Κυ 1 Οκτωβρίου 23

01-03-2008: Κρίσεις Ταξιάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Σάββατο, 01 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα, τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Γρηγορίου Αναγνώστου και του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. Αντιστρατήγου Στέφανου Σκότη.
 
 
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δέκα πέντε (15) Ταξιάρχους:
 
           
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
Χρίστο
 
 
          
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟ
Αθανάσιο
 
 
           
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ελευθέριο
 
 
         
ΜΩΫΣΗ
Βασίλειο
 
 
           
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟ
Ευάγγελο
 
 
            
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Βασίλειο
 
 
           
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ
Ιωάννη
 
 
           
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ
Παναγιώτη
 
 
           
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Ιωάννη
 
 
        
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Νικόλαο
 
 
      
ΚΑΣΑΠΑΚΗ
Κωνσταντίνο
 
 
      
ΓΑΛΙΑΤΣΟ
Γεώργιο
 
 
       
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ
Γεώργιο
 
 
       
ΣΕΡΕΤΗ
Νικόλαο
 
 
       
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Γεώργιο
 
 
 
 
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω είκοσι τέσσερις (24) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων και  τους πέντε (5) Ειδικών καθηκόντων :
 
         
ΣΓΟΥΡΟ
Ανδρέα
 
 
          
ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟ
Κωνσταντίνο
 
 
        
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Δημήτριο
 
 
        
ΚΟΥΡΒΑ
Χρήστο
 
 
         
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
Κυριάκο
 
 
         
ΠΑΠΠΑ
Λάμπρο
 
 
          
ΒΕΡΓΑΔΗ
Νικόλαο
 
 
          
ΜΠΑΛΑΚΟ
Γρηγόριο
 
 
         
ΜΠΕΣΙΡΗ
Νικόλαο
 
 
      
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
Ανέστη
 
 
      
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Βασίλειο
 
 
       
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
Κωνσταντίνο
 
 
     
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
Αδαμάντιο
 
 
       
ΤΟΥΖΟ
Κωνσταντίνο
 
 
    
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
Κωνσταντίνο
 
 
       
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ
Ανδρέα
 
 
      
ΜΠΙΤΖΗ
Αλέξιο
 
 
      
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗ
Κωνσταντίνο
 
 
       
ΔΡΟΣΟ
Κωνσταντίνο
 
 
      
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ
Σταύρο
 
 
      
ΜΠΑΛΑΓΚΑ
Γεώργιο
 
 
       
ΑΝΔΡΙΚΟ
Ανδρέα
 
 
       
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Παύλο
 
 
       
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
Παντελή
 
 
      
ΧΑΛΙΑΣΟ
Νικόλαο, Υγειονομικό
      
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Κωνσταντίνο, Υγειονομικό
     
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Αντώνιο, Υγειονομικό
       
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
Γεώργιο, Ψυχολόγο
       
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
Χριστόδουλο,Εγκλημ. Εργαστηρίων
 
 
 
 
 
Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους δέκα πέντε (15) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ειδικών Καθηκόντων – Αστυκτηνίατρο, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο Π.Δ/γμα :
 
          
ΚΟΤΡΩΤΣΟ
Ιωάννη
 
 
        
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
Παναγιώτη
 
 
          
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
Βασίλειο
 
 
          
ΓΑΤΣΑ
Βασίλειο
 
 
          
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δημήτριο
 
 
         
ΜΠΟΡΟΤΗ
Ταξιάρχη
 
 
         
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
Ανδρέα
 
 
          
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
Παναγιώτη
 
 
          
ΝΤΑΛΛΗ
Ευστράτιο
 
 
      
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
Γεώργιο
 
 
      
ΡΙΝΗ
Λεωνίδα
 
 
     
ΜΗΤΣΟΥ
Αθανάσιο
 
 
      
ΘΩΜΑΪΔΗ
Παύλο
 
 
      
ΚΑΡΕΛΟ
Νικόλαο
 
 
    
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ
Ιορδάνη
 
 
      
ΝΑΚΟ
Βασίλειο, Αστυκτηνίατρο
 
 
Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

Τελευταίες Αναρτήσεις