Κυ 4 Ιουνίου 23
Αρχική Blog Σελίδα 744

12-03-2008: Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου αμέσως μετά τη λήξη της Υπουργικής Συνόδου για τις προκλήσεις στη Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Πρ.Παυλόπουλος: Πρόκειται για μία από τις πιο ουσιαστικές Συνόδους Υπουργών Εσωτερικών των τελευταίων ετών, η οποία είναι αφιερωμένη στα θέματα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αυτό το αντικείμενο που κάνει τη Σύνοδο εξαιρετικά σημαντική. Είναι η πρώτη φορά που με τέτοια αμεσότητα, τίθεται το ζήτημα των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε, μέσα από την διαχείριση τους. Η σημασία εντοπίζεται αφενός μεν στο γεγονός ότι τίθεται αυτό το ζήτημα, αλλά και στο γεγονός ότι η Frontex, μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας αρχίζει να μετεξελίσσεται σε έναν μηχανισμό ο οποίος αναλαμβάνει πολλές από τις αποστολές που αφορούν τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για την Ελλάδα αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε θέσει- χωρίς να έχουμε εισακουστεί την εποχή εκείνη- το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής προκειμένου να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας και από την λαθρομετανάστευση και από άλλους κινδύνους. Ήρθε η ώρα, όπου γίνεται αντιληπτό από ολόκληρη την Ε.Ε, ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί. Όλα αυτά θέσαμε στο πλαίσιο της Συνόδου αλλά υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες και αυτές έχουν τη σημασία και την ιδιαιτερότητά τους. 
 
Η πρώτη προϋπόθεση: Βεβαίως μιλάμε για εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε αλλά δεν παύει κάθε χώρα να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της υπεράσπισης και διαχείρισης των συνόρων της. Είναι θέμα κυριαρχίας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τα σύνορα κάθε Χώρας είναι και σύνορα της Ευρώπης.
  
Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά στην μετεξέλιξη της Frontex. Θέσαμε το ζήτημα της ανάγκης δημιουργίας Περιφερειακών Εξειδικευμένων Κέντρων Διαχείρισης των Συνόρων και ιδιαίτερα των θαλάσσιων συνόρων. Και προτείναμε την δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου στον Πειραιά. Ήδη, εκεί, λειτουργεί το Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων. Προτείναμε, σιγά σιγά, να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων και έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε αυτή την αποστολή για την Ε.Ε. 
 
Η τρίτη προϋπόθεση– που κατά την γνώμη μου είναι και η βασικότερη- συνίσταται στο ότι όλα αυτά τα θέματα διαχείρισης των συνόρων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από την πλήρη προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκπτώσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και επιπλέον θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 
Η τέταρτη προϋπόθεση είναι και αυτή συναφής. Όταν μιλάμε για προστασία των συνόρων από τη λαθρομετανάστευση δεν στρεφόμαστε εναντίων ανθρώπων. Είμαστε εναντίον των δουλεμπόρων, εναντίον της μαύρης εργασίας, εναντίον της εκμετάλλευσης τους ανθρώπου. Οι άνθρωποι έχουν πρώτο ρόλο, η προστασία τους είναι για εμάς χρέος. Γι’αυτό στην Ελλάδα έχουμε αναπτύξει τα Κέντρα Υποδοχής Λαθρομεταναστών τα οποία θα πολλαπλασιάσουμε και σ’αυτό θα βοηθήσει οικονομικά και η Ε.Ε. Επειδή θα ληφθούν μέτρα σχετικά και με τον έλεγχο των υπηκόων Τρίτων Χωρών που έρχονται στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, πρέπει να τονίσω ότι δεν θα δημιουργούνται για αυτούς πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις ή άλλες γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε τη νόμιμη διαμονή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζονται περαιτέρω μέτρα που θα δημιουργούσαν οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις. 
 
Δημοσιογράφος: Τι μέτρα θα ληφθούν για την πάταξη της λαθρομετανάστευσης ; 
 
Πρ.Παυλόπουλος: Όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι προοπτικές μετεξέλιξης της   Frontex για να μπορέσουμε, από τη μια πλευρά να συνεργαστούμε αποτελεσματικά ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των δουλεμπόρων και από την άλλη πλευρά προτείναμε οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. είτε να υπογράψουν Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τη Frontex είτε να έρχονται ως Παρατηρητές στις ασκήσεις στο πλαίσιο του Οργανισμού. Και αναφέρομε στις χώρες οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν επιδείξει διάθεση συνεργασίας ενώ είναι υπεύθυνες π.χ. για την ελεύθερη, δυστυχώς, κίνηση δουλεμπόρων. Όπως δηλαδή η Τουρκία που, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει και απέναντι στην Ε.Ε. και απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι επιτρεπτό να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη κίνηση δουλεμπόρων στην Τουρκία. Έχω θέσει το ζήτημα στην Ε.Ε. και νομίζω ότι η Τουρκία σιγά σιγά θα καταλάβει τις υποχρεώσεις της. Εμείς είμαστε εδώ για να πιέσουμε με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, απέναντι στην Τουρκία, να πάψει να υπάρχει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο. 
 
Δημοσιογράφος: Αναφερθήκατε στις χώρες που μπορούν να κληθούν ως Παρατηρητές. Αφορά η θέση αυτή και τα Σκόπια ; 
 
Πρ.Παυλόπουλος: Τα Σκόπια μπορούν να είναι Παρατηρητής. Αλλά βεβαίως με το όνομα Π.Γ.Δ.Μ. Είναι βασική θέση της Ελλάδας. Εμείς εκπτώσεις δεν πρόκειται να κάνουμε. Η μη λύση είναι μη πρόσκληση. Όχι μόνο στο ΝΑΤΟ. Και στην περίπτωση αυτή το ίδιο θα συμβεί. Τα Σκόπια μπορούν να παρίστανται με την ονομασία που ισχύει μέχρι να υπάρξει οριστική λύση. Και όσο δεν υπάρχει αυτή η λύση αυτό το όνομα, δηλαδή Π.Γ.Δ.Μ, θα χρησιμοποιείται.       

12-03-2008: Κρίσεις Αστυνόμων Β΄, Υπαστυνόμων Α΄και Β΄γενικών και ειδικών καθηκόντων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΗΛ: 210 6977505

Αθήνα, 12-03- 2008

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε το
Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την Προεδρία του
Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου
Δυναμικού/ΑΕΑ Υποστρατήγου Ιωάννη ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
και με τη συμμετοχή τεσσάρων Ταξιάρχων και
έκρινε τους Αστυνόμους Β΄, Υπαστυνόμου Α΄ και
Υπαστυνόμους Β΄ Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων.
Προήχθησαν
στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ οι Αστυνόμοι Β΄:

 

1.

ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ

Ελευθέριος

2.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος

3.

ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Δήμος

4.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αχιλλέας

5.

ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

6.

ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δαρείος

7.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Χαράλαμπος

8.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Γεώργιος

9.

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ

Γεωργία

10.

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

Γεώργιος

11.

ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ

Παναγιώτης

12.

ΚΟΡΟΜΗΛΑ

Ελένη

13.

ΜΑΝΟΥΡΑΣ

Χρήστος

14.

ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος

15.

ΜΟΥΡΤΟΣ

Αριστείδης

16.

ΓΟΥΛΑ

Παρασκευή

17.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ

Αδάμ

18.

ΚΑΝΑΤΑΣ

Νικόλαος

19.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ

Νικολέτα

20.

ΚΕΡΑΜΑΣ

Θεόδωρος

21.

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Βασίλειος

22.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ασημάκης

23.

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ

Ιωάννης

24.

ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Βασίλειος

25.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δημήτριος

26.

ΤΖΙΤΖΗΣ

Αντώνιος

27.

ΜΠΑΚΟΛΑΣ

Δημήτριος

28.

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ

Νικόλαος

29.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ιωάννης

30.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαμέμνων

31.

ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Χρήστος

32.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γεώργιος

33.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αικατερίνη

34.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος

35.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Χαράλαμπος

36.

ΟΨΙΜΟΣ

Θεόδωρος

37.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σπυρίδων

38.

ΡΕΚΟΥΤΗΣ

Πολυχρόνης

39.

ΡΟΚΚΟΣ

Βασίλειος

40.

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ

Ιωάννης

41.

ΠΕΤΣΑΣ

Δημήτριος

42.

ΤΙΓΚΑΣ

Παντελής

43.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ιωάννης

44.

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ

Δημήτριος

45.

ΡΟΥΣΣΟΣ

Ηλίας

46.

ΤΕΛΛΙΟΣ

Αθανάσιος

47.

ΜΑΡΚΟΥ

Χριστόφορος

48.

ΣΚΡΙΑΠΑΣ

Ιωάννης

49.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης

ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ

Σμαράγδη, Υπηρεσίας Γραφείου, ε.ο.θ.

50.

ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ

Παναγιώτης

51.

ΞΕΡΑΣ

Κωνσταντίνος

52.

ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ

Ανδρέας

53.

ΠΑΓΩΝΗ
Μαρία

54.

ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ

Σταύρος

55.

ΜΠΑΛΑΝΟΣ

Ευάγγελος

56.

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ

Στυλιανός

57.

ΜΠΟΥΚΑΣ

Σταμάτιος

58.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Γεώργιος

59.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Βασίλειος

60.

ΔΑΒΑΛΟΣ

Δημήτριος

61.

ΚΟΥΦΟΣ

Απόστολος

62.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ιωάννης

63.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Δημήτριος

64.

ΔΕΔΕΚΗΣ

Βλάσιος

65.

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Δημήτριος

66.

ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ

Παναγιώτης

67.

ΖΩΒΟΪΛΗΣ

Αθανάσιος

68.

ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ

Παναγιώτα

69.

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ

Παναγιώτης

70.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βασίλειος

71.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ιωάννης

72.

ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Αντώνιος

73.

ΚΥΡΚΟΣ
Ζώης

74.

ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

75.

ΣΚΟΥΡΑΣ

Ιωάννης

76.

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Θωμάς

77.

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Νικόλαος

78.

ΣΧΙΖΑΣ

Παναγιώτης

79.

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Αριστείδης

80.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σωτήριος

81.

ΖΗΣΗΣ
Λουκάς

82.

ΣΤΑΓΑΚΗΣ

Μαρίνος

83.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Αναστάσιος

84.

ΚΩΣΤΑΖΟΣ

Πρωτοσίλαος

85.

ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ

Ιωάννης

86.

ΛΑΜΠΡΗΣ

Κωνσταντίνος

87.

ΓΑΝΙΤΗΣ

Ευστράτιος

88.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Λάζαρος

89.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Φώτιος

90.

ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ

Παύλος

91.

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Σάββας

92.

ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Παναγιώτης

93.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος

94.

ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος

95.

ΤΖΙΜΑΣ

Ιωάννης

96.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος

97.

ΚΑΛΤΣΗΣ

Χαράλαμπος

98.

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ

Γεώργιος

99.

ΣΙΔΕΡΗΣ

Δημήτριος

100.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πέτρος

101.

ΑΓΓΕΛΗΣ

Νεκτάριος

102.

ΧΑΜΟΥΖΑΣ

Ανδρέας

103.

ΦΥΤΙΛΑΚΟΣ

Ηλίας

104.

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

Ανδρέας

105.

ΜΑΡΙΝΟΣ -ΞΑΝΘΟΣ

Διονύσιος

106.

ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΑΔΗΣ

Χαράλαμπος

107.

ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ

Νικόλαος

108.

ΔΡΟΣΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος

109.

ΜΗΤΣΟΥ

Γεώργιος

110.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Ιωάννης

111.

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Στυλιανός

112.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος

113.

ΜΑΝΩΛΗΣ

Ευάγγελος

114.

ΨΩΜΑΡΑΣ

Χρήστος

115.

ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ

Δημήτριος

116.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Καλλιόπη

117.

ΦΕΛΟΥΡΗΣ

Χρήστος

118.

ΝΑΤΣΙΟΥ

Λεμονιά

119.

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Ιωάννης

120.

ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ

Γεώργιος

121.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ιωάννης

122.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Γεώργιος

123.

ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δημήτριος

124.

ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Σπυρίδων

125.

ΣΠΥΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Σπυρίδων

126.

ΣΤΙΜΟΣ
Θωμάς

127.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Απόστολος

128.

ΔΗΜΑΡΑΣ

Αναστάσιος

129.

ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλίας

130.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Χρήστος

131.

ΤΙΓΚΑΣ

Ευάγγελος

132.

ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Βασίλειος

133.

ΛΑΠΠΑΣ

Βασίλειος

134.

ΤΣΙΟΓΚΑΣ

Αριστοτέλης

135.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ιωάννης

136.

ΚΟΥΚΑΡΗΣ

Παντελής

137.

ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Αλέξανδρος

138.

ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ

Νικόλαος

139.

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

Ιωάννης

140.

ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Σπύρος

141.

ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ

Γεώργιος

142.

ΚΑΚΑΓΙΑΣ

Ευθύμιος

143.

ΧΟΛΕΒΑΣ

Αθανάσιος

144.

ΚΟΝΤΟΣ

Βασίλειος

145.

ΔΑΣΚΑΛΑΣ

Ανδρέας

146.

ΤΣΙΑΝΤΗΣ

Παναγιώτης

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

11-03-2008: Δελτίο Τύπου με συγκεντρωτικά στοιχεία Τροχαίας για την περίοδο των εορτών της αποκριάς έτους 2008

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Αθήνα, 11-03– 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά το τετραήμερο των εορτών της Αποκριάς διαπιστώθηκε μείωση των θανατηφόρων και παθόντων στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων, σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2007.
 
Από τις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τις εορτές της Αποκριάς-Καθαράς Δευτέρας καταγράφηκε μεγαλύτερη έξοδος οχημάτων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (681.480 οχήματα έναντι 588.950 το 2007) δηλαδή 92.530 επιπλέον ποσοστό 15,7%.
 
Κατά το χρονικό διάστημα από 7-3-2008 έως 10-3-2008 (Παρασκευή της Αποκριάς έως και την Καθαρά Δευτέρα) σημειώθηκαν τα παρακάτω τροχαία ατυχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο (16-2 έως 19-2 -2007) .
  
Ατυχήματα :
 
·        9 Θανατηφόρα έναντι 12 του 2007     (ποσοστό μείωσης -25%)
·        18 Σοβαρά        έναντι 22 του 2007     (ποσοστό μείωσης -18,2%)
·        110 Ελαφρά     έναντι 101 του 2007      (ποσοστό αύξησης 1,5%)
 
Παθόντες :
·        10 Νεκροί έναντι 14 του 2007 -4 λιγότεροι (ποσοστό μείωσης -28,6%)
·        23 Βαριά έναντι 26 του 2007 -3 λιγότεροι (ποσοστό μείωσης -11,5%)
·        165 Ελαφρά έναντι 136 του 2007 (ποσοστό αύξησης 21,3%).
 

Διευκρινίζεται ότι στο βασικό Εθνικό οδικό δίκτυο (Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών-Κορίνθου-Τριπόλεως) σημειώθηκε μόνο ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με ένα νεκρό (183,200 χ/θ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών) και κανένα από τα συνολικά θανατηφόρα ατυχήματα (πλην του αναφερόμενου) δεν σχετίζεται με την έξοδο και επιστροφή των οχημάτων, καθόσον έλαβαν χώρα σε διαφορετικά δίκτυα (αστικό, επαρχιακό) και αφορούσαν καθημερινές μετακινήσεις τοπικής και μικρής υπερτοπικής σημασίας.
 
 
Στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων συνολικά, συνέβαλε η συνεργασία και η θετική ανταποκρισιμότητα των οδηγών με τις Υπηρεσίες Τροχαίαςκαθώς και η αυξημένη δραστηριότητα των Υπηρεσιών Τροχαίας σε :
 
 α. Προληπτικό επίπεδο :
· ενισχυμένη αστυνόμευση «επικίνδυνων» σημείων του οδικού δικτύου
· περιπολίες συμβατικών οχημάτων, περιπολικών, δικύκλων, γερανών
· επόπτευση κυκλοφορίας με εναέρια μέσα
· ενημέρωση του κοινού με διανομή 200.000 φυλλαδίων με οδηγίες για ασφαλή οδήγηση
· διανομή οδικού χάρτη σε 200.000 αντίτυπα με εναλλακτική διαδρομή λόγω των κατασκευαστικών έργων στην περιοχή του Μαλιακού.
· δημοσιοποίηση χάρτη με επικίνδυνα σημεία συχνότητας θανατηφόρων ατυχημάτων
· πληροφορίες προς τους οδηγούς μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης των εθνικών οδών
·  ενημέρωση του κοινού από αρμόδιους αξιωματικούς, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με οδηγίες για την οδική ασφάλεια
· συστάσεις προς τους οδηγούς από τροχονόμους στα διόδια.
 
β. Κατασταλτικό επίπεδο :  

Συνεργεία ελέγχου (μέθης)  :  
· Συγκροτήθηκαν                          657 συνεργεία ελέγχου μέθης
· Ελέχθησαν                                 17.232 οδηγοί.
· Βεβαιώθηκαν                              661 παραβάσεις, δηλαδή :
 • 51 αυτόφωρα
 • 57 μηνύσεις
 • 553 πταίσματα
 • 230 διπλώματα αφαιρέθηκαν
Λοιπά συνεργεία ελέγχου : 
· Συγκροτήθηκαν                       1.831
· Ελεγχθέντα άτομα                   48.441 
      
· Βεβαιώθηκαν : 
                                                                              
2.966        παραβάσεις ταχύτητας                                                 
259           παραβάσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου                            
494           παραβάσεις κίνησης αντίθετο ρεύμα                       

07-03-2008: Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (08-03-2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ:  210 3393537, 210 3393581

Παρασκευή,  7 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
«Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – εκτός από ημέρα τιμής στη διαχρονική προσφορά της γυναίκας – αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για την αποτίμηση και αξιολόγηση των ως τώρα επιδόσεών μας στον τομέα της εμπέδωσης της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και έναυσμα και αφετηρία νέων, δημιουργικών και πιο αποτελεσματικών, δεσμεύσεων και προσπαθειών για το μέλλον. Προσπαθειών που θα επιτρέψουν να εξαλειφθούν οι κάθε είδους διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών, να ξεριζωθούν τα αναχρονιστικά κοινωνικά στερεότυπα και να μπορέσουν οι γυναίκες να κατακτήσουν πλήρως τη θέση που τους αναλογεί στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλει η ποιότητα του Κράτους Δικαίου της παιδείας και του πολιτισμού μας αλλά και το επίπεδο προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αρμόζει στη Δημοκρατία μας.
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, ιδίως μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καταβάλλει συστηματική και μεθοδική προσπάθεια, αναλαμβάνοντας θεσμικές πρωτοβουλίες, εκπονώντας και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα προγράμματα, αλλά και λαμβάνοντας θετικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο του 4ετούς Προγράμματος Δράσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας «Εθνικές Προτεραιότητες Πολιτικής και ?ξονες Δράσης για την Ισότητα των Φύλων(2004-2008)».
 
Ήδη από την προηγούμενη θητεία μας έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα, από τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ισότητας, ως την προώθηση της γυναίκας στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της ανάληψης θέσεων ευθύνης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στον δημόσιο βίο αλλά και στον επαγγελματικό στίβο, τη διευκόλυνση του συνδυασμού της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, με αιχμή του δόρατος τις ρυθμίσεις του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. Επιπλέον, ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για ειδικές ομάδες γυναικών που είναι πιο ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό ή έχουν ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης ή λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην πληροφόρηση ή στις υποστηρικτικές υπηρεσίες του Κράτους, όπως είναι οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες και οι μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, οι μητέρες παιδιών με αναπηρίες, τα θύματα εμπορίας ή βίας, οι γυναίκες της Περιφέρειας, οι αγρότισσες, οι μετανάστριες κλπ. Πιο πρόσφατη ουσιαστική παρέμβασή μας αποτελεί η πρόβλεψη, στον νέο εκλογικό νόμο, ότι στους συνδυασμούς των Κομμάτων θα πρέπει να εντάσσονται εκπρόσωποι του ενός φύλου, κατά ποσοστό τουλάχιστον 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους για το σύνολο της Επικράτειας, ενδυναμώνοντας, με τον τρόπο αυτόν, τη φωνή της γυναίκας στο Κοινοβούλιο. Επίσης η ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 οριζόντιων δράσεων για την καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας, τη στήριξη της εν γένει γυναικείας παρουσίας και δράσης στη Διοίκηση και τις επιχειρήσεις, την ανάδειξη της γυναίκας σε παράγοντα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.  
 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι και επαναπαυόμαστε σε όσα έχουν γίνει. Αντίθετα, τα κεφαλαιοποιούμε και, απαλλαγμένοι από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τα προβλήματα της γυναίκας και συμμαχούμε μαζί της για τη συνδιαμόρφωση της δυναμικής και ευοίωνης προοπτικής που της αξίζει. Γιατί η ανάδειξη της γυναικείας συμμετοχής σ’ όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του Τόπου είναι ουσιώδης όρος ανάπτυξης και προόδου αλλά και καίρια προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και πρέπει όλοι να εργασθούμε από κοινού, ώστε η ισότητα γυναικών και ανδρών, από συνταγματικό δέον και κοινωνικό ζητούμενο, να μετατραπεί σε αβίαστη καθημερινή στάση ζωής».
 
                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

06-03-2008: Τοποθετήσεις Αστυνομικών Διευθυντών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 ΤΗΛ.: 210-6977505

Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Με Απόφαση του Aνωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων, τοποθετούνται-μετατίθενται- μετακινούνται οι Αστυνομικοί Διευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
 
 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, από Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής στη Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής.
ΒΡΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος, από Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ. στη Δ.Α.Ε.Θ./Επιτελείο.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σπυρίδων, από Α.Τ. Κω στην Α΄ Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου/Επιτελείο.
ΓΙΑΝΝΙΑ Ευσταθία, από Τ.Τ. Πατρών Αχαΐας στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας/Επιτελείο.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, από Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ/κης στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/κης.
ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος, από Α.Τ. Ν. Ερυθραίας στη Β΄ Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής, ως Δ/ντής.
ΔΗΜΑΤΟΣ Ιωάννης, από Δ/νση Μεταγ. Δικαστ. Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, από Τ.Α. Εξαρχείων στη Δ.Α.Ε.Ε.Β/Α.Ε.Α.
ΔΗΜΟΣ Γεώργιος, από Α.Τ. Αλίμου στη Δ΄ Υποδ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Δ/ντής.
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Δημήτριος, από Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας στην Αστυν. Δ/νση Θεσπρωτίας ως Δ/ντής.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Λεωνίδας, από Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.
ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Α.Υ. Ιεράπετρας στην Α΄ Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου/Επιτελείο.
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Φώτιος, από Α.Τ. Χαλανδρίου στη Γ΄ Υποδ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Δ/ντής.
ΖΩΗΣ Νικόλαος, από Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, από Α.Υ. Κυπαρισσίας στην Α.Δ. Μεσσηνίας , ως Δ/ντής.
ΚΑΖΑΛΗΣ Αριστείδης, από Τμήμα Αστυν. Επιχ. Ηρακλείου στη Β΄ Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου/Επιτελείο.
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης, από Γ.Δ.Α.Ε./Επιτελείο στο 2ο Τμήμα/Δ.Α.Π./Α.Ε.Α., ως Τμηματάρχη.
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ Γεώργιος, από Α΄ Α.Τ. Νέας Ιωνίας στην Α΄ Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντής.
ΚΑΛΛΙΝΗΣ Χρήστος, από Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής.
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Α.Τ. ?νω Λιοσίων στη Γ΄ Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής, ως Δ/ντής.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, από Α΄ Α.Τ. Περιστερίου στην Α΄ Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής, ως Δ/ντής.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ Απόστολος, από Τ.Δ.Α. Κομοτηνής στην Αστυν. Δ/νση Ροδόπης, ως Δ/ντής.
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Ανδρέας, από Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, ως Δ/ντής.
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ Στέφανος, από Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων/Α.Ε.Α. στην Αστυν. Δ/νση Χανίων/Επιτελείο.
ΚΕΛΙΔΗΣ Νικόλαος, από Δ.Α.Ε.Θ./Ε.Κ.Α.Μ. στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/κης.
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κωνσταντίνος, από Αστυν. Δ/νση Αχαΐας στην Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας, ως Δ/ντής.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ Δήμος, από Αστυν. Δ/νση Δράμας στην Αστυν. Δ/νση Καβάλας, ως Δ/ντής.
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Γεώργιος, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Κοζάνης, ως Δ/ντής, διακοπτομένης απόσπασής του με υπ΄αριθ. 6001/2/800 από 24-10-2004 , ομοία μας, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
ΚΟΡΔΑΛΗΣ Βασίλειος, από Ε΄ Υποδ. Αστυν. Β/Α Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής/Επιτελείο.
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Τ.Δ.Α. Σητείας στη Β΄ Αστυν Δ/νση Δωδεκανήσου, ως Δ/ντής.
ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ Βασίλειος, από Β΄ Υποδ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Γεώργιος, από Υπηρ. Ασφάλ. Βουλής Ελλήνων στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά/Επιτελείο.
ΚΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος, από Α΄ Τμ. Τροχαίας Αυτ/μων Αττικής στην Υποδ/νση Τροχαίας Αυτ/μων Αττικής, ως Δ/ντής.
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης από Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής/Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής/Επιτελειο.
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, από Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο.
ΛΙΑΤΣΟΥ Αγγελική, από Τμ. Τουρ. Αστυν. Δυτ. Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής/Επιτελείο.
ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ Φώτιος, από Αστυν. Δ/νση Χανίων στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά/Επιτελείο.
ΜΑΝΤΑΣ Κωνσταντίνος, από Α.Τ. Γρεβενών στην Αστυν. Δ/νση Πιερίας, ως Δ/ντής.
ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Παρασκευάς, από Αστυν. Δ/νση Δράμας στην Αστυν. Δ/νση Καβάλας/Επιτελείο.
ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης, από Υποδ Ασφάλ. Αθηνών στην Α΄ Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, ως Δ/ντής.
ΜΗΤΣΕΑΣ Γεώργιος, από Α.Τ. Κερατσινίου στην Α΄ Υποδ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Δ/ντής.
ΜΠΑΣΤΑΣ Νικόλαος, από Α.Υ. Αμαλιάδος στην Αστυν. Δ/νση Ηλείας/Επιτελείο.
ΝΙΚΑΣ Γεώργιος, από Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο στη Β΄ Υποδ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως Δ/ντής.
ΝΤΑΝΟΣ Γεώργιος, από Α.Τ. Ζεφυρίου στη Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής/Επιτελείο.
ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης, από Α.Τ. Ψυχικού στη Β΄ Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντής.
ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος, από Β΄ Α.Τ. Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου/Επιτελείο.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γεώργιος, από Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνου στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά/Επιτελείο, ακυρουμένης μετάθεσής του Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσσου, που είχε διαταχθεί με την υπ΄αριθ. 6001/2/844-α΄από 5-3-2007 ομοία μας.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Φώτιος, από Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο.
ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Κωνσταντίνος, από Α.Τ. Κορυδαλλού στη Β΄ Υποδ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Δ/ντής.
ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Υποδ. Ασφάλ. Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου/Επιτελείο.
ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ Γρηγόριος, από Τ.Δ.Α. Γρεβενών στην Αστυν. Δ/νση Καστοριάς, ως Δ/ντής.
ΠΕΣΤΡΙΒΑΣ Ιωάννης, από Α.Υ. Γιαννιτσών στην Αστυν. Δ/νση Κιλκίς, ως Δ/ντής.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, από Τ.Α. Λαμίας στην Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδας/Επιτελείο.
ΠΙΤΕΡΗΣ Ματθαίος, από Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου στην Αστυν. Δ/νση Χανίων/Επιτελείο.
ΠΙΤΤΟΣ Γεώργιος, από Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. στην Β΄ Αστυν. Δ/νση Κυκλάδων, ως Δ/ντής.
ΡΑΛΛΗΣ Κωνσταντίνος, από Γ΄ Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής στην Ε΄ Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντής.
ΡΟΥΤΣΗΣ Θεόδωρος, από Α΄ Α.Τ. Πατρών στην Αστυν. Δ/νση ?ρτας, ως Δ/ντής.
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης/Επιτελείο.
ΣΙΑΧΟΣ Δημήτριος ,από Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας/Επιτελείο.
ΣΙΩΜΗΣ Γεώργιος, από Δ.Α.Ε.Θ./Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/κης/Επιτελείο.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δημήτριος ,από Υποδ/νση Τροχ. Αυτ/μων Αττικής στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής/Επιτελείο.
ΣΤΑΘΗΣ Κωνσταντίνος, από Αστυν. Δ/νση Γρεβενών στην Αστυν. Δ/νση Ημαθίας, ως Δ/ντής.
ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ Επαμεινώνδας, από Αστυν. Υποδ. Κω στην Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας, ως Δ/ντής, με δικές του δαπάνες.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗΣ Ηλίας, από Γ.Α.Δ.Π. Δυτικής Ελλάδος/Επιτελείο στην Αστυν. Δ/νση Λακωνίας, ως Δ/ντής, ακυρουμένης απόσπασής του στην Αστυν. Δ/νση Φλώρινας, που είχε διαταχθεί με την υπ΄αριθ. 221084/4/5-γ΄από 31-3-2005 ομοία μας.
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος, από Αστυν. Δ/νση ?ρτας/Επιτελείο στην Αστυν. Δ/νση Κερκύρας/Επιτελείο.
ΤΣΙΤΟΣ Χαράλαμπος, από Τ.Α. Κορίνθου στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας/Επιτελείο.
ΤΣΩΤΑΣ Δημήτριος ,από Υπηρ. Ασφαλ. Βουλής Ελλήνων στη Γ΄ Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντής.
ΦΛΗΡΗΣ Παναγιώτης, από Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Τεχνικών/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής.
ΧΑΛΑΤΣΗΣ Βασίλειος, από Υποδ. Ασφάλ. Λάρισας στην Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, ως Δ/ντής.
ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Παναγιώτης, από Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου/Επιτελείο στην Αστυν. Δ/νση Σάμου, ως Δ/ντής.
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, από Α΄ Υποδ. Αστυν. Πειραιά στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά/Επιτελείο.
ΧΡΟΝΑΚΗΣ Δημήτριος, από Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο.
 
 
Νεοπροαχθέντες Αστυνομικοί Διευθυντές που δεν αναφέρονται παραπάνω, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά.

06-03-2008: Αυξημένα μέτρα τροχαίας κατά την περίοδο των εορτών της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με αφορμή την αναμενόμενη ιδιαίτερα αυξημένη μετακίνηση οχημάτων την περίοδο των εορτών της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας στο οδικό δίκτυο της χώρας (από 7-3-2008 έως και 10-3-2008), σχεδιάσθηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή αυξημένων μέτρων Τροχαίας που θα έχουν ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της παραβατικής συμπεριφοράς των οδηγών.
 
Ειδικότερα :
 • Κατά μήκος της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και του δευτερεύοντος Εθνικού δικτύου Ρίου – Αντίρριου – Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης – Σερρών, Θεσσαλονίκης – Καστοριάς, Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Φλώρινας, Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας θα υπάρχει συνεχής παρουσία περιπολικών οχημάτων, εστιάζοντας τη δράση τους στα σημεία που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ατυχημάτων.
 • Στο αστικό δίκτυο και στους χώρους των αγορών-εμπορικών κέντρων, σταθμών λεωφορείων, τρένων, λιμανιών, οδικών κόμβων, ρυθμιστές πεζοί τροχονόμοι και περιπολίες οχημάτων θα διευκολύνουν το επιβατικό κοινό με τη συνδρομή υπηρεσιακών γερανών για την μεταφορά οχημάτων, όπου απαιτηθεί.
 • Πεζοί τροχονόμοι θα παρέχουν πληροφορίες και θα διευκολύνουν την κυκλοφορία των διερχόμενων.
 • Ελικόπτερα της Ελληνικής Αστυνομίας θα υπερίπτανται στους άξονες Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των μέτρων και επιτήρηση της κυκλοφορίας.
 • Στο σχεδιασμό για τη μετακίνηση των εκδρομέων με ασφάλεια σε όλο το οδικό δίκτυο, θα συμμετέχουν όλες οι κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας καθώς και τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, οι ειδικές ομάδες ελέγχου (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), συμβατικά αυτοκίνητα και δίκυκλα, με σκοπό τη διευκόλυνση και επιτήρηση της κυκλοφορίας, την παροχή βοήθειας και πληροφοριών, την επισήμανση και βεβαίωση των επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε ατυχήματα, ενώ τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, που παρατηρείται αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, θα πυκνώσουν τα συνεργεία ελέγχου μέθης.
 • Στην περιοχή του Μαλιακού, λόγω συνεχιζόμενων έργων διάνοιξης της Εθνικής Οδού και στο τμήμα από τη χ/θ 195 έως τη χ/θ 214 η κίνηση των αυτοκινήτων από τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας θα γίνεται σε μονό στοίχο ανά κατεύθυνση, ελλείψει παράπλευρων οδών.
 
  Για την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής του Μαλιακού, οι οδηγοί θα μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα : 22310-100, 22310-56800, 22350-31701, 22310-93900.
 
  Κατά την έξοδο και σε περίπτωση καθυστερήσεων, όσοι οδηγοί κατευθύνονται προς Δυτική Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Τρίκαλα, Γρεβενά, Καρδίτσα μπορούν να επιλέγουν την εναλλακτική διαδρομή Κάστρο Βοιωτίας – Ορχομενός – Τιθορέα – Αμφίκλεια – Μπράλος – Δαμάστα – Ηράκλεια – Μοσχοχώρι – Λαμία.  Αναλυτικός οδικός χάρτης Μαλιακού. 
  Κατά την επιστροφή και εφόσον παρατηρηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία δυνάμεων της Τροχαίας εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για τα προερχόμενα από Γρεβενά, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ευρυτανία στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών μέσω Δαμάστα – Μοσχοχώρι – Ηράκλεια – Μπράλος – Αμφίκλεια – Τιθορέα – Ορχομενός – Κάστρο Βοιωτίας. 
 • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί από τους οδηγούς κατά τη διέλευση από σημεία των Εθνικών δρόμων όπου παρατηρείται αυξημένη συχνότητα τροχαίων, κυρίως θανατηφόρων, ατυχημάτων. Αναλυτικός οδικός χάρτης.
 • Προτείνεται όπως οι οδηγοί επιλέξουν για την κίνησή τους ημέρες και ώρες με μικρότερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, όπως είναι οι πρωινές ώρες της Παρασκευής, Κυριακής και Δευτέρας.
 
Οδηγίες ασφαλούς οδήγησης 
 • Μην πίνετε όταν σκοπεύετε να οδηγήσετε.
 • Με τη μεγάλη  ταχύτητα και το αντικανονικό προσπέρασμα βάζετε σε κίνδυνο τη ζωή σας.
 • Η χρήση ζώνης ασφαλείας, παιδικών καθισμάτων και προστατευτικού κράνους μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τις δυσμενείς επιπτώσεις σε ένα ατύχημα.
 • Η πολύωρη οδήγηση, η αϋπνία και η χρήση διεγερτικών σκευασμάτων οδηγούν σε ατυχήματα.
 • Μη χρησιμοποιείτε το κινητό την ώρα της οδήγησης.
 • Οι συνεπιβάτες να μην απασχολούν τον οδηγό.
 • Η υπερφόρτωση προκαλεί μηχανική κόπωση στο αυτοκίνητο και επιβαρύνει την ασφαλή συμπεριφορά του.
 • Ο τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου αποτελεί προτεραιότητα πριν από κάθε ταξίδι.
 • Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν παραβιάζεται πλην της περίπτωσης βλάβης του οχήματος ή άλλης αιτίας αναγκαστικής ακινητοποίησης.
 • Απαραίτητος ο εφοδιασμός και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στις περιπτώσεις που επικρατήσει παγετός ή χιονόπτωση.
 • Η συνεργασία με τους τροχονόμους και η τήρηση των κανόνων  του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αποτελούν την ασπίδα της οδικής προστασίας.

05-03-2008: Κρίσεις Αστυνόμων Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Μετά την κρίση των Αστυνομικών Υποδιευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των
Αστυνόμων Α΄ της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του
Σώματος, υπό την Προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστρατήγου κ.
Δημητρίου Μπουλούκου και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων:

Α. Προάγονται στο βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων βαθμού αυτού, κατωτέρω ενενήντα οκτώ (98) Αστυνόμοι Α΄ Γενικών Καθηκόντων
και (2) Υπηρεσίας Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων :

 

1.   
   
ΛΟΥΚΑΣ
Παναγιώτης
 2.    
  
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ
Νικόλαος
3.   
   
ΝΤΙΝΑΚΗΣ
Σπυρίδων
 4.    
  
ΤΡΑΥΛΟΣ
Βασίλειος
5.   
   
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ
Αντώνιος
6.   
   
ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ
Ιωάννης
7.  
    
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Αλέξανδρος
8.  
    
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
9.  
    
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
Παύλος
10.     
ΚΑΛΕΠΑΝΑΓΟΣ
Γεώργιος
11.     
ΡΑΠΤΗΣ
Δημοσθένης
12.     
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Βασίλειος
13.     
ΣΠΑΝΟΣ
Αλέξιος
14.     
ΝΕΟΝΑΚΗΣ
Τίτος
15.     
ΞΥΝΗΣ
Γεώργιος
16.     
ΛΟΓΟΣ
Δημήτριος
17.     
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Δημήτριος
18.     
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
Στυλιανός
19.     
ΜΙΖΗ
Σταματίνα
20.     
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ
Κωνσταντίνος
21.     
ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ
Γεώργιος
 
ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
 
Γεώργιος, Υπηρεσίας Γραφείου,
ε.ο.θ.
22.     
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
Γεώργιος
23.     
ΛΑΤΜΟΣ
Πέτρος
24.     
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Γεώργιος
25.     
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης
26.     
ΕΚΙΖΙΔΗΣ
Παύλος
27.     
ΦΟΥΡΑΚΗΣ
Ιωάννης
28.     
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
29.     
ΦΑΡΑΟΣ
Παναγιώτης
30.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δημήτριος
31.     
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
Χρήστος
32.     
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
Φανούριος
33.     
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
Ιωάννης
34.     
ΚΑΡΥΔΑΚΗ
Γεωργία
35.     
ΚΑΡΜΑΤΗΣ
Νικόλαος
36.     
ΜΑΛΛΕΛΙΔΗΣ
Αντώνιος
37.     
ΛΑΤΣΩΝΑ
Ευαγγελία
38.     
ΚΑΦΟΥΚΑΣ
Γεώργιος
39.     
ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Χαρίδημος
40.     
ΚΑΡΝΑΚΗΣ
Γεώργιος
41.     
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σωτήριος
42.     
ΤΑΣΙΟΣ
Κωνσταντίνος
43.     
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ
Λεωνίδας
44.     
ΤΟΥΡΠΕΤΑΣ
Λουκάς
45.     
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ
Ηλίας
46.     
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Ιωάννης
47.     
ΤΣΙΠΛΙΚΩΦ
Αλέξανδρος
48.     
ΜΠΑΚΑΣ
Αντώνιος
49.     
ΣΕΝΤΟΝΑΣ
Στέργιος
50.     
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Ιάκωβος
51.     
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Σπυρίδων
52.     
ΜΩΥΣΙΔΗΣ
Βασίλειος
53.     
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ευάγγελος
54.     
ΒΑΡΣΟΣ
Ιωάννης
55.     
ΡΙΖΟΣ
Ιωάννης
56.     
ΖΑΧΟΣ
Ιωάννης
 
ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ
 
Δημήτριος, Υπηρεσίας Γραφείου,
ε.ο.θ.
57.     
ΡΟΔΙΤΗΣ
Αντώνιος
58.     
ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ
Δημήτριος
59.     
ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ
Κυριάκος
60.     
ΠΑΛΕΣ
Ιωάννης
61.     
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Δημήτριος
62.     
ΚΑΚΑΒΑΣ
Γεώργιος
63.     
ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ
Χρήστος
64.     
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ
Δημήτριος
65.     
ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ
Αντώνιος
66.     
ΚΩΤΣΑΚΗΣ
Γεώργιος
67.     
ΤΑΜΠΑΚΗΣ
Δημήτριος
68.     
ΣΚΟΠΑΣ
Ιωάννης
69.     
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χρήστος
70.     
ΔΑΛΑΚΑΣ
Αδάμ
71.     
ΚΑΡΙΝΟΣ
Γεώργιος
72.     
ΜΑΝΔΑΛΟΣ
Στέφανος
73.     
ΣΤΑΘΗΣ
Παναγιώτης
74.     
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Μιχαήλ
75.     
ΒΛΑΖΑΚΗΣ
Γεώργιος
76.     
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Ηλίας
77.     
ΠΟΛΥΖΟΣ
Νικόλαος
78.     
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Νικόλαος
79.     
ΖΟΥΓΡΗ
Μαρία
80.     
ΖΗΚΑ
Παρθενία
81.     
ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΟΥ
Ελένη
82.     
ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ
Ελένη
83.     
ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Κωνσταντίνος
84.     
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Δημήτριος
85.     
ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ
Ευθύμιος
86.     
ΑΛΑΜΑΝΑΣ
Απόστολος
87.     
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Γεώργιος
88.     
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Γρηγόριος
89.     
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
90.     
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
Βασίλειος
91.     
ΤΟΛΙΟΣ
Βασίλειος
92.     
ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ
Θεόφιλος
93.     
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
Γεώργιος
94.     
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
Αρτέμιος
95.     
ΜΠΑΡΔΗΣ
Θωμάς
96.     
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
Γεώργιος
97.     
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κωνσταντίνος
98.     
ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ
Βασίλειος

Β. Προάγεται βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή εκτός οργανικών θέσεων, λόγω
καταλήψεώς του από όριο ηλικίας βαθμού του, Αστυνόμος Α΄ Ν.Δ.649/1970 ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ
Αστέριος.

Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή
εκτός οργανικών θέσεων, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης
υπηρεσίας, κατωτέρω Αστυνόμοι Α΄ Ν.Δ. 649/1970 :

 

   1.  
  
ΓΚΙΖΑΣ
Γεώργιος
   2. 
   
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
Ηλίας
   3. 
   
ΨΩΜΑΣ
΄Αλκης
   4.    
ΤΣΟΛΙΑΣ
Ιωάννης
   5.    
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ηλίας
   6.    
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ
Γεώργιος
   7.    
ΤΖΑΚΑΣ
Ελευθέριος
   8.    
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ
Ευάγγελος
   9.    
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
Ιωάννης
 10.    
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Δημήτριος
 11.    
ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ
Νικόλαος
 12.    
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Γεώργιος

 

03-03-2008 : Κρίσεις Αστυνομικών ΥποδιευθυντώνNew Page 11


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


ΤΗΛ: 210 6977505


 

 


 

 
Δευτέρα, 03 Μαρτίου 2008
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι
κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου
Ελλάδος Αντιστρατήγου  Δημητρίου Μπουλούκου και τη συμμετοχή τεσσάρων (4)
Υποστρατήγων.
 
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Aστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών
οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω ενενήντα ένας (91) Αστυνομικοί
Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων και ένας (1) Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Υπηρεσίας Γραφείου, ο οποίος δεν καταλαμβάνει οργανική θέση.
 

 

1.


ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

΄Αννα

2.


ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διονύσιος

3.


ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Παναγιώτης

4.


ΜΑΡΔΑΒΑΝΗΣ

Ευστράτιος

5.


ΠΕΣΤΡΙΒΑΣ

Ιωάννης

6.


ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

Κωνσταντίνος

7.


ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

Γρηγόριος

8.


ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ

Καλλιόπη

9.


ΜΑΡΚΟΥ

Ηλίας

10.


ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

11.


ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

Ανδρέας


ΜΠΟΥΖΑ

Ευσταθία, Υπηρεσίας Γραφείου,
ε.ο.θ.

12.


ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σπυρίδων

13.


ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ευγενία

14.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

15.


ΛΙΑΤΣΟΥ

Αγγελική

16.


ΓΟΥΣΗΣ

Αυγερινός

17.


ΜΠΕΚΙΑΡΗ

Ιωάννα

18.


ΓΚΥΡΤΗΣ

Αθανάσιος

19.


ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Βασίλειος

20.


ΝΑΝΗΣ

Παναγιώτης

21.


ΧΑΛΑΤΣΗΣ

Βασίλειος

22.


ΔΕΣΦΙΝΙΩΤΟΥ

Ρεγγίνα

23.


ΣΑΞΙΩΝΗΣ

Γεώργιος

24.


ΚΕΛΙΔΗΣ

Νικόλαος

25.


ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σταύρος

26.


ΚΑΖΑΛΗΣ

Αριστείδης

27.


ΒΡΟΥΣΙΑΣ

Νικόλαος

28.


ΝΙΚΑΣ

Γεώργιος

29.


ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ

Στέφανος

30.


ΔΗΜΑΤΟΣ

Ιωάννης

31.


ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ

Λεωνίδας

32.


ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

Βασίλειος

33.


ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Φώτιος

34.


ΔΑΛΑΠΑΣ

Ηρακλής

35.


ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Γεώργιος

36.


ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Δημήτριος

37.


ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

38.


ΚΑΪΤΑΖΟΓΛΟΥ

Χαρίκλεια

39.


ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

Βασίλειος

40.


ΓΙΑΝΝΙΑ

Ευσταθία

41.


ΜΠΙΝΤΖΑΣ

Θεόδωρος

42.


ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ

Νικόλαος

43.


ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Γεώργιος

44.


ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

Ιωάννης

45.


ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Ιωάννης

46.


ΒΑΝΤΖΟΣ

Νικόλαος

47.


ΚΟΛΙΑΚΟΣ

Νικόλαος

48.


ΚΡΟΚΟΣ

Κωνσταντίνος

49.


ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Χρήστος

50.


ΣΙΩΜΗΣ

Γεώργιος

51.


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Βασίλειος

52.


ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ

Γεώργιος

53.


ΜΑΝΤΑΣ

Κωνσταντίνος

54.


ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σωτήριος

55.


ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

56.


ΚΟΥΚΙΟΣ

Τρύφων

57.


ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ

Κωνσταντίνος

58.


ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κωνσταντίνος

59.


ΠΙΤΤΟΣ

Γεώργιος

60.


ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ

Δημήτριος

61.


ΜΠΟΥΡΑΣ

Χρήστος

62.


ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ

Γεώργιος

63.


ΜΑΤΣΑΚΑ

Ιωάννα

64.


ΝΤΑΝΟΣ

Γεώργιος

65.


ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

66.


ΠΙΤΕΡΗΣ

Ματθαίος

67.


ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Γεώργιος

68.


ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριστείδης

69.


ΜΗΤΣΕΑΣ

Γεώργιος

70.


ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ

Ανδρέας

71.


ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ιωάννης

72.


ΓΚΙΝΗ

Μαρία

73.


ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλίας

74.


ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Βασιλική

75.


ΟΥΡΑΝΟΣ

Νικόλαος

76.


ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημήτριος

77.


ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ

Δημήτριος

78.


ΜΠΑΣΤΑΣ

Νικόλαος

79.


ΤΣΙΤΟΣ

Χαράλαμπος

80.


ΚΟΚΚΟΡΟΣ

Ηλίας

81.


ΔΗΜΟΣ

Γεώργιος

82.


ΓΟΥΛΑΣ

Χρήστος

83.


ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗΣ

Ηλίας

84.


ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ

Παρασκευάς

85.


ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΣ

Εμμανουήλ

86.


ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ

Νικόλαος

87.


ΡΟΥΤΣΗΣ

Θεόδωρος

88.


ΧΡΟΝΑΚΗΣ

Δημήτριος

89.


ΚΟΚΚΟΡΟΥ

΄Ολγα

90.


ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημήτριος

91.


ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κωνσταντίνος

03-03-2008: Τελετή παράδοσης – παραλαβής της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977505
 

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα (03-03-2008) στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου.
 
Ο νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατούρας ανέλαβε την Ηγεσία του Σώματος από τον απερχόμενο Αρχηγό, Αντιστράτηγο ε.α. κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη.
 
Στην τελετή για την παράδοση-παραλαβή της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Υφυπουργοί Εσωτερικών κ.κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, Αθανάσιος Νάκος και Χρήστος Ζώης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεώργιος Κούρτης, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιος Σανιδάς, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Κωνσταντίνος Μπακάλης, ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός κ. Δημήτριος Γράψας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Βούλγαρης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος κ. Γεώργιος Καραμαλίκης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος κ. Ιωάννης Γιάγκος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Κοντοκώστας, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Πρέσβυς κ. Ιωάννης Κοραντής, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος κ. Ηλίας Σιωνίδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής κ. Δημήτριος Νικολακόπουλος, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, απόστρατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών.
 

 

 
 

 
 

 
 

02-03-2008 : Σημεία ομιλίας του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στην τελετή μνήμης των θανόντων Αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ. 210-3393537,210-3393581
 

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
«Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη όλων εκείνων των ηρωικών αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, προστατεύοντας τη ζωή, τις οικογένειες και την περιουσία όλων μας. Και αυτή η σεμνή τελετή είναι η ελάχιστη απόδοση τιμής, το ελάχιστο αντίδωρο, από την πλευρά της Πολιτείας για εκείνους που με αυτοθυσία πρόταξαν την εκπλήρωση του καθήκοντος και την προστασία και ασφάλεια των συμπολιτών τους και της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής, αφήνοντας πίσω τις οικογένειές τους και τους δικούς τους ανθρώπους. 
 
Όλοι αυτοί οι ηρωικοί αστυνομικοί αποτελούν φωτεινό διαχρονικό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και αυταπάρνησης. Η θυσία τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας όπου, δυστυχώς, οι πράξεις αυτοθυσίας στο όνομα της κοινωνικής αποστολής, του καθήκοντος, του ηθικού και κοινωνικού χρέους και της αλληλεγγύης απαντώνται ολοένα και πιο σπάνια.
 
Οι σκέψεις αυτές ας απαλύνουν, στο μέτρο του δυνατού, τον αβάσταχτο πόνο των συγγενών των νεκρών και ας τους παρηγορούν, δίνοντάς τους δύναμη και κουράγιο, ειδικά τη σημερινή ημέρα που ακολουθεί το Σάββατο των Ψυχών και καθένας έχει έντονη την ανάμνηση και την παρουσία των οικείων του που δεν βρίσκονται πια μαζί μας. 
 
Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία έναντι του χρέους της είναι να συμπαρασταθεί στις οικογένειες των πεσόντων αστυνομικών. Δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, από τη θέση αυτή, να εκπληρώσουμε αυτό το χρέος μας και ειδικότερα να εξασφαλίσουμε τις εγγυήσεις εκείνες με βάση τις οποίες το αίμα των πεσόντων αστυνομικών να είναι το τελευταίο αίμα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ στο βωμό της πάταξης της εγκληματικότητας.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους».