Πα 27 Ιανουαρίου 23

02-03-2008: Τοποθετήσεις Ταξιάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Κυριακή, 02 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα τοποθετήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
 
ΣΓΟΥΡΟΣ Ανδρέας, από Γ.Α.Δ.Π. Ιονίων Νήσων στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Διευθυντής.
 
ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ Κων/νος, στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, από Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου στην Γ.Α.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
ΚΟΥΡΒΑΣ Χρήστος, στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΠΑΠΠΑΣ Λάμπρος, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο.
 
ΒΕΡΓΑΔΗΣ Νικόλαος, στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΜΠΑΛΑΚΟΣ Γρηγόριος, από Δ.Α.Ε.Ε. Βίας στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ως Διευθυντής.
 
ΜΠΕΣΙΡΗΣ Νικόλαος, στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ανέστης, στην Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κων/νος, στη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Αδαμάντιος, στη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΤΟΥΖΟΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, στη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, από Σχολή Μετ-σης Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
 
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΔΡΟΣΟΣ Κωνσταντίνος, στη Σχολή Αστυφυλάκων, όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, από Αστυν. Δ/νση Χανίων στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής , ως Υποδιευθυντής.
 
ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ Γεώργιος, από Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας στη Γ.Α.Δ.Π. Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
ΑΝΔΡΙΚΟΣ Ανδρέας, από Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α. συνεχιζομένης της διάθεσής του στα Πειθαρχικά Συμβούλια./Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.
 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος, από Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης στη Γ.Α.Δ.Π. Δυτ. Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στη Δ.Α.Ε.Ε.Βίας, ως Διευθυντής.
 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος από Αστυν. Δ/νση ?ρτας στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων, ως Διευθυντής.
 
ΝΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος από Β΄ Υποδ. Αστυν. Δυτ. Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης, ως Διευθυντής.
 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος από Υποδ Ασφ. Ν/Α Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, ως Διευθυντής.
 
ΣΤΙΓΚΑΣ Νικόλαος από Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας στη Δ/νση Μεταγ.-Δικαστ. Αττικής, ως Διευθυντής.
 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/κης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από Δ.Α.Ε.Ε. Βίας στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως Διευθυντής.
 
ΧΑΛΚΙΑΣ Ιωάννης από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α. στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, ως Διευθυντής.
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος από Αστυν. Δ/νση Ηλείας, στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, ως Διευθυντής.
 
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Δημήτριος από Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας, ως Διευθυντής.
 
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Κωνσταντίνος στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αμ. Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί ως Διευθυντής.
 
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ  Γεώργιος από Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο, στη Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
 
ΦΕΣΤΑΣ Αναστάσιος στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΣΤΑΓΑΚΗΣ Εμμανουήλ από Αστυν. Δ/νση Λασιθίου, στην Αστυν. Δ/νση Χανίων, ως Διευθυντής.
 
ΠΑΓΚΑΚΗΣ Λεωνίδας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί.
 
ΚΑΒΒΑΛΟΣ Παναγιώτης από Σχολ Μετ/σης Επιμόρφωσης στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας, ως Διευθυντής.
 
ΓΑΛΑΝΗΣ Σωτήριος από Υ.Ε.Ε.Β.Ε., στη Γ.Α.Δ.Θεσ/κης/Επιτελείο, ως βοηθός Γενικού Αστυν. Δ/ντή.
 
ΚΩΤΣΗΣ Ευάγγελος στην Υπηρ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί.
 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν. Αερολ. Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ιωάννης από Δ/νση Τροχαίας Αττικής/Επιτελείο, στη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διευθυντής.
 
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Αναστάσιος στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος από Αστυν. Δ/νση Αργολίδας, στη Δ/νση Ασφ. Αττικής, ως Β΄ Υποδ/ντής.
 
ΡΙΖΟΣ Νικόλαος στην Αστυν. Δ/νση Σερρών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος από Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο στη Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/κης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΧΑΧΑΡΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ από Γ΄ Υποδ. Αστυν. Αθηνών, στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο.
 
ΚΟΡΜΑΣ Κωνσταντίνος από Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών, στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

Τελευταίες Αναρτήσεις