Πα 24 Μαρτίου 23
Αρχική Blog Σελίδα 730

30-04-2008: Σημεία εισήγησης του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Σόφια, 30 Απριλίου 2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
210-6977505
 
 
 
 
 
Αθήνα, 30/4/2008
 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης στην εισήγησή του, στη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) και είχε ως θέμα «Προκλήσεις αναφορικά με την αστυνομική συνεργασία στο πλαίσιο της SEECP. Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τα νομικά εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιέρωση διοικητικής ικανότητας», τόνισε τα ακόλουθα:
 
«Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στο νέο διεθνές πολιτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί, η Ε.Ε. αποτελεί ένα ελκυστικό πόλο σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας. Όλοι συμμεριζόμαστε τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία, συνιστούν τα θεμέλια της Ε.Ε..
 
Η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία αλλά και προϋπόθεση για την προώθηση και ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής πορείας και ένταξης των χωρών SEECP στην μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια, γεγονός που συχνά έχει αποτυπωθεί στα συμπεράσματα, τόσο του Συμβουλίου της Ε.Ε. όσο και των συναντήσεων στα πλαίσια της Διαδικασίας Συνεργασίας Ν/Α Ευρώπης.
 
– Η Ελλάδα παραμένει αφοσιωμένη στη θεσμική βελτίωση της τοπικής συνεργασίας ως βασική απαίτηση για την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική ενσωμάτωση όλων των χωρών της περιοχής μας. Είμαστε βαθιά ικανοποιημένοι με τον ρυθμό προόδου και την ποιότητα του μετασχηματισμού που επετεύχθη έως τώρα και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα σε αυτή την κατεύθυνση.
 
Το να θεωρήσουμε ότι τα θέματα της περιοχής είναι δική μας υπόθεση θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους μας να ασχοληθούμε με μια ευρεία κλίμακα θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος με έναν αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο και έτσι να εγκαταστήσουμε ένα καθεστώς εσωτερικών αλλαγών και σχέσεων καλής γειτονίας, το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια sinequanon (απαραίτητη) προϋπόθεση για μια επιτυχή και έγκαιρη Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη θεσμική βελτίωση της τοπικής συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήμασταν ενεργοί στην προώθηση των τοπικών μηχανισμών συνεργασίας και φιλοξενήσαμε την πρώτη Βαλκανική διάσκεψη κορυφής στην Κρήτη το 1997. Το Γραφείο του Συμφώνου Σταθερότητας στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε επισταμένως και πέτυχε την προώθηση των ουσιαστικών στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας στους τομείς αρμοδιότητάς του τα τελευταία εννέα χρόνια. Ασχοληθήκαμε επίσης ενεργά με την τρέχουσα διαδικασία εγκαθίδρυσης της νέας Τοπικής Συνεργασίας.
 
Καλωσορίζουμε τις συναντήσεις και τις δραστηριότητες στα πλαίσια της τρέχουσας Βουλγαρικής Προεδρίας, καθώς και τα βήματα που έγιναν από την τρόικα του SEECP τους περασμένους μήνες και τις κατευθύνσεις των σημαντικών αποφάσεων που ελήφθησαν στη διάσκεψη στο Ζάγκρεμπ σχετικά με τους νέους μηχανισμούς τοπικής συνεργασίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πρόσφατοι θεσμοί μας, Η Γραμματεία του Συμβουλίου Τοπικής Συνεργασίας, η οποία θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί στο Σεράγεβο, υπό τον Γενικό Γραμματέα, κ. HidoBiscevic και το Γραφείο στις Βρυξέλλες, θα οδηγήσουν σε μια πιο ουσιαστική τοπική κυριότητα και έναν πιο αποδοτικό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών χωρών.
 
2. Στη συνέχεια θα ήθελα να εστιάσω στις προκλήσεις αναφορικά με την Αστυνομική Συνεργασία στα πλαίσια του SEECP. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν θα επιτύχουν τους στόχους παρά μόνο αν οι χώρες μας συντονίσουν τις προσπάθειές τους και επιτευχθεί συνεργασία σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου των κρατών μας είναι καθοριστικής σημασίας. Οφείλουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των κοινών μεθόδων και να θέσουμε τις βάσεις για την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με τα νομικά εργαλεία της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Η εφαρμογή του νόμου αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο για κάθε αξιόπιστη απάντηση στις προκλήσεις που συνιστούν οι διεθνείς απειλές προερχόμενες από την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση κ.λ.π.
 
Οι εγκληματικές οργανώσεις και οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία γι’ αυτό το λόγο η καταπολέμησή τους απαιτεί πολιτικά, νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία αλλά και μηχανισμούς οργάνωσης και συντονισμού.
 
3.     Όσον αφορά το υπό εξέταση έγγραφο συζήτησης, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αστυνομική συνεργασία στη Ν/Α Ευρώπη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
 
 • Κατ΄ αρχάς συμφωνούμε με το περιεχόμενό του, αφού σε αυτό γίνεται μνεία στα βήματα που έχουν αναληφθεί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χωρών της Ν/Α Ευρώπης.
 • Πράγματι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες και κρίνεται σκόπιμο να μνημονευτεί, μεταξύ των άλλων, ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της Ν/Α Ευρώπης αποτελεί μείζονα στόχο της πολιτικής της Ε.Ε., η έναρξη του οποίου χρονολογείται το 2003 όταν η Ελλάδα είχε την προεδρία της Ε.Ε. και στη σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης οι χώρες της Ν/Α Ευρώπης δεσμεύτηκαν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και να αναπτύξουν την απαραίτητη νομοθετική υποδομή, που θα είναι συμβατή με τα πρότυπα της Ε.Ε.
 • Όσο αφορά την πρωτοβουλία της Σλοβενίας σχετικά με την εκπόνηση απειλής για το οργανωμένο έγκλημα, που προέρχεται από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η Ελλάδα την υποστηρίζει και θεωρεί αναγκαίο την προώθηση αυτής μέχρι το τελικό της στάδιο.
 • Βεβαίως και θα συμφωνήσουμε για την χρησιμότητα των Αξιωματικών Συνδέσμων μας, που είναι τοποθετημένοι σε διάφορες χώρες, θεσμός που επανειλημμένα έχει θεωρηθεί σημαντικός από την Ε.Ε. και κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι την παρούσα χρονική περίοδο συζητείται στα πλαίσια της Ε.Ε. πρόταση δημιουργίας δικτύου Αξιωματικών Συνδέσμων, έτσι ώστε να μετατραπούν οι συναντήσεις αυτών περισσότερο ενεργητικές και αποδοτικές.
 • Τέλος, αναμφισβήτητη είναι η σπουδαιότητα των εν ισχύ Διμερών και Πολυμερών Συμφωνιών των κρατών μας που ρυθμίζουν τη συνεργασία μας και καλύπτουν τους τομείς τους θεωρούμενους υψηλής προτεραιότητας για την διαδικασία περαιτέρω παγίωσης της ασφάλειας της περιοχής μας.
 
Πέραν των ανωτέρω θα ήθελα να επισημάνω ότι τα κράτη της Ν/Α Ευρώπης θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να βρίσκονται σε στενή επαφή με την Ε.Ε, προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης μετανάστευσης και καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σταδιακή ευθυγράμμιση με το κεκτημένο του SCHENGEN θα είναι ένα φυσικό βήμα εμπρός σε αυτή τη διαδικασία. 
 
4.     Η Ελλάδα έχει υπογράψει και έχει σχεδόν κυρώσει όλες τις συμβάσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και ως ένα από τα παλιότερα μέλη της Ε.Ε. στην περιοχή της Ν/Α Ευρώπης μπορεί να μοιραστεί τις εμπειρίες στην ενσωμάτωση και εφαρμογή αυτών.
 
Η ενσωμάτωση νομικών εργαλείων στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μας και η ανάπτυξη μηχανισμών για τον συντονισμό και την ρύθμιση της συνεργασίας μας, για την αντιμετώπισή του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτροπή του».

29-04-2008: Εξιχνίαση ληστειών σε Τραπεζικά Υποκαταστήματα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Τηλ : 2310 – 388226
e-mail: gds@ameth.ondsl.gr
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 29-04-2008
 
 
Έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα, επιστημονική ανάλυση ιχνών-πειστηρίων και επισταμένη ανάλυση του τρόπου δράσης των υπαιτίων, όπως αποτυπώθηκε στο οπτικό ψηφιακό υλικό των κλειστών κυκλωμάτων καταγραφής των Τραπεζικών Υποκαταστημάτων, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε σωρεία ληστειών σε Τραπεζικά Υποκαταστήματα του Νομού Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 
Συγκεκριμένα, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, η δράση της οποίας χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2007 ως τις αρχές Φεβρουαρίου 2008 και συνίσταται συνολικά σε:
 • (26) ληστείες Τραπεζών
 • μία ληστεία σε Υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ
 • μία ληστεία σε Υποκατάστημα ηλεκτρικών ειδών
 • (23) κλοπές δικύκλων. 
Επισημαίνεται ότι, δύο μέλη της ανωτέρω ομάδας, την 01-02-2008, διέπραξαν ένοπλη ληστεία σε Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (περιοχή Περαίας) και συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας άνοιξαν πυρ  κατά των προσδραμόντων αστυνομικών, ενώ έτερο μέλος αυτής βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η επιτήρηση, προσέγγιση και διαφυγή, από τους χώρους των ληστειών, πραγματοποιούνταν με τα ανωτέρω κλαπέντα δίκυκλα, ενώ η συνολική λεία ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 678.913 ευρώ.
(βλ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΛΛΗΨΗ ΛΗΣΤΩΝ) της 01-02-2008)

29-04-2008: Υπογραφή διμερών Συμφωνιών από τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας και τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας (Σόφια, 29-04-2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
210-6977505
 
 
 
 
 
Αθήνα, 29-04-2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης και ο Υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. Mihail MIKOV υπέγραψαν σήμερα (29-04-2008) στη Σόφια διμερείς Συμφωνίες διασυνοριακής συνεργασίας. Η πρώτη Συμφωνία αφορά στην ίδρυση κοινού ‘‘Κέντρου Επαφής’’ και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Η δεύτερη αφορά στη διενέργεια κοινών συνοριακών ελέγχων (one stop border control) σε κοινές εγκαταστάσεις επί του Ελληνικού εδάφους.
 
Μετά την υπογραφή των Συμφωνιών ακολούθησε συνέντευξη τύπου, κατά την οποία ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης ανέφερε τα εξής:
 
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από τις δύο πλευρές, την Ελληνική και τη Βουλγαρική, που εργάστηκαν και κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και κόπο, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα, όπου γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα, στις σχέσεις των δύο χωρών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον.
 
Αυτή η συμφωνία καταδεικνύει το κοινό μέλλον των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, όχι μόνο μέσω μιας εξαίρετης εταιρικής σχέσης που υπάρχει στην Ε.Ε. αλλά και στη βάση μιας πραγματικής φιλίας δύο γειτόνων και ομόρων χωρών.
 
Η σημερινή ημέρα έχει την ιστορική της σημασία και παράλληλα αποτελεί ένα πολιτικό ορόσημο στην διεύρυνση και εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Η Ελλάδα παρακολουθεί όλες τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Βουλγαρίας στο πλαίσιο της Ε.Ε..
 
Προσωπικά συγχαίρω τη Βουλγαρική Κυβέρνηση για τις προσπάθειες που κάνει και τα εξαίρετα αποτελέσματα τα οποία επιδεικνύει και οπωσδήποτε έχει σταθεροποιηθεί σε μία θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. όπου πλέον καταδεικνύεται η σημασία της Βουλγαρίας ως εταίρου της Ε.Ε.
 
Από την άλλη πλευρά, η σημερινή συμφωνία προδιαγράφει το μέλλον των δύο χωρών, ως προς νέους τομείς τους οποίους θα πρέπει να δούμε, εκμεταλλευόμενοι όχι μόνο την σημερινή συμφωνία αλλά και το κεκτημένο της Ε.Ε. για την ασφάλεια και τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο χωρών.
 
Εύχομαι καλή επιτυχία στη Βουλγαρική Κυβέρνηση στο έργο το οποίο κάνει, και εύχομαι ευημερία σε εσάς και σε όλο τον Βουλγαρικό λαό.»
                                                                    
Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κωνσταντίνο Καραμανλή, σήμερα στην Μόσχα, ο κ. Χηνοφώτης απήντησε:
 
«Η σημερινή συμφωνία στην Μόσχα προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο για την ευρύτερη περιοχή. Στα πλαίσια της συνεργασίας που απαιτείται για ενεργειακά θέματα. Ήδη, στο χαιρετισμό μου τόνισα ότι τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι με βάση, κατ’ αρχήν, τη συμφωνία για τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης, εμφανίζεται μια άλλη διάσταση την οποία θα πρέπει να δούμε και να επεξεργαστούμε (στο μέλλον) για το συμφέρον και των δύο χωρών, της Ελλάδος και της Βουλγαρίας.
 
Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της σημαντικότητας των δύο σημερινών συμφωνιών λέγοντας ότι αυτές οι συμφωνίες συμβάλουν τα μέγιστα στην ασφάλεια όχι μόνο των συνόρων αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό το οποίο κυριαρχεί στις δύο συμφωνίες είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας, της αντιμετώπισης της διακίνησης των ανθρώπων (humantrafficking) καθώς επίσης και της λαθρομετανάστευσης.
 
Η δεύτερη συμφωνία δίνει έμφαση στην ταχύτητα διακίνησης των πολιτών μεταξύ των δύο χωρών.
Εκεί διακρίνουμε ταχύτητα και όχι βιασύνη. Η ταχύτητα σημαίνει μεθοδικότητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα με τις συμφωνίες. Η βιασύνη πάντα αδυνατεί σε θέματα ασφάλειας.
 
Γι’ αυτό το λόγο είπα και στην αρχή ότι αυτές οι δύο συμφωνίες είναι υποδειγματικές και κάνω ένα βήμα ακόμη παραπέρα ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό παράδειγμα και για άλλες χώρες, οι οποίες διέπονται από το ίδιο καθεστώς με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία».
 
Τέλος, ο Έλληνας Υφυπουργός Εσωτερικών συνεχάρη τον Βούλγαρο ΥΠ.ΕΣ Mihail Raykov Mikov για την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και τον προσκάλεσε επίσημα στην χώρας μας καθώς και τον Βούλγαρο Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Goran Yonov. 
 

10-04-2006: Ομιλία του νέου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Πρέσβυ ε.τ. κ. Κωστή Αιλιανού κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του

Κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα, κύριοι Αρχηγοί, κύριε Διοικητά της ΕΥΠ, Στρατηγοί και Επιτελάρχες, κυρίες και κύριοι, κατ` αρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κ. Υπουργέ θερμότατα για τα καλά λόγια τα οποία είπατε. Ήδη ο πήχυς είναι πάρα πολύ ψηλά και τον βάλατε ακόμα ψηλότερα, αλλά θα θελήσω και θα κάνω ό,τι μπορώ να είμαι στο ύψος των περιστάσεων. Όσο για σ` ένα Λεωνίδα μου, είσαι μεγαλύτερος και ακολουθώ τα βήματά σου. Αυτό μου είναι πολύ ευχάριστο.               

Δεν θα είμαι τόσο μεστός στα λίγα λόγια που θα σας πω, όσο ήταν ο Πρέσβυς κ. Ευαγγελίδης, δεδομένου ότι εκείνος έχει την εμπειρία του σ` αυτό το Υπουργείο ήδη δύο χρόνια τώρα, αλλά οπωσδήποτε αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω κι εγώ μερικά λόγια για το πώς βλέπω τη μελλοντική θητεία μου εδώ.
                  
Πρώτα – πρώτα η απόφασή σας κ. Υπουργέ να μου εμπιστευθείτε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του οποίου προΐστασθε, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, αλλά και πηγή ηυξημένων ευθυνών. Θέλω να σας ευχαριστήσω εγκάρδια κ. Υπουργέ, ξέρω πόσο κρίσιμη είναι η θέση αυτή και σας διαβεβαιώνω, ότι θα πράξω παν το δυνατό να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, αλλά στις προσδοκίες όλων υμών και στις απαιτήσεις της νέας αποστολής μου.
                  
Η νέα μου θέση αποτελεί για μένα μια νέα πρόκληση. Γνωρίζω σαν ένας απλός πολίτης, την αποστολή και το έργο ύψιστα κοινωνικό τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Και τα δύο Σώματα συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε απρόσκοπτα ο πολίτης να απολαμβάνει τα αγαθά της δημοκρατικής ζωής στην καθημερινότητά της.
                  
Μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας ειρηνικής ζωής με τη θέσπιση αρχών και υπό συνθήκες ασφαλείας μπορεί ο πολίτης να παράγει έργο για το καλό του τόπου, για το καλό της πατρίδας, για το καλό του συνόλου. Έτσι το διαρκές και μέγα ζητούμενο αποτελεί η κατοχύρωση του αισθήματος ασφαλείας του πολίτη.
                  
Αντιλαμβάνομαι πλήρως, κ. Υπουργέ, τις ανάγκες που δημιουργούνται καθημερινά μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εσωτερικά και διεθνώς για την προάσπιση των αγαθών που προανέφερα. Στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τα ανωτέρω δεν θα φεισθώ κόπων.
                  
Και ας τονίσω κ. Υπουργέ, κύριοι Αρχηγοί, κύριοι Επιτελάρχες, ότι για την επίτευξη των υψηλών κοινών μας στόχων προσφέρω τη συνεργασία μου και ζητώ τη δική σας.
                  
Το έργο μου δεν είναι εύκολο και στο μέτρο που διαδέχομαι τον πολύ ικανό προκάτοχό μου. Με τον Πρέσβυ κ. Ευαγγελίδη, όπως ακούσατε ήδη, συνδεόμαστε από πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί μαζί, τον έχω διαδεχθεί, τον γνωρίζω καλά και τον εκτιμώ πολύ, είμαστε φίλοι.
                  
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να ακολουθήσω τις παρακαταθήκες τις οποίες έθεσε και τις οποίες μας ανέφερε, συνεχίζοντας το πετυχημένο έργο του. 
                  
Κύριε Υπουργέ, μ` αυτό το πνεύμα αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

29-04-2008: Αποτελέσματα ελέγχων για παράνομη εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία και ανεξέλεγκτη χρήση πυροτεχνικών ειδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
210-6977505
 
 
 
 
 
Αθήνα, 29/04/2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Η Ελληνική Αστυνομία πριν και κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα (11-03-2008 έως 29-04-2008) έλαβε αυξημένα μέτρα, αναφορικά με την παράνομη εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία και διακίνηση πυροτεχνικών ειδών, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία, ιδίως των ανηλίκων, από την ανεξέλεγκτη χρήση τους.
 
Τα αποτελέσματα της αστυνομικής δραστηριότητας κατά το χρονικό αυτό διάστημα σε σύγκριση με εκείνα της αντίστοιχης περσινής περιόδου αποτυπώνονται ως ακολούθως: 
 
 • Πραγματοποιήθηκαν 20.669 έλεγχοι σε καταστήματα, οικίες, μεταφορικά μέσα κτλ.
 • Βεβαιώθηκαν 220 παραβάσεις, έναντι 178 την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο (αύξηση 24%).
 • Συνελήφθησαν 237 άτομα, έναντι 185 (αύξηση 28%).
 • Κατασχέθηκαν:
 
-2.641.565, έναντι 2.008.280, κροτίδες, φωτοβολίδες βεγγαλικά, αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί κ.τ.λ. (αύξηση 32%).
-207, έναντι 41, συσκευές εκτόξευσης (αύξηση 405%).
 
Την περίοδο αυτή, από τη χρήση πυροτεχνικών ειδών, προκλήθηκαν έξι (6) ατυχήματαστα οποίατραυματίστηκαν έξι (6) άτομα. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο προκλήθηκαν τρία (3) θανατηφόρα ατυχήματα και δυο (2) σωματικών βλαβών στα οποία έχασαν τη ζωή τους τρία (3) άτομα και τραυματίσθηκαν άλλα τρία (3).
 
 

29-04-2008: Δελτίο Τύπου με ανάλυση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν απο 24 έως 28-04-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ0ΜΙΑΣ
210-6977505
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα, 29/4/2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Η ανάλυση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν κατά την πρόσφατη περίοδο των εορτών του Πάσχα και συγκεκριμένα από 24-04-2008 έως 28-04-2008 στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας καταδεικνύει ότι:
 
 • Τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα (18, σε σύνολο 20), συνέβησαν στο δευτερεύον Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο, καθώς και σε αστικές περιοχές. Αντιθέτως, στο βασικό Εθνικό οδικό άξονα της χώρας (Π.Α.Θ.Ε.) ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων παρουσιάζει, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, αισθητή μείωση. Ειδικότερα, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης συνέβησαν δυο (2) τροχαία ατυχήματα ενώ στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών κανένα.
 
 • Ο αριθμός των παθόντων στην Π.Α.Θ.Ε. ανέρχεται σε δυο (2) νεκρούς, δυο (2) σοβαρά και πέντε (5) ελαφρά τραυματίες, ενώ στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο σε δώδεκα (12) νεκρούς, έναν (1) βαριά και έξι (6) ελαφρά τραυματίες και στις αστικές περιοχές σε επτά (7) νεκρούς και τέσσερις (4) ελαφρά τραυματίες.
 • Βασική αιτία των τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί η απόσπαση της προσοχής των οδηγών και τα περισσότερα από αυτά χαρακτηρίζονται ως εκτροπές.
 • Ο μεγαλύτερος αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων καταγράφεται χρονικά μεταξύ των ωρών 07.00-13:00 (4 ατυχήματα), 17:00 – 21:00 (5 ατυχήματα) και 24:00-05:00 (5 ατυχήματα).
 • Από τα οχήματα που ενεπλάκησαν στα τροχαία ατυχήματα εννέα (9) αφορούν ΙΧ, πέντε (5) δίκυκλα και ένα (1) ΙΧΦ.     
 
Η Ελληνική Αστυνομία παρά τη στατιστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δεν είναι ικανοποιημένη αφού η ανθρώπινη ζωή δεν αποτελεί και βεβαίως δεν αντιμετωπίζεται ως αθροιστικό μέγεθος αλλά ως ύψιστο αγαθό που χρήζει διαρκούς και αποτελεσματικής προστασίας. Συνεπώς, η προσπάθεια για την περαιτέρω δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους θα είναι συνεχής.
 
Στην προσπάθεια αυτή, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες – οδηγούς να τηρούν πάντοτε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν την προσοχή και επιμέλεια που απαιτείται, όχι μόνον στις εθνικές οδούς αλλά σε οποιαδήποτε σημείο του οδικού δικτύου της χώρας.
 
 

29-04-2008: Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
Τρίτη, 29 Απριλίου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα την ακόλουθη επιστολή:
 
                                                                                      Προς τον
                                                                                      Πρόεδρο της Βουλής των Eλλήνων
                                                                                      κ. Δημήτριο Σιούφα
 
                                                                                      Αρ. Πρωτ. 67
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 39 Α΄). Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική του Έκθεση, «βασικό στόχο επίσης αποτελεί η πλήρης διασφάλιση της νομιμότητας και του απόλυτου σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη δράση της Ε.Υ.Π., μέσα από θεσμικές διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου, όπως απαιτεί η ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Στην κατεύθυνση αυτή θα προταθεί, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, με τροποποίηση του Κανονισμού της που θα αποφασίσει η ίδια κυριάρχως, να ενισχυθεί δραστικά η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου για όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Ε.Υ.Π. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλουν η τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της νομιμότητας αλλά, κυρίως, η ουσία και η ποιότητα της Δημοκρατίας μας». 

Η σχετική εισήγηση έγινε και κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου τόσο στην αρμόδια Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια και βρήκε σύμφωνους τους Βουλευτές σχεδόν όλων των Κομμάτων.

Στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την παραπάνω πρόταση, χωρίς, φυσικά, αυτό να σημαίνει οιασδήποτε μορφής επέμβαση στα interna corporis της Βουλής. Με το ίδιο πνεύμα σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας και τη θέση μας ότι από τις υφιστάμενες Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές της Βουλής προσφορότερο forum conveniens, ιδίως λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων της, εμφανίζεται η Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
 
 
Με τιμή
 
Ο Υπουργός
 
 
Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

29-04-2008: Ανακοίνωση για στοιχεία τροχαίας 24-04 έως28-04-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ0ΜΙΑΣ
210-6977505
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα,29/4/2008
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά το χρονικό διάστημα από 24-04-2008 έως και 28-04-2008 (Μ. Πέμπτη έως Δευτέρα του Πάσχα), η κατάσταση αναφορικά με τα τροχαία ατυχήματα, τον αριθμό των οχημάτων που εξήλθαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα στους κύριους οδικούς άξονες της χώρας, καθώς και τις δυνάμεις τροχαίας που διατέθηκαν, εμφαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

icon Δείτε τον πίνακα (19.46 KB)

 

28-04-2008: Συμμετοχή τού Υφυπουργού Εσωτερικών στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 
 
 
Αθήνα, 28-04-2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης θα μεταβεί κατά το χρονικό διάστημα 29,30-04-2008 στη Σόφια, όπου θα μετάσχει στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).
 
Η SEECP δημιουργήθηκε το 1996 κατόπιν βουλγαρικής και ελληνικής πρωτοβουλίας και αποτελεί το μόνο ‘‘γηγενές’’ σχήμα συνεργασίας προερχόμενο αποκλειστικά από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην πρωτοβουλία SEECP συμμετέχουν η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Μολδαβία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία. Στόχος τής SEECP είναι η ανάπτυξη μηχανισμού πολιτικής συνεργασίας και ασφάλειας, στους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης παράνομων δραστηριοτήτων, στον ανθρωπιστικό τομέα, στη δημοκρατία κ.λπ. Βασικό έγγραφο της SEECP είναι η Χάρτα Καλής Γειτονίας, Σταθερότητας, Ασφάλειας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 12 Φεβρουαρίου 2000.
 
Τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη Σύνοδο είναι τα εξής:
 
«Προκλήσεις αναφορικά με την αστυνομική συνεργασία στο πλαίσιο της SEECP. Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τα νομικά εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιέρωση διοικητικής ικανότητας».
 
«Ενδυνάμωση της Νομικής Συνεργασίας σε σχέση με την εκτέλεση αιτημάτων για Έκδοση και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης».
 
Προ της ενάρξεως της Συνόδου (30-4-2008) ο κ. Υφυπουργός θα υπογράψει με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. Mihail MIKOY  διμερείς Συμφωνίες για την ίδρυση κοινού ‘‘Κέντρου Επαφής’’ και τη διενέργεια κοινών συνοριακών ελέγχων (one stop border control) σε κοινές εγκαταστάσεις επί του Ελληνικού εδάφους.
 
Ειδικότερα, το ‘‘Κέντρο Επαφής’’ θα στεγαστεί σε κτιριακή εγκατάσταση στον Προμαχώνα όπου αστυνομικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι των δύο χωρών θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, το λαθρεμπόριο, η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, η εμπορία βρεφών, η παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων και ο έλεγχος της κυκλοφορίας κλαπέντων οχημάτων.
 
Μέσω του ‘‘Κέντρου Επαφής’’ οι αρμόδιες Αρχές των δύο χωρών θα έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, να συντονίζουν τις ακόλουθες δράσεις:
 
 • ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες για τον έλεγχο των κρατικών συνόρων και του συνοριακού καθεστώτος,
 • ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες για την ανακάλυψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των εγκλημάτων και παραβάσεων που διαπράττονται στην περιοχή των συνόρων και στις δύο πλευρές των κοινών κρατικών συνόρων των Συμβαλλομένων Μερών,
 • ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παράδοση και παραλαβή ατόμων σύμφωνα με την Συμφωνία Επανεισδοχής των δύο χωρών,
 • παροχή συνδρομής κατά την εκτέλεση και ανίχνευση ελεγχόμενων παραδόσεων.
 
Το ‘‘Κέντρο Επαφής’’ δεν διαθέτει επιχειρησιακή δικαιοδοσία, αλλά παρέχει συνδρομή και συμβουλές στις αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Χωρών στο πλαίσιο των διασυνοριακών σχέσεών τους. Επιπλέον, οι υπηρετούντες στο Κέντρο αυτό δεν θα αναλάβουν επιχειρησιακά καθήκοντα, η δε συνεργασία τους θα εστιάζεται μόνον στα εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή των συνόρων.
 
Η Συμφωνία που θα υπογραφεί για την ‘‘διενέργεια Κοινών Συνοριακών Ελέγχων’’, προβλέπει την διαδικασία πραγματοποίησης συνοριακών ελέγχων στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία. Οι έλεγχοι θα λαμβάνουν χώρα στον Προμαχώνα Σερρών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ταχύτητα ελέγχου, καθώς οι πολίτες θα ελέγχονται μία μόνο φορά κατά την είσοδο και την έξοδο (one stop border control). Ειδικά, ως προς τον έλεγχο των αμαξοστοιχιών συμφωνήθηκε ώστε ο έλεγχος να πραγματοποιείται στα Κούλατα, δηλαδή επί Βουλγαρικού εδάφους.
 
Με την εν λόγω Συμφωνία προβλέπονται τα ακόλουθα:
 
 • η διενέργεια συνοριακών ελέγχων θα ασκείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους στο έδαφος των «Συμβαλλομένων Μερών»,
 • ο τρόπος διενέργειας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις της,
 • για οποιοδήποτε αδίκημα που θα διαπράττεται θα ισχύει η νομοθεσία του κράτους δικαιοδοσίας,
 • η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και αξιολόγησης,
 • το νομικό καθεστώς των υπαλλήλων του γειτονικού κράτους (μετακινήσεις, τρόπος συνεργασίας – συνδρομής, υποχρέωση να φέρουν στολή),
 • το νομικό καθεστώς των προκεχωρημένων συνοριακών υπηρεσιών του γειτονικού κράτους στο κράτος δικαιοδοσίας (τοποθέτηση υπηρεσιακών πινακίδων, διακριτικά σήματα χωρών, ενδείξεις στις δύο γλώσσες),
 • η διάθεση υπηρεσιακών χώρων και χώρων διαμονής,
 • ο χρόνος ισχύος της Συμφωνίας, η διάρκεια του οποίου θα εξακολουθήσει μέχρι την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης Σένγκεν από την Βουλγαρία.
 
Οι Συμφωνίες αυτές είναι αποτέλεσμα πολλών επαφών των δύο πλευρών και επιβεβαιώνουν ουσιαστικά το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.-
 
                         Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ. :  210 6977505
                                                                                   Fax : 210 6929764
                                                                             email : elasgrty@mopo.gr 

28-04-2008: Ανακοίνωση για στοιχεία τροχαίας από 24-04 έως 27-04-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ0ΜΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα,28/04/2008
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 24-04-2008 έως και 27-04-2008 (Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Πάσχα), η κατάσταση αναφορικά με τα τροχαία ατυχήματα, τον αριθμό των οχημάτων που εξήλθαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα στους κύριους οδικούς άξονες της χώρας, καθώς και τις δυνάμεις τροχαίας που διατέθηκαν, εμφαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται.