Πα 27 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Μάρτιος 200807-03-2008: Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (08-03-2008)

07-03-2008: Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (08-03-2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ:  210 3393537, 210 3393581

Παρασκευή,  7 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
«Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – εκτός από ημέρα τιμής στη διαχρονική προσφορά της γυναίκας – αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για την αποτίμηση και αξιολόγηση των ως τώρα επιδόσεών μας στον τομέα της εμπέδωσης της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και έναυσμα και αφετηρία νέων, δημιουργικών και πιο αποτελεσματικών, δεσμεύσεων και προσπαθειών για το μέλλον. Προσπαθειών που θα επιτρέψουν να εξαλειφθούν οι κάθε είδους διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών, να ξεριζωθούν τα αναχρονιστικά κοινωνικά στερεότυπα και να μπορέσουν οι γυναίκες να κατακτήσουν πλήρως τη θέση που τους αναλογεί στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλει η ποιότητα του Κράτους Δικαίου της παιδείας και του πολιτισμού μας αλλά και το επίπεδο προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αρμόζει στη Δημοκρατία μας.
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, ιδίως μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καταβάλλει συστηματική και μεθοδική προσπάθεια, αναλαμβάνοντας θεσμικές πρωτοβουλίες, εκπονώντας και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα προγράμματα, αλλά και λαμβάνοντας θετικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο του 4ετούς Προγράμματος Δράσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας «Εθνικές Προτεραιότητες Πολιτικής και ?ξονες Δράσης για την Ισότητα των Φύλων(2004-2008)».
 
Ήδη από την προηγούμενη θητεία μας έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα, από τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ισότητας, ως την προώθηση της γυναίκας στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της ανάληψης θέσεων ευθύνης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στον δημόσιο βίο αλλά και στον επαγγελματικό στίβο, τη διευκόλυνση του συνδυασμού της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, με αιχμή του δόρατος τις ρυθμίσεις του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. Επιπλέον, ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για ειδικές ομάδες γυναικών που είναι πιο ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό ή έχουν ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης ή λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην πληροφόρηση ή στις υποστηρικτικές υπηρεσίες του Κράτους, όπως είναι οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες και οι μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, οι μητέρες παιδιών με αναπηρίες, τα θύματα εμπορίας ή βίας, οι γυναίκες της Περιφέρειας, οι αγρότισσες, οι μετανάστριες κλπ. Πιο πρόσφατη ουσιαστική παρέμβασή μας αποτελεί η πρόβλεψη, στον νέο εκλογικό νόμο, ότι στους συνδυασμούς των Κομμάτων θα πρέπει να εντάσσονται εκπρόσωποι του ενός φύλου, κατά ποσοστό τουλάχιστον 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους για το σύνολο της Επικράτειας, ενδυναμώνοντας, με τον τρόπο αυτόν, τη φωνή της γυναίκας στο Κοινοβούλιο. Επίσης η ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 οριζόντιων δράσεων για την καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας, τη στήριξη της εν γένει γυναικείας παρουσίας και δράσης στη Διοίκηση και τις επιχειρήσεις, την ανάδειξη της γυναίκας σε παράγοντα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.  
 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι και επαναπαυόμαστε σε όσα έχουν γίνει. Αντίθετα, τα κεφαλαιοποιούμε και, απαλλαγμένοι από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τα προβλήματα της γυναίκας και συμμαχούμε μαζί της για τη συνδιαμόρφωση της δυναμικής και ευοίωνης προοπτικής που της αξίζει. Γιατί η ανάδειξη της γυναικείας συμμετοχής σ’ όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του Τόπου είναι ουσιώδης όρος ανάπτυξης και προόδου αλλά και καίρια προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και πρέπει όλοι να εργασθούμε από κοινού, ώστε η ισότητα γυναικών και ανδρών, από συνταγματικό δέον και κοινωνικό ζητούμενο, να μετατραπεί σε αβίαστη καθημερινή στάση ζωής».
 
                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις