Πα 24 Μαρτίου 23
Αρχική Blog Σελίδα 742

16-10-2007: Υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου Απόφασης με θέμα «Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε Απόφαση με θέμα: « Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών». Το πλήρες κείμενο της Απόφασης έχει ως εξής:
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
 
Έχοντας υπόψη:
 
6. – Το άρθρο 53 παρ. 18 και 19 του ν. 3585/2007 «Προστασία του Περιβάλλοντος, αγροτικής ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (Α-148).
7. – Το Π.Δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α-231).
8. – Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α-98).
9. – Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α-232).
10. – Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
΄Αρθρο 1.
 
3. Η έναρξη λειτουργίας των Αγρονομικών Τμημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 138/2007 (Α-179) αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με την έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους, παύουν να λειτουργούν οι Υπηρεσίες Αγροφυλακής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
΄Αρθρο 2.
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

15-10-2007: Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο με τον ομολογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 15/10/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους, ακολούθησαν οι εξής δηλώσεις:
 
 
ΠΡΟΚΟΠΗΣ  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφό μου και φίλο, Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Σοφοκλή Σοφοκλέους και τους επιτελείς του για τη συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα και η οποία θα ολοκληρωθεί από πλευράς αποτελεσμάτων τον επόμενο μήνα στη Λευκωσία.
Αντικείμενο της συζήτησης αυτής που είναι η πρώτη την οποία κάνει το ενιαίο πλέον Υπουργείο Εσωτερικών σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία, είναι το θέμα της συνεργασίας σε αντικείμενα των δύο Υπουργείων, πρωτίστως σε θέματα δημόσιας τάξης αλλά και θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, το ζήτημα της συνεργασίας σε θέματα δημόσιας τάξης: Μονογράψαμε εδώ στην Αθήνα και θα υπογράψουμε – όπως είναι άλλωστε η βούληση των δύο Προέδρων, του κυρίου Παπαδόπουλου και του κυρίου Παπούλια – στη Λευκωσία το αναβαθμισμένο Μνημόνιο Συνεργασίας συνεργασίας σε θέματα αστυνομίας.

Είναι γνωστό ότι η σχετική Συμφωνία υπάρχει από το 1993, κυρώθηκε το 1997 και άρχισε να ισχύει το 1998. Η συνεργασία αυτή απέδωσε πολλά. Είναι ώρα όμως να την αναβαθμίσουμε, ενόψει των νέων αναγκών και ιδίως του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Να την αναβαθμίσουμε έτσι ώστε και οι δύο χώρες να μπορούν να έχουν πιο απτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιας τάξης και τη διασφάλιση της καθημερινότητας του πολίτη.

Τονίζω ότι αυτή η αναβάθμιση αφορά την προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τη γενικότερη συνεργασία. Το λέω αυτό γιατί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας είναι και το θέμα της αξιοποίησης των αξιωματικών συνδέσμων της Ελληνικής Αστυνομίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται οι σύνδεσμοι αυτοί και από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εκτός όμως από το μνημόνιο της συνεργασίας το οποίο θα υπογράψουμε, στη Λευκωσία θα υπάρξει και ένα είδος – ας μου επιτραπεί η έκφραση – μετάγγισης ολυμπιακής εμπειρίας την οποία έχει η Ελλάδα σε θέματα ασφάλειας, δεδομένου ότι θα παραδώσουμε τα σχέδια ολυμπιακής ασφάλειας 2004 καθώς επίσης και τα σχέδια των ειδικών δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και η αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάντα σε συνεργασία με την Ελλάδα και όσο, βεβαίως, το χρειάζεται – η Κυπριακή Δημοκρατία θα το κρίνει – ώστε ν’ αξιοποιηθεί και αυτό το κεκτημένο, το οποίο πλέον μπορεί να είναι ένα κοινό κεκτημένο όχι μόνο για ολυμπιακές ανάγκες αλλά και για την ίδια την καθημερινότητα.

Η συνεργασία μας επίσης θα εξελιχθεί και σε άλλους τομείς, περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης στελεχών σωμάτων ασφαλείας και ιδίως της αστυνομίας. Προωθούμε την παραγωγή στελεχών από τις αντίστοιχες ελληνικές σχολές και για στελέχη της κυπριακής αστυνομίας και όχι μόνο. 

Και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στα θέματα της μετεκπαίδευσης. Προωθούμε επίσης τη συνεργασίας μας σε θέματα αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης με κοινό γνώμονα, που αποτελεί και κοινό στοιχείο του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας, το γεγονός ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης στηρίζεται πάνω σε όρους ανθρωπισμού και σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Γιατί πέρα από θέματα ασφάλειας αυτή η συνεργασία στηρίζεται στον σεβασμό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και βεβαίως στην προσήλωση στις αρχές της αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. 

Τέλος, η συνεργασία μας εκτείνεται και σε θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, ιδίως μπήκε σε νέες βάσεις πριν από 1,5 περίπου χρόνο, και οι τομείς τους οποίους προωθούμε είναι εκείνοι της προστασίας της γυναίκας, με έμφαση στις γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή trafficking. Και, βεβαίως, αξιοποιούμε τις δυνατότητες που έχουμε να διευρύνουμε τη συμμετοχή της γυναίκας σε θέσεις ευθύνης και να ενισχύσουμε τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα.

Πρέπει να τονίσω, ότι εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και κοινοτικών προγραμμάτων. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είχε αναπτύξει ήδη ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο είναι εν εξελίξει και υπάρχει και θα υπάρξει περαιτέρω συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε η ελληνική εμπειρία να είναι απτή και στην Κυπριακή κοινωνική και οικονομική ζωή.

Στη Λευκωσία, το τονίζω για μια ακόμα φορά, θα υπάρξει ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της σύσφιξης των σχέσεων στα αντίστοιχα θέματα και της προώθησης της συνεργασίας μας.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον συνάδελφό μου και φίλο τον κύριο Σοφοκλέους και για τους δύο λόγους που ανέφερα και στην αρχή της συνάντησής μας για τη συγκινητική πραγματικά και μεγάλη βοήθεια της Κύπρου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τραγωδίας του καλοκαιριού, σε θέματα δηλαδή πυρόσβεσης, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την εξάρθρωση της σπείρας των αρχαιοκαπήλων, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε πως είναι δυνατόν η συνεργασία αυτή να μας βοηθήσει όχι μόνο σε γενικότερα θέματα αλλά και σε θέματα που αφορούν την προάσπιση της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

Ευχαριστώ θερμά και παρακαλώ να μεταφέρετε στην Κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους χαιρετισμούς μας και πολύ περισσότερο την βούλησή μας η συνεργασία μας να αποκτήσει πιο σταθερές βάσεις και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ:
Σήμερα πραγματικά είναι μια σπουδαία, μια σημαντική μέρα για τα δύο Υπουργεία. Επιτυγχάνεται ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο που δεν είναι άλλος παρά η συνεχή, εποικοδομητική, παραγωγική σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών βεβαίως, αλλά ειδικότερα των δύο υπουργείων.

Μπήκαμε σε μια νέα εποχή, η εποχή όχι απλά των γνώσεων αλλά εποχή της γνώσης. Και θεωρούμε σημαντικό επίτευγμα ότι μέσα από αυτή την συμφωνία η οποία θα ολοκληρωθεί και θα προσυπογραφεί στην Κύπρο, επιτυγχάνεται και επιδιώκεται πρώτον, η αναβάθμιση της αστυνομικής ακαδημίας. Η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο αστυνομικών δυνάμεων που μέσα από τη γνώση, την μόρφωση, την εκπαίδευση μπορούμε να προσφέρουμε τις οφειλόμενες υπηρεσίες στον τόπο που υπηρετούμε.

Δεύτερον, μέσα από αυτή τη συνεργασία στοχεύουμε να αναδείξουμε το μεγάλο ανοιχτό ζήτημα της ισότητας των δύο φύλλων. Η αρμοδιότητά μας, μας δίδει τη δυνατότητα να προσφέρουμε, να αναπτύξουμε και να δώσουμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τρίτον, σε επίπεδο των πυροσβεστικών υπηρεσιών η συνεχής δημιουργική και παραγωγική συνεργασία. Και εδώ παρενθετικά επιτρέψτε μου να επιμείνω για μια άλλη μια φορά ότι απεύχομαι πραγματικά να υπάρξουν παρόμοια περιστατικά και γεγονότα που ταλαιπώρησαν ολόκληρο τον ελλαδικό κόσμο, αλλά όταν και άμα χρειαστεί η Κύπρος θα είναι πάντοτε παρούσα. Μαζί, δίπλα, χέρι-χέρι, διότι κοινή είναι η αγωνία μας, κοινός ο στόχος μας, κοινές οι επιθυμίες μας, θα έλεγα κοινά τα προβλήματα μας.

Τέταρτον, η συνεργασία αντιμετώπισης των πολλών ανοιχτών ζητημάτων που έχουμε και σε διμερές επίπεδο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποχή που μπήκαμε είναι εποχή συνεργασίας και μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ανοιχτές προκλήσεις όπως είναι το ανοιχτό ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, της τρομοκρατίας, των ναρκωτικών, του ξεπλύματος χρήματος. Ζητήματα τα οποία ναι, μέσα και από τη συμφωνία νομίζω ότι μπορούμε, ναι αν όχι να τα εξαλείψουμε τουλάχιστον να τα περιορίσουμε.

Είναι πραγματικά χαρά, συγκίνηση σήμερα που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά για την ζεστή φιλοξενία. Αναμένουμε να ανταποδώσουμε μέσα στον Νοέμβριο τη φιλοξενία. Και βέβαια ουσιαστικά να προσυπογράψουμε την τελική αυτή συμφωνία.
 
  

13-10-2007: Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος θα συναντηθεί την Δευτέρα (15-10-2007), ώρα 12:00, στην Αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου Εσωτερικών (Π. Κανελλοπούλου 4), με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, ανταποκρινόμενος θετικά στην πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών.
 
Στη συνάντηση θα παρίστανται από ελληνικής πλευράς, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ. κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, η Γενική Γραμματέας Ισότητας κ. Ευγενία Τσουμάνη, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης και η Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σοφία Ζουρντού.
 
Η κυπριακή αποστολή θα απαρτίζεται από τον Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Γιώργο Γεωργή, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ανδρέα Τρυφωνίδη, τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Κύπρου κ. Ιάκωβο Παπακώστα, τον Λειτουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Κώστα Χατζηπαύλου, τον Ανώτερο Υπαστυνόμο  κ. Γλυκέριο Λεοντίου και τον Αστυνομικό Ακόλουθο κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο.
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης αφορούν στα ακόλουθα:
 
§         την αναβάθμιση της Συμφωνίας Αστυνομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου,
§         την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού των δύο χωρών,
§         τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών,
§         τη συνεργασία σε θέματα ισότητας των δύο φύλων,
§         τη συνεργασία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.
 
 
 
 Είναι δυνατή η λήψη πλάνων από τα Μ.Μ.Ε.

Δελτίο Τύπου Κυπριακής Αστυνομίας

5 Οκτωβρίου, 2007
 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αρχαίων κοσμημάτων και άλλων αρχαίων αντικειμένων  
 
          Η Κυπριακή Αστυνομία σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποίησε στις 5 Οκτωβρίου, 2007, σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού, επιχείρηση, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας αρχαίων αντικειμένων και στη σύλληψη έξι πρόσωπων, σε σχέση με υπόθεση συνωμοσίας και παράνομης κατοχής αρχαίων αντικειμένων. Πρόκειται για τέσσερις Κύπριους, τρεις από τη Λεμεσό και έναν από την Πάφο και δύο Ελλαδίτες, επισκέπτες στην Κύπρο.    
          Αρχικά, η Κυπριακή Αστυνομία είχε εξασφαλίσει πληροφορία, ότι συγκεκριμένα άτομα στην Κύπρο κατείχαν ποσότητα αρχαίων αντικειμένων μεγάλης αξίας, για τα οποία αναζητούσαν αγοραστές στο εξωτερικό. Μέλη του Αρχηγείου Αστυνομίας μετέβησαν στη συνέχεια, στην Ελλάδα, για επαλήθευση της πληροφορίας και εξασφάλιση περισσότερων στοιχείων. 
          Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας ήρθαν στην Κύπρο και μαζί με μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας οργάνωσαν και πραγματοποιήσαν την όλη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, στις 5/10/07 μετέβησαν στο εν λόγω χωριό της επαρχίας Λεμεσού και έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση, υποστατικό 39χρονου. Ακολούθως, εισήλθαν βάσει δικαστικού εντάλματος στο υποστατικό όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν πέντε πρόσωπα, τα οποία, βλέποντας τους αστυνομικούς, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ανακόπηκαν όμως και κατά την έρευνα στην οποία υποβλήθηκαν, στην κατοχή του ενός, εντοπίστηκαν αρχαία κοσμήματα. 
          Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο υποστατικό, καθώς και στη διαδρομή που ακολούθησαν οι πιο πάνω στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, εντοπίστηκαν διάφορα αρχαία αντικείμενα, μεταξύ αυτών, αγαλματίδια, κοσμήματα και μια μικρή ασπίδα. 
          Οι έρευνες επεκτάθηκαν επίσης στις οικίες των τριών Κυπρίων, καθώς και σε τέταρτη οικία, που ανήκει σε 36χρονο, συγγενή του ενός από τους τρεις Κύπριους, στην οποία εντοπίστηκαν αρχαία νομίσματα, φύλλα χρυσού, αρχαία κοσμήματα και αγαλματίδια, ως επίσης και φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα. 
          Ο 36χρονος συνελήφθη βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι άλλοι πέντε βάσει ενταλμάτων που εκδόθηκαν από δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων, αφού το υποστατικό στο οποίο εντοπίστηκαν, βρίσκεται στην εδαφική δικαιοδοσία τους.  
          
Την επιχείρηση συντόνισε ο Βοηθός Αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας, Αντρέας Ιατρόπουλος, ενώ στο χώρο διεξαγωγής της επιχείρησης μετέβησαν Αξιωματικοί και μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας, ως επίσης ο Αστυνομικός Διευθυντής και μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Επισκοπής.          
         Λειτουργοί του Τμήματος Αρχαιοτήτων επιθεώρησαν τα ανευρεθέντα και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για αρχαιότητες της Ρωμαϊκής και Ελληνιστικής περιόδου. 
          Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης έπαιξε η άψογη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και η συνδρομή της σε όλα τα στάδια της διερεύνησης της υπόθεσης.
 
         

(Παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση)   

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ,
ΣΤΙΣ 5/10/07
§         ένας αρχαίος χάλκινος μεταλλικός κυκλικός δίσκος με διάφορες απεικονίσεις
§         ένα αρχαίο αγαλματίδιο σκύλου
§         ένα αρχείο αγαλματίδιο γυναίκας
§         αριθμός πλαστικών σωλήνων
§         ένα κομμάτι χαρτόνι πάνω στο οποίο υπάρχουν διάφοροι αριθμοί
§         ένα κομμάτι χαρτόνι πάνω στο οποίο υπάρχουν διάφοροι αριθμοί
§         ένα κολιέ με διάφορες πέτρες
§         ένα χρωματιστό κολιέ με χρυσές πέτρες
§         ένα κολιέ με πορτοκαλί και χρυσές πέτρες
§         ένα ζεύγος χρυσά σκουλαρίκια
§         ένα ζεύγος σκουλαρίκια με πράσινη πέτρα
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με πέτρα μοβ χρώματος
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι
§         ένα σκουλαρίκι με χρυσή απεικόνιση
§          ένα σκουλαρίκι με χρυσή απεικόνιση
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με δύο πέτρες μπλε και μοβ χρώματος
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με μια πέτρα μοβ χρώματος
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με πέτρες μοβ και πράσινου χρώματος
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με χρυσή πέτρα
§         ένα χρυσό δακτυλίδι
§         ένα χρυσό δακτυλίδι
§         ένα δακτυλίδι με πέτρα μοβ χρώματος
§         ένα δακτυλίδι με πέτρα κόκκινου χρώματος
§         ένα χρυσό δακτυλίδι με πέτρα μπλε χρώματος
§         ένα χρυσό δακτυλίδι με πέτρα μοβ χρώματος
§         ένα χρυσό δακτυλίδι με πέτρες πράσινου και μπλε χρώματος
§         ένα αγαλματίδιο χρώματος καφέ ανοικτού
§         ένα αγαλματίδιο που απεικονίζει γυναίκα χρώματος καφέ ανοικτού
§         ένα αγαλματίδιο που απεικονίζει γυναίκα χρώματος καφέ ανοικτού
§         ένα μεταλλικό αγαλματίδιο που απεικονίζει άντρα
§         ένα μεταλλικό αγαλματίδιο
§         ένα μεταλλικό αγαλματίδιο ορθογώνιου σχήματος
§         ένα μεταλλικό αγαλματίδιο (απεικόνιση κεφαλής)
§         ένας μεταλλικός σταυρός
§         ένα μεταλλικό αγαλματίδιο σε σχήμα κεφαλής ζώου
§         ένα μεταλλικό αγαλματίδιο σε σχήμα άντρα
§         ένας μεταλλικός σταυρός
§         ένα ξύλο κυκλικού σχήματος με πλαστικό δίχτυ στο κάτω μέρος
§         ένας πλαστικός σωλήνας με δύο χρυσά σκουλαρίκια
§         ένα ζεύγος σκουλαρίκια κυβικού σχήματος
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με τρεις πέτρες μοβ χρώματος
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με δύο πέτρες πράσινου και βυσσινί χρώματος
§         ένα ζεύγος χρυσά σκουλαρίκια με έξι πέτρες το καθένα
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι με πέτρες πράσινου και μοβ χρώματος
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι
§         ένα χρυσό δακτυλίδι με πορτοκαλί πέτρα
§         μια σπασμένη πέτρα πορτοκαλί χρώματος
§         ένα καφέ αλμπούμ που περιέχει 108 νομίσματα
§         φύλλα χρυσού
§         μια πήλινη κεφαλή αετού
§         μία μικρή άσπρη κεφαλή, ένα πιόνι και ένα παλιό κλειδί
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι
§         ένα πήλινο αγαλματίδιο σπασμένο σε δύο κομμάτια (σώμα –κεφάλι)
§         τρία μπρούντζινα νομίσματα 
§         μία χρυσή αντίκα με πέτρα (βασιλική σφραγίδα)
§         εννέα αρχαία δακτυλίδια
§         μία μπρούντζινη σφραγίδα
§         ένα χρυσό σκουλαρίκι
§         ένα κομμένο πέτρινο κολιέ
§         δύο χρυσά νομίσματα
§         τρία νομίσματα
§         τρία χρυσά νομίσματα
§         δύο χρυσά φύλλα και ένα δακτυλίδι
§         δύο χρυσά νομίσματα με απεικόνιση του Χριστού
§         τέσσερα χρυσά νομίσματα
§         ένας μπρούντζινος σταυρός
§         μπρούντζινη απεικόνιση της Παναγίας με το Χριστό
§         οκτώ μπρούντζινα νομίσματα
§         ένα μπλε αλμπούμ με φωτογραφίες αρχαιοτήτων
§         ένα μπορντό αλμπούμ με φωτογραφίες αρχαιοτήτων
§         δύο έγχρωμα φωτοαντίγραφα με φωτογραφίες αρχαιοτήτων
§         ένα χάλκινο νόμισμα της Οθωμανικής Περιόδου
§         ένα χάλκινο νόμισμα της Οθωμανικής Περιόδου
§         ένας χάλκινος σταυρός του 19ου αιώνα
§         ένα πήλινο κεφάλι αγαλματιδίου της Ελληνιστικής περιόδου
§         μία βάση πήλινου αγαλματιδίου της Αρχαϊκής περιόδου
§         ένας κορμός αγαλματιδίου της Ελληνιστικής περιόδου
§         δύο χάλκινα κουμπιά που ανήκουν στη Μεσαιωνική περίοδο
§         μία πήλινη άγνυθα της εποχής του Χαλκού σε σχήμα μικρής σφαίρας, σπασμένη σε δύο τεμάχια
§         ένα καπάκι χάλκινου καθρέφτη της Αρχαϊκής περιόδου
 

09-10-2007:Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχε στη σύνοδο της Ομάδας Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (TASK FORCE)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
                                                                                                          Αθήνα, 09/10/2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 9-10-2007, οι εργασίες της συνόδου της Task Force των Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, Ολλανδία, υπό την αιγίδα της Πορτογαλικής Προεδρίας, όπου συμμετείχε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημοσχάκης Αναστάσιος.
 
Στην εν λόγω σύνοδο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Europol, Interpol, Frontex, Eurojust, καθώς επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Οι εργασίες της συνάντησης επικεντρώθηκαν σε θέματα επιχειρησιακής σημασίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των κοινών Ευρωπαϊκών Αστυνομικών δράσεων στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες της Task Force των Αρχηγών εστιάσθηκαν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  •  Η αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας.
  • Το Ευρω-Ασιατικό οργανωμένο έγκλημα όπως διαμορφώνεται σήμερα και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μέσα από κοινές αστυνομικές δράσεις.
  • Η κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
  • Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της παιδικής πορνογραφίας και της λαθρομετανάστευσης μέσω συντονισμένων δράσεων, με την υποστήριξη της Ευρωπόλ στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα ανάλυσης πληροφοριών.
  • Η κατάσταση της παραγωγής και διακίνησης ηρωίνης, κοκαΐνης και συνθετικών ναρκωτικών σε Ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.
 
 
Ο κ. Δημοσχάκης ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα δυτικά βαλκάνια εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω της μείζονος γεωπολιτικής θέσης της Χώρας μας στον εν λόγω χώρο, και παρότρυνε τους ομολόγους του να επισπεύσουν τις εργασίες, μέσω της αναγνώρισης-εντοπισμού στόχων και εν συνεχεία την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών δράσεων για την εξάρθρωση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και τη σύλληψη των εγκεφάλων τους. Ακόμη, ο κ. Αρχηγός υπογράμμισε την αποτελεσματική συμμετοχή και συνεισφορά της Ελληνικής Αστυνομίας στις εργασίες του επιχειρησιακού σχεδίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα δυτικά βαλκάνια.
 
Με την ευκαιρία της εν λόγω συνάντησης, ο κ. Δημοσχάκης πραγματοποίησε διμερείς επαφές με τον Αρχηγό της Κυπριακής Αστυνομίας, εν όψει της υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δύο Αστυνομικών Σωμάτων, καθώς επίσης και με Αρχηγούς άλλων Ευρωπαϊκών Αστυνομιών με τον οποίους συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ.:210 6977505
Fax:210 6929764
e-mail:elasgrty@mopo.gr

08-10-2007:Συμμετοχή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στη Σύνοδο της Ομάδας Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (Χάγη Ολλανδίας, 9-10/10/2007)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
                                                                                                          Αθήνα, 08/10/2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, αναχωρεί σήμερα για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ομάδας Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (TASK FORCE) που θα λάβει χώρα στις 09 και 10-10-2007 στη Χάγη – Ολλανδίας, στα πλαίσια της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην Σύνοδο συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της Διεθνούς Τρομοκρατίας, το Ευρω – ασιατικό Οργανωμένο Έγκλημα, το Οργανωμένο Έγκλημα στα Δυτικά Βαλκάνια, η εμπορία ανθρώπων, η λαθρομετανάστευση καθώς και το Διεθνές εμπόριο ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνη, κοκαΐνη, συνθετικά ναρκωτικά).    
 
Στις εργασίες της εν λόγω συνάντησης, θα λάβουν μέρος πέραν από τους Αρχηγούς των Αστυνομιών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών όπως EUROPOL-INTERPOL-FRONTEX.
 
Σημειωτέον ότι η Σύνοδος των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Συνεργασίας και η σύσταση και λειτουργία της εν λόγω ομάδας (TASK FORCE) προβλέφθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 1999 στο Τάμπερε της Φιλανδίας.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ.:210 6977505
Fax:210 6929764
e-mail:elasgrty@mopo.gr

08-10-2007: Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: `Σύσταση Τμημάτων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393581, 210 3393604

 

                                                                                           Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε και απέστειλε προς υπογραφή Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: «Σύσταση Τμημάτων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας».
 
Το σχέδιο Π.Δ. επισυνάπτεται.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

05-10-2007: Συμμετοχή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στην 7η Περιφερειακή Υπουργική Διάσκεψη (Brdo Σλοβενία, 4-5/10/2007)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 

                                                                                     Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

 

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, συμμετείχε στην 7η Περιφερειακή Υπουργική Διάσκεψη της ¨Διαδικασίας Brdo¨ (Brdo Σλοβενίας, 4-5/10/2007).
 
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της τρομοκρατίας, αλλά και η ενσωμάτωση των χωρών της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Στην εν λόγω Διάσκεψη συμμετείχαν Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς των 14 χωρών-μελών της ¨Διαδικασίας Brdo¨, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Franco Frattini, ο Υποδιευθυντής της EUROPOL   κ. Mariano Simancas, ο Διευθυντής του Κέντρου SECI κ. Mitja Mocnik, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης κ. Brunson Mc Kinley κι άλλα μέλη διεθνών Οργανισμών.
  
 
Οι βασικές θεματικές ενότητες της Διάσκεψης ήταν:
  • Η διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής της σφαιρικής προσέγγισης προς τη μετανάστευση στην Ν.Α. Ευρώπη, καθώς και 
  • η εκτίμηση απειλής για το οργανωμένο έγκλημα των Δυτικών Βαλκανίων ¨OCTA-WB¨.
 
Επί της ουσίας, αναγνωρίστηκε η ανάγκη καθιέρωσης πιο στενής συνεργασίας στο πλαίσιο διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και διεθνών Οργανισμών.
 
Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα μεταναστευτικά προφίλ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, που εκπονήθηκαν από την Σλοβενική Προεδρία σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης της πολιτικής συνεργασιών και προγραμμάτων των χωρών αυτών, των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εργασιακή μετανάστευση.
 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην λεγόμενη «κυκλική μετανάστευση», η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και ιδιαίτερα την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.
 
Τέλος, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία βαθμιαίας εισαγωγής ΟCΤΑ (εκτίμηση απειλής για το οργανωμένο έγκλημα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων), βάσει του προγράμματος που εφαρμόζεται ήδη στην EUROPOL και αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Απειλής για τα Δυτικά Βαλκάνια στα πρότυπα της ΟCΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή.
 
Από την ελληνική πλευρά τονίστηκε ότι η Χώρα μας υποστηρίζει την εν λόγω πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, που αποτελεί άλλωστε και μείζονα στόχο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έναρξη του οποίου χρονολογείται από το έτος 2003, όπου η Χώρα μας κατείχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είχε διμερείς συναντήσεις με:
 
  • τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Franco Frattini, με τον οποίο συζήτησε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η Χώρα μας και προέρχεται κυριότερα από τα σύνορα με την Αλβανία και την Τουρκία.
  • τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας  κ. Alim Barut, με τον οποίο συζήτησε το πρόβλημα της αθρόας εισαγωγής λαθρομεταναστών από τα θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκία και ζήτησε τη βελτίωση της συνεργασίας της γειτονικής χώρας στην επίλυση του προβλήματος και τέλος, 
  • τον ομόλογό του Αρχηγό της Σλοβενικής Αστυνομίας κ. Jose Romsek, με τον οποίο αποφασίστηκε η προετοιμασία για την υπογραφή από τα αρμόδια Υπουργεία διμερούς Συμφωνίας Αστυνομικής Συνεργασίας.    

                                                                                                                                 Από το Γραφείο Τύπου

  

05-10-2007: Τελετές Βράβευσης των Π.Α.Ε. SKODA ΞΑΝΘΗΣ και ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας την Κυριακή (07-10-2007) βραβεύονται οι Π.Α.Ε. SKODA ΞΑΝΘΗΣ και ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ως τις ομάδες οι οποίες κατά την αθλητική περίοδο 2006 – 2007 τήρησαν στο μέγιστο την ισχύουσα νομοθεσία, επέδειξαν υψηλό αθλητικό πνεύμα και αγωνιστικότητα συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ποδοσφαίρου και του αθλητικού ιδεώδους.
 
Οι βραβεύσεις των ομάδων θα  πραγματοποιηθούν από τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο Χρήστο Δρακόπουλο και τον Γενικό Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο Ασημάκη Γκόλφη  την Κυριακή (7-10-2007) και ώρα 16:30 στο Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας και στο Δημοτικό Στάδιο Ξάνθης, αντίστοιχα.   
 
 
Στις τελετές βράβευσης μπορούν να παραστούν εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.

04-10-2007: Ολοκλήρωση του τετραήμερου Διεθνούς Σεμιναρίου για τα εξαφανισθέντα παιδιά και το σύστημα AMBER ALERT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
 
Ολοκληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη (4-10-2007) με επιτυχία οι εργασίες του Σεμιναρίου στο οποίο συμμετείχαν εκατόν είκοσι (120) Δικαστικοί, Αστυνομικοί και Ειδικοί Εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και είκοσι (20) χώρες και Οργανισμούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
 
Οι επτά (7) Εκπαιδευτές από το "Διεθνές Κέντρο για τα εξαφανισθέντα και κακοποιηθέντα παιδιά", μετέφεραν τεχνογνωσία, εμπειρία και νέες μεθόδους στις έρευνες εντοπισμού εξαφανισθέντων ανηλίκων, στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας "AMBER ALERT", μιας διαδικασίας που έχει εισαχθεί και λειτουργεί ήδη στη χώρα μας, με την υποστήριξη του συλλόγου "Το Χαμόγελο του παιδιού".
 
Τις εργασίες του σεμιναρίου το οποίο διοργανώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, έκλεισε σήμερα ο Προϊστάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος Βασίλειος ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ.
 
 
Δείτε την ομιλία του Προϊστάμενου Επιτελείου Αντιστράτηγου Βασίλειου Τσιατούρα.