Πα 3 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΑιλιανός ΑρχείοΑιλιανός 200611-07-2006: Ομιλία του Γενικού Γραμματέα στην προπαρασκευαστική συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος ΑΙΝΕΙΑΣ

11-07-2006: Ομιλία του Γενικού Γραμματέα στην προπαρασκευαστική συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος ΑΙΝΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συμμετέχει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Πρόγραμμα χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, δηλαδή του Προγράμματος «ΑΙΝΕΙΑΣ».
 
Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές ελευθερίες : Την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και  κεφαλαίων.
 
Σε αυτό το πλαίσιο των βασικών Ευρωπαϊκών ελευθεριών θα ήθελα να κάνω δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις:
 
Πρώτον: Η αναφορά προς «τρίτες χώρες» που υπάρχει στον «ΑΙΝΕΙΑ» έχει διαχειριστική μόνον αξία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη γείτονα Αλβανία. Ζούμε σε μια δυναμική πορεία της ανθρωπότητας όπου ο όρος «Παγκόσμιο χωριό» (global village) χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά για να περιγράψει την παγκόσμια κοινωνία. Η Αλβανία ανήκει στον ευρωπαϊκό χώρο και είναι θέμα χρόνου το πότε θα ενταχθεί και διαχειριστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω αφορά στις τρεις βασικές ελευθερίες που προανέφερα. Ίσως η μετακίνηση προϊόντων και η μετακίνηση κεφαλαίων να μπορούν να ρυθμιστούν κάλλιστα μέσω τεχνοκρατικών κειμένων και κανόνων. Αλλά η μετακίνηση ανθρώπων έχει μια πρόσθετη διάσταση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία και ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας.
 
Είναι προφανές πως δεν πρέπει να κινηθούμε απλώς σε ένα αποστειρωμένο και τυπικό πλαίσιο συνεργασίας. Δε θα διαχειριστούμε απρόσωπα κεφάλαια και απρόσωπα προϊόντα. Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα σαν λογιστική διαχείριση ανθρώπων.
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης τόσο στον Βαλκανικό όσο και στον Παγκόσμιο χώρο γενικότερα. Θεωρούμε χρέος μας και είναι χαρά μας να βοηθήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αλβανίας σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Όπως επίσης και όποια άλλη χώρα της περιοχής αισθάνεται ότι έχει παρεμφερείς ανάγκες. Είναι άλλωστε και προς το δικό μας συμφέρον να συμβάλλουμε ώστε το ταχύτερο οι όμορες χώρες μας, να διαμορφώσουν κοινωνίες έτοιμες να κάνουν το άλμα προς την Ε.Ε. Η βελτίωση των συνθηκών εξάλλου στις χώρες της περιοχής μας, θα έχει σαν αποτέλεσμα μια συνέργεια για την γεωμετρική ανάπτυξη ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης.
 
Πιστεύω πως η προσπάθεια που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τους εμπλεκόμενους Ελληνικούς φορείς και τις αρμόδιες Αλβανικές υπηρεσίες όχι μόνον θα οδηγήσει σε μια πολύ χρήσιμη δομή συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης, αλλά θα αποβεί και προς όφελος των πολιτών της Αλβανίας που έχουν την ιδιότητα του μετανάστη.
 
Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο μας θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, ως εταίρος του προγράμματος, αναλαμβάνοντας μια σειρά από δράσεις, σε θέματα αρμοδιότητάς μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες δράσεις:  
 
  • Δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας σχετικά με την ταυτοποίηση στοιχείων, την πιστοποίηση εγγράφων και την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων
  • Διαμόρφωση και σύνταξη οδηγού (κατευθυντήριες γραμμές) σχετικά με την ταυτοποίηση προσώπων και πιστοποίηση εγγράφων
  • Διεξαγωγή τριών διασυνοριακών σεμιναρίων με τη συμμετοχή ανώτερων Ελλήνων και Αλβανών αξιωματούχων των συνοριακών υπηρεσιών
  • Διεξαγωγή δύο προπαρασκευαστικών συναντήσεων της κοινής ομάδας εργασίας προκειμένου να εντοπισθούν ανάγκες και ελλείψεις
 
Στηριζόμενοι στην διάθεση όλων για συνεργασία και αποτελεσματικότητα, πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα και τα εφόδια να πετύχουμε στους στόχους μας.

Τελευταίες Αναρτήσεις