Τε 8 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 200707-09-2007:Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

07-09-2007:Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 07/09/2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με την υπ’ άριθ.30089/2/84-ιθ΄ από 23/08/2007 Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, που δημοσιεύθηκε την 31-8-2007 στο ΦΕΚ Β΄ – 1749/2007, παρατείνεται μέχρι 6-8-2008 η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
 
Ομοίως στους κατόχους των ως άνω αδειών, που εκδόθηκαν πριν την δημοσίευση της Απόφασης αυτής, παρέχεται προθεσμία έως 6-8-2008, για την προσκόμιση της προβλεπομένης από την παρ.1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προυποθέσεις αυτής .
 
Αιτήματα για την ανανέωση των Αδειών Κατοχής Συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων θα υποβάλλονται κανονικά στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων και θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Απόφασης.
 
 
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ.:210 6977505
Fax:210 6929764
e-mail:elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις