Τε 27 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200704-10-2007: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Σεμιναρίου με θέμα «Παράνομη διακίνηση κλεμμένων έργων Τέχνης» (Αρχαία Ολυμπία, 01-04/10/2007)

04-10-2007: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Σεμιναρίου με θέμα «Παράνομη διακίνηση κλεμμένων έργων Τέχνης» (Αρχαία Ολυμπία, 01-04/10/2007)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ: 210 6977505,FAX: 210 6929764
 
Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2007 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ολοκληρώθηκαν σήμερα (4-10-2007) οι εργασίες του Σεμιναρίου με θέμα: «Παράνομη διακίνηση κλεμμένων έργων Τέχνης», που διοργανώθηκε από το εθνικό Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας (Σκαφιδιά Ηλείας, 01-04/10/2007), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας.
 
Βασικοί στόχοι του Σεμιναρίου ήταν η ανάλυση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης κλεμμένων έργων τέχνης, η ενδυνάμωση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας και η περαιτέρω αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών (αστυνομικών και εισαγγελικών) των κρατών μελών, που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας, με την χρήση των βάσεων δεδομένων που υφίστανται σε διάφορα κράτη – μέλη και την INTERPOL και την εδραίωση ενός δικτύου άμεσης επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών, ιδιαιτέρως σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης.
 
Στο Σεμινάριο συμμετείχαν σαράντα (40) υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα Εισαγγελείς, Αρχαιολόγοι, Επικεφαλής των αρμόδιων για την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας αστυνομικών Υπηρεσιών, καθώς και εξειδικευμένοι στο αντικείμενο του Σεμιναρίου Αξιωματικοί της Αστυνομίας.    
 
Παραβρέθηκαν επίσης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας και εκπρόσωποι του Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ την Ελληνική Αντιπροσωπεία αποτελούσαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Ασφάλειας Αττικής.
 
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου αναπτύχθηκαν θέματα όπως:
 
§         Η παρούσα κατάσταση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων προερχόμενων από λαθρανασκαφές.
 
§         Η ταυτοποίηση των αντικειμένων αυτών, με σκοπό την απόδειξη της προέλευσής τους και την έναρξη των διαδικασιών επαναπατρισμού τους σύμφωνα με την Σύμβαση UNIDROIT (Ρώμη, 24-06-1995).
 
§         Το παράνομο εμπόριο αρχαίων έργων τέχνης και η εξεύρεση λύσεων για την καταπολέμηση αυτής της μορφής διασυνοριακού εγκλήματος στο πλαίσιο των Διεθνών Συμβάσεων και Διμερών Συμφωνιών.
 
Κατά τις παρουσιάσεις και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων έγινε αναφορά στα παράνομα κυκλώματα αρχαιοκαπήλων, διακινητών κλεμμένων έργων τέχνης, ιδιωτών συλλεκτών και μουσείων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην υπόθεση του επαναπατρισμού του αγάλματος της «κόρης της Πάρου», υπόθεση η οποία ξεκίνησε να εκδικάζεται από την 2-10-2007 στα ελληνικά δικαστήρια.
 
Από τις εργασίες του Σεμιναρίου εξήχθησαν τα κατωτέρω συμπεράσματα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πρόληψης και καταστολής της παράνομης διακίνησης κλεμμένων έργων τέχνης και στις περαιτέρω πρωτοβουλίες και δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν, τόσο από τα κράτη – μέλη, όσο και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
 
·        Η επίσπευση της διαδικασίας από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη των διεθνών συμβάσεων της UNESCO και της UNIDROIT.
 
·        Η συμπερίληψη του εγκλήματος της αρχαιοκαπηλίας στις πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η παράνομη διακίνηση κλεμμένων έργων τέχνης αποτελεί μορφή εγκληματικής ενέργειας, ισότιμης με τις άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, την εμπορία ανθρώπων και την τρομοκρατία.
 
·        Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενσκήψουν σοβαρά στην αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου αυτού που πλήττει την πολιτιστική κληρονομιά των λαών και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της, θεσπίζοντας κοινό δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης internet) και εκπονώντας κοινές δράσεις, εμπλέκοντας προς τούτο και την EUROPOL.
 
·        Τα κράτη μέλη, πρέπει να ενθαρρύνουν την άμεση και στενή συνεργασία των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και την εδραίωση ενός δυνατού δικτύου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους, ισάξιο του υφιστάμενου δικτύου των διακινητών κλεμμένων έργων τέχνης, ώστε να δύνανται να το αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικά.
 
·        Την παροχή εξειδίκευσης των αστυνομικών για τις μεθόδους αντιμετώπισης του εγκλήματος της αρχαιοκαπηλίας, τόσο στις αστυνομικές σχολές, όσο και με την ανταλλαγή εξειδικευμένων στον τομέα αυτό στελεχών σε διμερές επίπεδο.
 
·        Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε κάθε κράτος για την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Ε. με εκστρατείες (Videoclips, κ.λ.π.).
 
·        Η αναγκαιότητα για την δημιουργία, στο απώτερο μέλλον, στο πλαίσιο της Ε.Ε. μιας κοινής βάσης δεδομένων καταγραφής των κλεμμένων έργων τέχνης και γενικότερων πληροφοριών περί των οργανωμένων κυκλωμάτων, διακινητών, συλλεκτών και μουσείων, καθώς και η ένταξη της αρχαιοκαπηλίας στις κοινές ομάδες έρευνας.
 
Από όλους τους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου αναγνωρίστηκε ότι η προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε κράτους – μέλους, από αυτούς που εμπλέκονται στην παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων, δηλαδή οργανωμένα κυκλώματα, συλλέκτες και μουσεία, αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σπουδαιότητας, για την ευημερία της ανθρωπότητας και την πρόοδο του πολιτισμού παγκοσμίως. 
 
Στο πλαίσιο των εργασιών του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη – ξενάγηση στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Τελευταίες Αναρτήσεις