Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΝέα13-05-2005: Διάλεξη Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας

13-05-2005: Διάλεξη Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ                                      

                                                                                                                       Αθήνα,13/5/2005
           
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάλεξη στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας έδωσε ο υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, με θέμα « ο ρόλος των Σωμάτων Ασφαλείας στη σύγχρονη εποχή».
Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας φοιτούν ανώτερα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος φοιτούν 40 σπουδαστές, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, της Κυπριακής Αστυνομίας και Πολιτικοί Υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.
Τα κυριότερα σημεία της Διάλεξης του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης έχουν ως εξής :
 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

  Ο θεσμός της αστυνόμευσης και της δημόσιας τάξης χάνεται στα βάθη των αιώνων και εμφανίστηκε από τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος, ως «φύσει κοινωνικόν ζώον» κατά τον Αριστοτέλη, άρχισε την διαβίωσή του σε οργανωμένες κοινωνίες. Μέσα στην κοινωνία, μαζί με την εμφάνιση του κακού, της αδικίας και του εγκλήματος, ταυτόχρονα γεννήθηκε και η ιδέα της διώξεως και του κολασμού του αδικοπραγούντος και αντικοινωνικώς συμπεριφερόμενου ατόμου, χάριν της αρμονικής συμβίωσης και συνύπαρξης των κοινωνιών και της προστασίας της κοινωνίας αργότερα.
  Ασφαλώς, ο ρόλος της αστυνόμευσης υπήρξε ανέκαθεν σημαντικός, εφόσον συνδεόταν με το μέγιστο αγαθό της ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Γίνεται όμως ιδιαίτερα σημαντικός, δύσκολος και επίπονος όταν ο ρόλος αυτός πρέπει να «παιχτεί» σε μία σύγχρονη κοινωνία. Στη σημερινή κοινωνία, όπου τα πάντα είναι ρευστά και τα πάντα επανακαθορίζονται. Σε έναν κόσμο, που λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχει μικρύνει τόσο πολύ, ώστε τα παγκόσμια προβλήματα να μη γνωρίζουν σύνορα. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για την ασφάλεια των πολιτών, επειδή η παγκόσμια ατμόσφαιρα έχει «μολυνθεί» από τις νέες μορφές τρομοκρατίας, τις ασύμμετρες απειλές, τα ναρκωτικά, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, τα προβλήματα της λαθρομετανάστευσης, κτλ.
  Όλα αυτά τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας στις αρχές του 21ου αιώνα, ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό ορισμό απειλών ασφάλειας και δικαίως χαρακτηρίζονται ως «φαινόμενα γκρίζας περιοχής».
  Σε αυτό το περιβάλλον, όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την περιφρούρηση του Δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, πάντοτε σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Η εν λόγω αποστολή, κατά την εκπλήρωσή της στην πράξη, κατ΄ ουσία δε σημαίνει τίποτε άλλο, παρά έναν «αέναο» πόλεμο κατά του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος και υπέρ των έννομων και πολυτιμότερων αγαθών των πολιτών.
  Η επέλαση της εγκληματικότητας, οι ρυθμοί της οποίας αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, και η ποιοτική μετεξέλιξη του εγκλήματος καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση ενός νέου σκηνικού.
  Η εποχή μας είναι μάλλον σπαρμένη με νάρκες στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος που καλούνται να εξουδετερώσουν οι δυνάμεις που έχουν επιφορτισθεί με το καθήκον της εσωτερικής ασφάλειας.
  Κατ` αρχήν είναι κοινή πεποίθηση ότι εσχάτως στην Ελλάδα παρατηρούνται νέες μορφές εγκλημάτων οι οποίες έχουν αρχίσει να κάνουν έστω και δειλά την εμφάνισή τους. Οι εγκληματίες γίνονται περισσότερο σκληροί και αδίστακτοι και επιπλέον έχουν στη διάθεσή τους όλα τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας. Σήμερα το διεθνές οργανωμένο έγκλημα μπορεί να απειλήσει ακόμη και τα θεμέλια των δημοκρατικών χωρών.
  Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη οδηγήσει στην απαίτηση για υψηλή εξειδίκευση των αστυνομικών στη χρήση της νέας τεχνολογίας, στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στις τεχνικές του οργανωμένου εγκλήματος και στην κοινωνική ευαισθησία.
  Στη σημερινή εποχή, είναι πλέον αποδεκτό πως η διαδικασία σχεδιασμού εθνικής ασφάλειας, επεκτείνεται και στα σώματα ασφαλείας και επομένως ο ρόλος τους μεταλλάσσεται . Ο λόγος για την αλλαγή του ρόλου των Σωμάτων Ασφαλείας, και ιδιαίτερα της Αστυνομίας, έγκειται στην ύπαρξη κινδύνων διεθνικής μορφής, οι οποίοι αναφέρονται στην ύπαρξη διεθνικών, μη-κρατικών παραγόντων, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η πιθανότητα επηρεασμού της εσωτερικής ασφάλειας και ειδικότερα της δημόσιας τάξης και ευημερίας.
  Γίνεται πλέον φανερό ότι οι νέοι σημερινοί κίνδυνοι έχουν διευρύνει την έννοια της ασφάλειας και υποχρεώνουν Κυβερνήσεις και Σώματα Ασφαλείας να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο αντιμετώπισής τους και να προσαρμοσθούν στη «νέα τάξη πραγμάτων». Σήμερα παρά ποτέ, απαιτείται η συνεργασία Αστυνομίας και πολιτών μέσω οργανωμένων φορέων και συλλόγων, Δήμων και Κοινοτήτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ΜΜΕ και ιδιαίτερα μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι η κύρια επιδίωξη θα πρέπει να είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της αποδοτικότητας των Σωμάτων Ασφαλείας, με την αξιοποίηση των νέων έξυπνων τεχνολογιών και την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης, έτσι ώστε ο ρόλος τους στην σύγχρονη εποχή να συμβαδίζει με την εξέλιξη των παραδοσιακών κινδύνων κατά της ασφάλειας καθώς και με την ανάδυση νέων κινδύνων και μορφών εγκλήματος.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις