Κυ 4 Ιουνίου 23
Αρχική Blog Σελίδα 745

02-03-2008: Τοποθετήσεις Ταξιάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Κυριακή, 02 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα τοποθετήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
 
ΣΓΟΥΡΟΣ Ανδρέας, από Γ.Α.Δ.Π. Ιονίων Νήσων στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Διευθυντής.
 
ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ Κων/νος, στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, από Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου στην Γ.Α.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
ΚΟΥΡΒΑΣ Χρήστος, στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΠΑΠΠΑΣ Λάμπρος, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο.
 
ΒΕΡΓΑΔΗΣ Νικόλαος, στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΜΠΑΛΑΚΟΣ Γρηγόριος, από Δ.Α.Ε.Ε. Βίας στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ως Διευθυντής.
 
ΜΠΕΣΙΡΗΣ Νικόλαος, στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ανέστης, στην Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κων/νος, στη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Αδαμάντιος, στη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΤΟΥΖΟΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, στη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, από Σχολή Μετ-σης Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
 
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΔΡΟΣΟΣ Κωνσταντίνος, στη Σχολή Αστυφυλάκων, όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, από Αστυν. Δ/νση Χανίων στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής , ως Υποδιευθυντής.
 
ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ Γεώργιος, από Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας στη Γ.Α.Δ.Π. Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
ΑΝΔΡΙΚΟΣ Ανδρέας, από Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α. συνεχιζομένης της διάθεσής του στα Πειθαρχικά Συμβούλια./Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.
 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος, από Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης στη Γ.Α.Δ.Π. Δυτ. Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στη Δ.Α.Ε.Ε.Βίας, ως Διευθυντής.
 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος από Αστυν. Δ/νση ?ρτας στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων, ως Διευθυντής.
 
ΝΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος από Β΄ Υποδ. Αστυν. Δυτ. Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης, ως Διευθυντής.
 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος από Υποδ Ασφ. Ν/Α Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, ως Διευθυντής.
 
ΣΤΙΓΚΑΣ Νικόλαος από Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας στη Δ/νση Μεταγ.-Δικαστ. Αττικής, ως Διευθυντής.
 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/κης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από Δ.Α.Ε.Ε. Βίας στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως Διευθυντής.
 
ΧΑΛΚΙΑΣ Ιωάννης από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α. στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, ως Διευθυντής.
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος από Αστυν. Δ/νση Ηλείας, στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, ως Διευθυντής.
 
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Δημήτριος από Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας, ως Διευθυντής.
 
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Κωνσταντίνος στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αμ. Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί ως Διευθυντής.
 
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ  Γεώργιος από Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο, στη Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
 
ΦΕΣΤΑΣ Αναστάσιος στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΣΤΑΓΑΚΗΣ Εμμανουήλ από Αστυν. Δ/νση Λασιθίου, στην Αστυν. Δ/νση Χανίων, ως Διευθυντής.
 
ΠΑΓΚΑΚΗΣ Λεωνίδας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί.
 
ΚΑΒΒΑΛΟΣ Παναγιώτης από Σχολ Μετ/σης Επιμόρφωσης στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας, ως Διευθυντής.
 
ΓΑΛΑΝΗΣ Σωτήριος από Υ.Ε.Ε.Β.Ε., στη Γ.Α.Δ.Θεσ/κης/Επιτελείο, ως βοηθός Γενικού Αστυν. Δ/ντή.
 
ΚΩΤΣΗΣ Ευάγγελος στην Υπηρ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί.
 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν. Αερολ. Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ιωάννης από Δ/νση Τροχαίας Αττικής/Επιτελείο, στη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διευθυντής.
 
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Αναστάσιος στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος από Αστυν. Δ/νση Αργολίδας, στη Δ/νση Ασφ. Αττικής, ως Β΄ Υποδ/ντής.
 
ΡΙΖΟΣ Νικόλαος στην Αστυν. Δ/νση Σερρών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος από Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο στη Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/κης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΧΑΧΑΡΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ από Γ΄ Υποδ. Αστυν. Αθηνών, στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο.
 
ΚΟΡΜΑΣ Κωνσταντίνος από Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών, στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

02-03-2008: Κρίσεις Διευθυντών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Κυριακή, 02 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα, τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Γρηγορίου Αναγνώστου και του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. Αντιστράτηγου Στέφανου Σκότη.
 
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω τριάντα (30) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και ένας (1) Ειδικών Καθηκόντων – Αστυκτηνίατρος:
 
       1.    
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
 
 
       2.    
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
Μαρίνος
 
 
       3.    
ΝΤΕΛΗΣ
Κωνσταντίνος
 
 
       4.    
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Φώτιος
 
 
       5.    
ΣΤΙΓΚΑΣ
Νικόλαος
 
 
       6.    
ΚΟΡΔΑΤΟΣ
Κωνσταντίνος
 
 
       7.    
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
 
 
       8.    
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
 
 
       9.    
ΧΑΛΚΙΑΣ
Ιωάννης
 
 
   10.    
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σωτήριος
 
 
   11.    
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ
Δημήτριος
 
 
   12.    
ΣΚΑΛΤΣΑΣ
Κωνσταντίνος
 
 
   13.    
ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ
Γεώργιος
 
 
   14.    
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
Γεώργιος
 
 
   15.    
ΦΕΣΤΑΣ
Αναστάσιος
 
 
   16.    
ΣΤΑΓΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
 
 
   17.    
ΠΑΓΚΑΚΗΣ
Λεωνίδας
 
 
   18.    
ΚΑΒΑΛΟΣ
Παναγιώτης
 
 
   19.    
ΓΑΛΑΝΗΣ
Σωτήριος
 
 
   20.    
ΚΩΤΣΗΣ
Ευάγγελος
 
 
   21.    
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
Ιωάννης
 
 
   22.    
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Ιωάννης
 
 
   23.    
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ
Αναστάσιος
 
 
   24.    
ΚΑΚΑΒΑΣ
Γεώργιος
 
 
   25.    
ΡΙΖΟΣ
Νικόλαος
 
 
   26.    
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Νικόλαος
 
 
   27.    
ΚΑΝΑΛΗΣ
Βασίλειος
 
 
   28.    
ΧΑΧΑΡΙΔΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
 
 
   29.    
ΚΟΡΜΑΣ
Κωνσταντίνος
 
 
   30.    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Γεώργιος
 
 
   31.    
ΝΑΚΟΣ
Δημήτριος, Αστυκτηνίατρος
 
 
Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (59) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και τρεις (3) Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες :
 
       1.    
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
Νικόλαος
 
 
       2.    
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ
Θεόδωρος
 
 
       3.    
ΚΑΡΕΛΟΣ
Ιωάννης
 
 
       4.    
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Στυλιανός
 
 
       5.    
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Στυλιανός
 
 
       6.    
ΚΟΣΜΑΣ
Ζήνων
 
 
       7.    
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
 
 
       8.    
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
 
 
       9.    
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ
Νικόλαος
 
 
   10.    
ΡΑΪΚΑΚΟΣ
Παναγιώτης
 
 
   11.    
ΠΑΠΠΑΣ
Νικόλαος
 
 
   12.    
ΜΠΟΥΡΧΑΣ
Γεώργιος
 
 
   13.    
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Θεόδωρος
 
 
   14.    
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Δημήτριος
 
 
   15.    
ΤΣΕΛΟΣ
Παναγιώτης
 
 
   16.    
ΛΑΜΠΟΣ
Ιωάννης
 
 
   17.    
ΜΑΚΚΑΣ
Ιωάννης
 
 
   18.    
ΔΡΑΚΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
 
 
   19.    
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
Κλεάνθης
 
 
   20.    
ΤΣΙΑΦΙΔΗΣ
Παναγιώτης
 
 
   21.    
ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ
Παύλος
 
 
   22.    
ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ
Νικόλαος
 
 
   23.    
ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ
Απόστολος
 
 
   24.    
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
 
 
   25.    
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αστέριος
 
 
   26.    
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
Κωνσταντίνος
 
 
   27.    
ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗΣ
Κωνσταντίνος
 
 
   28.    
ΤΣΟΛΑΚΟΣ
Ιωάννης
 
 
   29.    
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δημήτριος
 
 
   30.    
ΒΑΛΛΙΔΗΣ
Σταύρος
 
 
   31.    
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης
 
 
   32.    
ΜΑΡΓΩΝΗΣ
Σεραφείμ
 
 
   33.    
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
 
 
   34.    
ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ
Θεόδωρος
 
 
   35.    
ΓΑΤΟΣ
Κωνσταντίνος
 
 
   36.    
ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γεώργιος
 
 
   37.    
ΦΕΛΩΝΗΣ
Σπυρίδων
 
 
   38.    
ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ
Χαράλαμπος
 
 
   39.    
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Σάββας
 
 
   40.    
ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ
Δήμος
 
 
   41.    
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ
Δημήτριος
 
 
   42.    
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Χριστόδουλος
 
 
   43.    
ΧΑΡΙΣΗΣ
Θεμιστοκλής
 
 
   44.    
ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ
Χρήστος
 
 
   45.    
ΠΙΤΣΙΟΣ
Ανδρέας
 
 
   46.    
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ
Γεώργιος
 
 
   47.    
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Θεόδωρος
 
 
   48.    
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Θεόδωρος
 
 
   49.    
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
 
 
   50.    
ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ
Δημήτριος
 
 
   51.    
ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ
Δημήτριος
 
 
   52.    
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης
 
 
   53.    
ΡΕΡΡΕΣ                                    Γεώργιος
   54.    
ΜΑΣΙΑΣ
Ευάγγελος
 
 
   55.    
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
Παναγιώτης
 
 
   56.    
ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ
Επαμεινώνδας
 
 
   57.    
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Κωνσταντίνος
 
 
   58.    
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ
Μιχαήλ
 
 
   59.    
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
Βασίλειος
 
 
   60.    
ΓΟΥΡΝΑ
Παναγιώτα, Αστυκτηνίατρος
   61.    
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ιωάννης, Αστυκτηνίατρος
   62.    
ΖΕΜΠΙΛΛΑΣ
Μιχαήλ, Αστυκτηνίατρος
 

01-03-2008:Τοποθετήσεις Υποστρατήγων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Σάββατο, 01 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων γενικών και ειδικών καθηκόντων του Σώματος, ως ακολούθως:
 
 
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Ιωάννης,  στη Γενική Αστυν. Δ/νση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΦΡΑΓΓΟΣ Χρήστος, από Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κρήτης, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Στέργιος, στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΜΑΚΡΗΣ Χρήστος στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Γεώργιος, στη Γ.Α.Δ.Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος στην Διεύθυνση Υγειονομικού όπου υπηρετεί ως Διευθυντής.
 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος, από Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ Αθανάσιος, από Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, από Δ/νση Ασφαλείας Αττικής στη Γενική Δ/νση Ασφάλειας Επισήμων,   ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΜΩΥΣΗΣ Βασίλειος, από Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Δ/ντής.
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Ευάγγελος, στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, στην Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης, από Γ.Α.Δ.Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίουστη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Παναγιώτης, από Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α.στον Κλάδο Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής/ Α.Ε.Α, ως Προϊστάμενος.
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α.στον  Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α, ως Προϊστάμενος.
 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στην Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/ Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος, από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικήςστη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής.
 
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Γεώργιος, από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων /Α.Ε.Α.στον Κλάδο Ασφάλειας και Τάξης/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
 
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, από Σχολή Εθνικής Ασφαλείαςστη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, ως Δ/ντής.
 
ΣΕΡΕΤΗΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση ?μεσης Δράσης Αττικήςστη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής
 
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, από Δ/νση Αστυν. Αθηνώνστη Γενική Αστυν. Δ/νση Αττικής, ως αναπληρωτής Γενικού Αστυν. Δ/ντή. 
 

01-03-2008: Κρίσεις Ταξιάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Σάββατο, 01 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα, τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Γρηγορίου Αναγνώστου και του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. Αντιστρατήγου Στέφανου Σκότη.
 
 
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δέκα πέντε (15) Ταξιάρχους:
 
           
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
Χρίστο
 
 
          
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟ
Αθανάσιο
 
 
           
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ελευθέριο
 
 
         
ΜΩΫΣΗ
Βασίλειο
 
 
           
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟ
Ευάγγελο
 
 
            
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Βασίλειο
 
 
           
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ
Ιωάννη
 
 
           
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ
Παναγιώτη
 
 
           
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Ιωάννη
 
 
        
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Νικόλαο
 
 
      
ΚΑΣΑΠΑΚΗ
Κωνσταντίνο
 
 
      
ΓΑΛΙΑΤΣΟ
Γεώργιο
 
 
       
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ
Γεώργιο
 
 
       
ΣΕΡΕΤΗ
Νικόλαο
 
 
       
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Γεώργιο
 
 
 
 
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω είκοσι τέσσερις (24) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων και  τους πέντε (5) Ειδικών καθηκόντων :
 
         
ΣΓΟΥΡΟ
Ανδρέα
 
 
          
ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟ
Κωνσταντίνο
 
 
        
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Δημήτριο
 
 
        
ΚΟΥΡΒΑ
Χρήστο
 
 
         
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
Κυριάκο
 
 
         
ΠΑΠΠΑ
Λάμπρο
 
 
          
ΒΕΡΓΑΔΗ
Νικόλαο
 
 
          
ΜΠΑΛΑΚΟ
Γρηγόριο
 
 
         
ΜΠΕΣΙΡΗ
Νικόλαο
 
 
      
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
Ανέστη
 
 
      
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Βασίλειο
 
 
       
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
Κωνσταντίνο
 
 
     
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
Αδαμάντιο
 
 
       
ΤΟΥΖΟ
Κωνσταντίνο
 
 
    
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
Κωνσταντίνο
 
 
       
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ
Ανδρέα
 
 
      
ΜΠΙΤΖΗ
Αλέξιο
 
 
      
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗ
Κωνσταντίνο
 
 
       
ΔΡΟΣΟ
Κωνσταντίνο
 
 
      
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ
Σταύρο
 
 
      
ΜΠΑΛΑΓΚΑ
Γεώργιο
 
 
       
ΑΝΔΡΙΚΟ
Ανδρέα
 
 
       
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Παύλο
 
 
       
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
Παντελή
 
 
      
ΧΑΛΙΑΣΟ
Νικόλαο, Υγειονομικό
      
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Κωνσταντίνο, Υγειονομικό
     
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Αντώνιο, Υγειονομικό
       
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
Γεώργιο, Ψυχολόγο
       
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
Χριστόδουλο,Εγκλημ. Εργαστηρίων
 
 
 
 
 
Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους δέκα πέντε (15) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ειδικών Καθηκόντων – Αστυκτηνίατρο, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο Π.Δ/γμα :
 
          
ΚΟΤΡΩΤΣΟ
Ιωάννη
 
 
        
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
Παναγιώτη
 
 
          
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
Βασίλειο
 
 
          
ΓΑΤΣΑ
Βασίλειο
 
 
          
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δημήτριο
 
 
         
ΜΠΟΡΟΤΗ
Ταξιάρχη
 
 
         
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
Ανδρέα
 
 
          
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
Παναγιώτη
 
 
          
ΝΤΑΛΛΗ
Ευστράτιο
 
 
      
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
Γεώργιο
 
 
      
ΡΙΝΗ
Λεωνίδα
 
 
     
ΜΗΤΣΟΥ
Αθανάσιο
 
 
      
ΘΩΜΑΪΔΗ
Παύλο
 
 
      
ΚΑΡΕΛΟ
Νικόλαο
 
 
    
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ
Ιορδάνη
 
 
      
ΝΑΚΟ
Βασίλειο, Αστυκτηνίατρο
 
 
Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

01-03-2008: Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Σάββατο, 01 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασίλειου Τσιατούρα τοποθετήθηκαν οι τέσσερις Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
Ο Αντιστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
 
ο Αντιστράτηγος Στέφανος Σκότης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
 
ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπουλούκος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος και
 
ο Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάμιατζης, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος.

01-03-2008: Κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Σάββατο, 01 Μαρτίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Βασιλείου Τσιατούρα και τη συμμετοχή των δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (21) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων και -1- Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό).
 
Α. Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω τέσσερις (4) Υποστρατήγους :
 
           
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Γρηγόριο
 
 
 
         
ΣΚΟΤΗ
Στέφανο
 
 
 
          
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟ
Δημήτριο
 
 
 
          
ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ
Αντώνιο
 
 
 
 
Β. Έκρινε, διατηρητέους τους κατωτέρω :
 
          
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
Ιωάννη
 
 
 
           
ΦΡΑΓΓΟ
Χρήστο
 
 
 
          
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
Στέργιο
 
 
 
           
ΜΑΚΡΗ
Χρήστο
 
 
 
           
ΔΟΥΛΓΕΡΗ
Γεώργιο
 
 
 
          
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
Κωνσταντίνο, Υγειονομικό
 
 
 
Γ.       Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω έντεκα (11) Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο Π.Δ/γμα :
 
          
ΡΗΓΑ
Φώτιο
 
 
 
           
ΓΙΑΝΝΙΚΟ
Παναγιώτη
 
 
 
           
ΠΟΛΥΔΩΡΑ
Λεωνίδα
 
 
 
          
ΛΟΥΡΑΚΗ
Βασίλειο
 
 
 
          
ΜΠΟΥΓΟΥΔΗ
Δρόσο
 
 
 
           
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
Δημήτριο
 
 
 
           
ΒΙΤΩΡΑΚΗ
Αντώνιο
 
 
 
          
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ
Γρηγόριο
 
 
 
           
ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟ
Γρηγόριο
 
 
 
       
ΝΤΟΜΑΖΗ
Μαργαρίτη
 
 
 
 
       
   ΤΡΥΦΕΡΗ
Θεόδωρο
 
 
 
 
 
Στους ανωτέρω απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.
 
Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.
 

01-03-2008: Κρίσεις Αντιστρατήγων Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου κ. Βασιλείου Τσιατούρα και με τη συμμετοχή των δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, κ.κ. Στυλιανού Νάση και Ιωάννη Παπαζαχαρία, συνήλθε σήμερα το Συμβούλιο Κρίσεως Αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
Το Συμβούλιο Κρίσεως έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τους Αντιστρατήγους Αστυνομίας κ.κ. Χρήστο Δρακόπουλο και Ασημάκη Γκόλφη, στους οποίους απένειμε τον τίτλο του επιτίμου της θέσης που κατείχαν, ήτοι του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος και Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα.
 
Θα ακολουθήσει η κρίση των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, για την πλήρωση των τεσσάρων (4) κενών θέσεων στο βαθμό του Αντιστρατήγου.
 

26-01-2008: Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για διενέργεια Ε.Δ.Ε. σχετικά με την εμπρηστική επίθεση στο Α.Τ. Πεύκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, σχετικά με την εμπρηστική επίθεση κατά του Αστυνομικού Τμήματος Πεύκης, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, όσον αφορά τη φρούρηση του Τμήματος και τη φύλαξη των υπηρεσιακών οχημάτων.
 
Η Ε.Δ.Ε. ανατέθηκε στον Υποστράτηγο κ. Γρηγόριο Γουργούλη, Αναπληρωτή Διευθυντή Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με την εντολή να περαιωθεί εντός δέκα (10) ημερών.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ.:210 6977505
Fax:210 6929764
e-mail:elasgrty@mopo.gr

26-01-2008: Δήλωση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την εμπρηστική επίθεση στο Α.Τ. Πεύκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης αμέσως μετά την εμπρηστική επίθεση κατά του Αστυνομικού Τμήματος Πεύκης, μετέβη στο σημείο όπου και έκανε την εξής δήλωση στους δημοσιογράφους:
 
«Σήμερα και ώρα 21.00 περίπου, το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης δέχτηκε εμπρηστική επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε τέσσερα (4) οχήματα της Αστυνομίας και σε μία (1) μοτοσικλέτα ιδιώτη, που ήταν όλα σταθμευμένα στο δρόμο.
 
Η προανάκριση, λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της επίθεσης αλλά και της κακουργηματικής πράξης που τελέστηκε, ανατέθηκε στο νεοσυσταθέν Τμήμα Λοιπών Εγκλημάτων Βίας της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.
 
Γίνονται συστηματικές, ουσιαστικές και μεθοδικές έρευνες σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ώστε οι δράστες, που δεν έχουν συναίσθηση του αξιοποίνου και του κινδύνου γενικά, να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.
 
Το έγκλημα αυτό στρέφεται κατά της τοπικής κοινωνίας, κατά των πολιτών. Τα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής και όλης της Χώρας είναι ανοικτά όλο το εικοσιτετράωρο στους πολίτες για την εξυπηρέτησή τους. Δεν είναι φρούρια, ούτε πολεμίστρες.
 
Οι θεσμικοί παράγοντες, όπου και όπως λειτουργούν–εκφράζονται, αλλά και οι πολίτες, είμαστε σίγουροι ότι καταδικάζουν αυτήν την πράξη και στηρίζουν την Αστυνομία τους, που σε δύσκολη περίοδο κάνει φιλότιμη προσπάθεια και ουσιαστικό αγώνα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Σας ευχαριστώ πολύ».
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ.:210 6977505
Fax:210 6929764
e-mail:elasgrty@mopo.gr

25-01-2008: Συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στο ΄Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. στη Λιουμπλιάνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης συμμετείχε σήμερα στο ’Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στην Λιουμπλιάνα,  στο πλαίσιο της Σλοβενικής προεδρίας.
 
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια του Συμβουλίου ήταν η συνεργασία σε θέματα ασφαλείας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., η λαθρομετανάστευση, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και το θέμα της παροχής ασύλου σε πολίτες τρίτων χωρών.
             
Για το θέμα της συνεχώς αυξανόμενης οικονομικής μετανάστευσης προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κατέθεσε συγκεκριμένους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθούν τα κράτη μέλη για την διαχείριση των μεταναστών και συγκεκριμένα:
  • την διατήρηση της εθνικής αρμοδιότητας στον προσδιορισμό του αριθμού των μεταναστών που κάθε κ-μ δέχεται στην επικράτειά του (volume of admission),
  • την διερεύνηση των αναγκών των εθνικών αγορών εργασίας,
  • την προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες,
  • την ενίσχυση του τακτικού διαλόγου και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κ-μ στον τομέα των πολιτικών ένταξης των κ-μ, πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας. 
Ο κ. Χηνοφώτης για το ίδιο θέμα σημείωσε ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία, κατά το δυνατόν, του χώρου και του επιπέδου ευημερίας, που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και μάλιστα με το δυνατόν λιγότερο κόστος, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών που, αναζητώντας ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, καθίστανται, συχνά, προϊόν εκμετάλλευσης από τους σύγχρονους δουλεμπόρους».
 
Παράλληλα επισημάνθηκε για μια ακόμη φορά, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, ως χώρας που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, και ως εκ τούτου, υφίσταται την άμεση επίδραση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης.
 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε προτάσεις που επεξεργάζονται Επιτροπές της Ε.Ε. σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο των εισερχομένων από τα σύνορα των κρατών-μελών, θέμα για το οποίο ο Υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του:
 
«Η σύγχρονη τεχνολογία, με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τις θεωρήσεις παρέχει σαφώς ενισχυμένες δυνατότητες για αποτελεσματικότερο έλεγχο στα σύνορα, ενώ μπορεί να διευκολύνει, παράλληλα, την ακώλυτη κυκλοφορία των προσώπων, αν συνδυαστεί με ανάλογες ευέλικτες και ασφαλείς διαδικασίες εισόδου. 
 
Προτάσεις, όπως η εφαρμογή ενός entry-exit συστήματος (πρόταση που επεξεργάζεται, ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ή ενός συστήματος αυτόματης επιβεβαίωσης της ταυτότητας, θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος και σε όλες τις παραμέτρους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα και η διασφάλιση ότι δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία του υπόλοιπου κόσμου με τον Ευρωπαϊκό χώρο. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου, καθώς και της ασφάλειας των πληροφοριών, την οποία θα πρέπει να εγγυούνται επαρκώς, τόσο τα ίδια τα συστήματα, όσο και η διαδικασία χρήσης τους».
 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών στις παρεμβάσεις του σχετικά με την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στα θέματα ασφάλειας, τόνισε ότι η χώρα μας θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές δομές και οργανισμοί ασφαλείας που ήδη λειτουργούν καλύπτουν τις ανάγκες των κρατών-μελών.
 
Στην εισήγησή του για τα θέματα της παροχής ασύλου σε πολίτες τρίτων χωρών, από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ο κ. Χηνοφώτης υπογράμμισε ότι από την στιγμή, που σε αυτό το θέμα, ισχύουν οι εθνικές νομοθεσίες, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της εξειδίκευσης των στελεχών που ασχολούνται με το ευαίσθητο αυτό αντικείμενο και παράλληλα, τα συστήματα ασύλου πρέπει να στηριχτούν σε αυτό που θεωρείται κοινό ζητούμενο και το οποίο θα στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

                                                                                          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ