυτής, ιδρύσαμε τη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται αυτοτελής Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, την οποία ενισχύουμε με το αναγκαίο προσωπικό. Με τον τρόπο αυτόν προετοιμάζεται με επάρκεια το έδαφος για την απόκτηση από τους μετανάστες και πολιτικών δικαιωμάτων, πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που αφήνει το Σύνταγμα.

Επίσης λαμβάνουμε μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), ιδίως με την εφαρμογή του Σχεδίου «ΙΛΑΕΙΡΑ», καθώς και για την αρωγή των θυμάτων. Μεριμνούμε για επιμέρους κατηγορίες μεταναστών που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και τα ?τομα με Αναπηρίες. 

Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης ως μορφής προσβολής της αξίας του Ανθρώπου, έχουν γίνει επίσης πολλά και σημαντικά βήματα:Ιδρύσαμε δύο νέα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών, στον Κυπρίνο του ν. Έβρου και στο Βαθύ της Σάμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δρομολογούμε την ίδρυση νέου Κέντρου στην Κρήτη και προχωρούμε στην αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων Κέντρων, ώστε να καταστούν και αυτά Πρότυπα, σε αρμονική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εξάλλου αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι η ουσιαστική λύση του μεταναστευτικού προβλήματος απαιτεί την κοινή πολιτική δράση όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και των εταιρικών συμφωνιών, στηρίζει ουσιαστικά τις όμορες των εξωτερικών της συνόρων χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εισροής των μεταναστευτικών ρευμάτων. 

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές έχοντας ως αξίωμα τη θεμελιώδη παραδοχή ότι ο μετανάστης δεν συνιστά πρόβλημα ούτε κίνδυνο για καμία υγιά κοινωνία. Αντίθετα, η μετανάστευση είναι παράγοντας ανάπτυξης και προόδου, στο μέτρο που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, στα κράτη υποδοχής ν’ αναδεικνύουν τους ανθρώπους που ζουν μέσα στα σύνορά τους, χωρίς αποκλεισμό και χωρίς διάκριση, αντλώντας, παράλληλα, και οι ίδιοι τα οφέλη της πολυπολιτισμικότητας, της διαφορετικότητας και της δημιουργικής ώσμωσης και ανανέωσης που ενώνουν τους Λαούς».
 
                                                                          
                                                                                                   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Τελευταίες Αναρτήσεις