Σα 25 Μαρτίου 23
Αρχική Blog Σελίδα 3

05-03-2023: Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούταν στην παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης, καθώς και πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) ή Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούταν στην παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης, καθώς και πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) ή Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Συνελήφθησαν o προϊστάμενος και 3 υπάλληλοι Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και 7 ιδιώτες, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι σχολών οδηγών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 199 άτομα

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνάτα 292.000 ευρώ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών διαφόρων τύπων, χωρίς να τηρείται η απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έντεκα (11) άτομα και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος και τρεις (3) υπάλληλοι Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και επτά (7) ιδιώτες, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι σχολών οδηγών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 199 άτομα, ημεδαποί και αλλοδαποί, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι ανωτέρω βαρύνονται μετά -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ψευδή βεβαίωση και νόθευση σε βαθμό κακουργήματος, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, σε πόλη στην περιφέρεια υπάλληλοι της τοπικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και ιδιοκτήτες σχολών οδηγών με τους συνεργάτες τους, εφοδιάζουν έναντι παράνομου οικονομικού ωφελήματος, υποψήφιους οδηγούς με άδειες οδήγησης κάθε κατηγορίας, καθώς και διαφόρων τύπων πιστοποιητικά, ακολουθώντας παράτυπη διαδικασίακατά τη θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Για τη διακρίβωση της ισχύος των καταγγελλομένων διενεργήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, στο πλαίσιο σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης με τη χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών. Από την επακόλουθη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, προέκυψε η ύπαρξη, επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, προέβαιναν στην παράτυπη έκδοση αδειών οδήγησης, καθώς και πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) ή Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), χωρίς να τηρείται η απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία, σε τουλάχιστον-194- περιπτώσεις υποψηφίων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, ακολουθούσαν -με ελάχιστες εξαιρέσεις- συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και συγκεκριμένα στη θεωρητική εκπαίδευση και ανάλογα με την άδεια οδήγησης:

 • υποδείκνυαν στους εξεταζόμενους τις σωστές απαντήσεις,
 • επέλεγαν απευθείας οι ίδιοι τις σωστές απαντήσεις,
 • μοίραζαν τις σωστές απαντήσεις σε μικρά τεμάχια χαρτιού, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στα φύλλα εξέτασης των υποψηφίων,
 • αντικαθιστούσαν το φύλλο εξέτασης των υποψηφίων με άλλο που περιείχε τις σωστές απαντήσεις ενώ,
 • παρείχαντη δυνατότητα στους υποψηφίους να μην παρουσιαστούν στη γραπτή δοκιμασία και να θεωρηθούν επιτυχόντες.

Όσον αφορά στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πορεία), αρκούσε μία τυπική ολιγόλεπτη παρουσία των εξεταζομένων ενώπιον της επιτροπής, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που οι υποψήφιοι δεν εμφανίζονταν κατά τη δοκιμασία αυτή και θεωρούνταν επιτυχόντες.

Το κόστος για την έκδοση των αδειών ικανότητας οδήγησης κυμαινόταν ανάλογα με την κατηγορία της αιτούμενης άδειας ικανότητας οδήγησης, όπως επίσης και με τη διαδικασία που θα ακολουθούνταν. Επιπλέον, το κόστος που λάμβανε η σχολή διαφοροποιούνταν σε περίπτωση που μεσολαβούσε τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στη σχολή οδήγησης και τον εξεταζόμενο.

Συγκεκριμένα:

 • για την απόκτηση άδειας οδήγησης Α΄ κατηγορίας από 1.200 έως 1.900 ευρώ συνήθως χωρίς παρουσία στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, ενώ για επέκταση σε Α΄ κατηγορία 380 ευρώ χωρίς παρουσία,
 • για την απόκτηση άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας 1.700 έως 2.200 ευρώ ενώ ταυτόχρονα Α΄ και Β΄ κατηγορία από 2.000 έως 2.400 ευρώ,
 • για την απόκτηση άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. από 1.700 έως 300  ευρώ,
 • για την απόκτηση μόνο Π.Ε.Ι. από 1.000 έως 1.200 ευρώ,
 • για την απόκτηση αδειών οδήγησης κατηγοριών Γ΄, Ε΄ και Π.Ε.Ι. από 2.500 έως 800 ευρώ,
 • για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) 200 έως 1.800 ευρώ,
 • για επαναχορήγηση άδειας οδήγησης η οποία έχει αφαιρεθεί λόγω Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (PointSystem) 1.200 ευρώ.

Η καταβολή των χρημάτων για την έκδοση της εκάστοτε άδειας ικανότητας οδήγησης γινόταν από τους υποψηφίους οδηγούς τμηματικά αρχικά με  «προκαταβολή», ενώ το υπόλοιπο συμφωνηθέν ποσό, το οποίο προορίζονταν για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, καταβάλλονταν την ημέρα της εξέτασης.

Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ο υποψήφιος διέμενε σε άλλη περιοχή, η προκαταβολή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονταν μέσω εταιριών ταχυμεταφορών, Κ.Τ.Ε.Λ., τράπεζας ή εταιρειών ταχυπληρωμών.

Η περαιτέρω διακίνηση των χρηματικών ανταλλαγμάτων-ωφελημάτων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών γινόταν με μέριμνα των ιδιοκτητών των σχολών οδήγησης.

Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, ενώ σε συρτάρι γραφείου αίθουσα εξέτασης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κομμάτια χαρτιού και φύλλα τύπου Α4 που περιείχαν απαντήσεις ερωτήσεων θεμάτων εξέτασης και δύο σακούλες με όμοιο περιεχόμενο.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, όταν τον προσέγγισαν αστυνομικοί και αφού του δήλωσαν την ιδιότητά τους, επιβιβάστηκε ως οδηγός σε όχημα – ΤΑΞΙ και κινήθηκε εναντίον τους με ανοιχτή την πόρτα του οχήματος θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τουλάχιστον ενός αστυνομικού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να διαφύγει ωστόσο συνελήφθη χθες (4-3-2023) όταν εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Εισαγγελία όπου είχαν οδηγηθεί οι συγκατηγορούμενοί του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 • 199.265 ευρώ,
 • 300 δολάρια Η.Π.Α.,
 • πλήθος σημειωματάριων και χειρόγραφων σημειώσεων που αφορούν χρηματικά ποσά και στοιχεία υποψηφίων,
 • κινητά τηλέφωνα και διάφορα ψηφιακά πειστήρια (usbstick, tablet, laptop) με ηλεκτρονικά καταχωρημένα στοιχεία υποψηφίωνκαι
 • καταφανώς πλαστέςβεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.

Εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, κυμαίνεται από 292.800 έως 610.000 ευρώ.

Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

05-03-2023: Τ. Θεοδωρικάκος για την τραγωδία στα Τέμπη: «Καθολικό το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη – Απαράδεκτη κάθε προσπάθεια διχασμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τ. Θεοδωρικάκος για την τραγωδία στα Τέμπη: «Καθολικό το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη – Απαράδεκτη κάθε προσπάθεια διχασμού»

 • «Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε μπροστά»

«Όλα στο φως. Πλήρης απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρατηθεί τίποτα κρυφό. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι καθολικό. Η αναδοχή των διαχρονικών ευθυνών είναι μια λυτρωτική πράξη για να πάμε παρακάτω ως κοινωνία. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προχωρήσουμε μπροστά». Αυτά τόνισε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», με τη Φαίη Μαυραγάνη και τον Κωστή Πλάντζο, στον ΑΝΤ1.

«Αν θέλουμε να πάμε παρακάτω ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα, πρέπει να αποδοθούν πλήρως όλες οι ευθύνες. Το αίτημα για Δικαιοσύνη είναι καθολικό. Προέρχεται από το σύνολο της κοινωνίας και είναι προτεραιότητα και επιλογή και του ίδιου του πολιτικού συστήματος και είναι επιλογή και προτεραιότητα και για την ίδια την κυβέρνηση. Πρέπει να βγουν όλα στο φως. Όλα. Προφανές είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ανθρώπινα λάθη, αλλά πρέπει να έλθουν στο φως. Πλήρης απόδοση ευθυνών. Δεν έχει κανένας κανένα λόγο να κρατήσει τίποτα στην άκρη. Γιατί για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω ως κοινωνία, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη και πρέπει να αναδεχθούμε διαχρονικές ευθύνες. Αυτές που αντιστοιχούν στον καθένα. Αυτό είναι μια λυτρωτική πράξη», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε:

«Κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να κάνει ούτε τον ανίδεο ούτε τον ανήξερο.  Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν τρόποι. Δεν ήταν μέχρι χθες ή προχθές καλό το τρένο και το χάλασε κάποιος τώρα. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την  πραγματικότητα»

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέδειξε τις θετικές και αισιόδοξες εικόνες των νέων που μέσα στην καταστροφή έτρεξαν να σώσουν με αυτοθυσία συνανθρώπους τους, τους γιατρούς, τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που έσωσαν ζωές, όλους εκείνους που έκαναν ουρές για να δώσουν αίμα και τα νέα παιδιά που από τις αυλές των σχολείων και τις συγκεντρώσεις τους έστειλαν μηνύματα. Και τόνισε:

«Ας μη ρίχνουν δηλητήριο κάποιοι. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε εκδίκηση. Θέλουμε ενότητα. Δεν θέλουμε διχασμό. Θέλουμε να λειτουργήσουν τα πράγματα και να προχωρήσουμε μπροστά και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Δεν θέλουμε στοχοποιήσεις και μάλιστα μαζικές και τυφλές από διαφόρους, οι οποίες δεν μας πηγαίνουν πουθενά. Δεν με ενοχλούν καθόλου τα συλλαλητήρια και οι συγκεντρώσεις. Θεωρώ δικαιολογημένη την αγανάκτηση των νέων. Αλλά δεν μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιούν τον θυμό, τη λύπη, τον σπαραγμό και την αγανάκτηση για να διαλύσουν τα πάντα ή για να στρέψουν την κοινωνία σε βάρος συγκεκριμένων πραγμάτων και καταστάσεων». Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα παιδιά που διαδηλώνουν, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι αστυνομικοί είναι τα αδέλφια και φίλοι τους, εκείνοι που έτρεξαν να σώσουν επιβάτες του τρένου και κάποιοι ταξίδευαν με αυτό, είναι αυτοί που προσφέρουν ασφάλεια σε όλους τους πολίτες και δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές επιθέσεις εναντίον τους επειδή είναι παρόντες στη συγκέντρωση για να φυλάσσουν ζωές και περιουσίες.

Ερωτηθείς για τη στάση της εταιρείας είπε ότι δεν θέλει να τη σχολιάσει. «Θεωρώ πως είναι προς διερεύνηση. Το βράδυ της τραγωδίας που βρισκόμουν -ως όφειλα- με τους συναδέλφους μου στο Κέντρο Επιχειρήσεων, εκείνη εμφανίστηκε πολύ καθυστερημένη».

Επισήμανε ότι σε κάθε μαζική μεταφορά ανθρώπων θα πρέπει να είναι γνωστή η ταυτότητά τους για πάρα πολλούς λόγους.

Αναφερόμενος στην παρουσία του στη Λάρισα τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, είπε:

«Πήγαμε στη Λάρισα με τους συναδέλφους, συζήτησα με αρκετούς ανθρώπους προσπαθώντας να τους στηρίξω ψυχολογικά, αυτές οι εικόνες θα με συνοδεύουν μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή, αυτά τα συναισθήματα δεν είναι θέμα συζήτησης. Κάναμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν μετά για να προσφέρουμε βοήθεια. Και τόνισε ότι είναι  υποχρέωση να κάνουμε τώρα ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους»

Ερωτηθείς για τη στάση κομμάτων της Αντιπολίτευσης σε σχέση με τη συγκρότηση της Επιτροπής διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος τόνισε: «Ας μείνουμε μακριά από αντιπαραθέσεις. Τώρα είναι η ώρα του αναστοχασμού. Οφείλουμε, κυρίως στη μνήμη των θυμάτων, να προχωρήσουμε μπροστά. Ενωμένοι».

Τέλος σχετικά με την επικοινωνία του με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών είπε: «Με τον κύριο Σοϊλού έχουμε έρθει κοντά το τελευταίο διάστημα, μετά την πρώτη επικοινωνία που είχα μαζί του για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον φονικό σεισμό της Τουρκίας».

 

 

04-03-2023: Τηλεφωνική επικοινωνία Θεοδωρικάκου – Σοϊλού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλεφωνική επικοινωνία Θεοδωρικάκου – Σοϊλού

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, είχε σήμερα Σάββατο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε τα συλλυπητήριά του στον κ. Σοϊλού για τα θύματα του πρόσφατου σεισμού στη γειτονική χώρα και ο κ. Σοϊλού εξέφρασε τα δικά του συλλυπητήρια στον Έλληνα Υπουργό για τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

02-03-2023: Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε υπόθεση απευθείας ανάθεσης συμβάσεων με την καταβολή αθέμιτων ωφελημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε υπόθεση απευθείας ανάθεσης συμβάσεων με την καταβολή αθέμιτων ωφελημάτων

Συνελήφθησαν 6 άτομα, από τα οποία μία υπάλληλος Δ.Ο.Υ. και 5 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 3 ακόμη ιδιώτες (προμηθευτές)

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 6 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απευθείας ανάθεσης συμβάσεων με την καταβολή αθέμιτου ωφελήματος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της συμμορίας, δωροληψίας και δωροδοκίας υπαλλήλου, ψευδούς βεβαίωσης, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, απάτης και απιστίας.

Επιπρόσθετα, στη σχετική δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 3 ιδιώτες (προμηθευτές), οι οποίοι δεν συνελήφθησαν καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος Δ.Ο.Υ. σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, λάμβανε αθέμιτα ωφελήματα από συγκεκριμένες εταιρείες – προμηθευτές, μέσω της συστηματικής κατάρτισης δαπανών για την επισκευή ψευδών βλαβών, την υπερκοστολόγηση εργασιών συντήρησης και την εικονική αγορά αναλώσιμων υλικών, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την επακόλουθη έρευνα και τη χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών, διαπιστώθηκαν τα καταγγελλόμενα και συγκεκριμένα διακριβώθηκε η ύπαρξη δύο ομάδων με την κοινή συμμετοχή της ανωτέρου υπαλλήλου, η οποία –εκμεταλλευόμενη τη θέση της- προέβαινε σε απευθείας αναθέσεις συμβάσεων, που η καθεμία δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, σε συγκεκριμένες ανάδοχες εταιρείες.

Όπως προέκυψε, το συνολικό ποσό των ωφελημάτων που έλαβε η υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ανέρχεται στα 42.500 ευρώ, ενώ διακριβώθηκε ότι:

 • η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από την υπάλληλο και έναν επιτηδευματία – συλληφθέντα, οι οποίοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον τρεις (3) περιπτώσεις καταβολής αθέμιτων ωφελημάτων, που πραγματοποιήθηκαν από το Νοέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, και
 • η δεύτερη αποτελούνταν από την υπάλληλο, μία επιτηδευματία και τρεις ακόμα ιδιώτες, ομοίως συλληφθέντες, οι οποίοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε (5) περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Μάλιστα, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία ενώ η καταβολή των αθέμιτων ωφελημάτων γινόταν δια ζώσης, είτε κατά την παράδοση υλικών στον χώρο εργασίας της υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. είτε σε εξωτερικούς χώρους.

Σε διενεργούμενες σωματικές έρευνες και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κινητά τηλέφωνα και συμβάσεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

28-02-2023: Συλλογή 7.500 βιβλίων για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, μέσω της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με την «Συμμαχία για την Ελλάδα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συλλογή 7.500 βιβλίων για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, μέσω της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με την «Συμμαχία για την Ελλάδα»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής μετην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Συμμαχία για την Ελλάδα», συλλέχθηκαν πάνω από 7.500 βιβλία, ώστε να εμπλουτιστούν με νέους τίτλους οι βιβλιοθήκες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και ο Γενικός Διευθυντής της «Συμμαχίας για την Ελλάδα», κ. Γεώργιος Καλούδης, εργάστηκαν από κοινού, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το απαιτητικό έργο της συλλογής βιβλίων για όλα τα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, με σκοπό να εφοδιαστούν επαρκώς οι βιβλιοθήκες και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέους τίτλους οι κρατούμενοι.

Βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, λογοτεχνικά, μυθιστορήματα, συγγράματα, ιστορικά, αλλά και βιβλία εκπαιδευτικού χαρακτήρα και λεξικά συγκεντρώθηκαν με τη συμμετοχή των εταιρειών: Lamda Development, Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Vodafone, ΓΑΙΟΣΕ, Σκλαβενίτης, Γρηγόρης, Fresh Line, Contact Communications., ΕΔΑ Αττικής, ΟΤΕ-Cosmote, ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ.

 Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής ευχαρίστησε θερμά την «Συμμαχία για την Ελλάδα», καθώς και τις εταιρίες που έγιναν αρωγοί αυτού του εγχειρήματος, με το οποίο ενισχύεται ο θεσμός του σωφρονισμού και επιτυγχάνεται η ομαλή επανένταξη των κρατουμένωνστην κοινωνία, μέσω της δύναμης της γνώσης.

 

28-02-2023: Τ. Θεοδωρικάκος: Οφείλουν όλοι να καταδικάσουν εμπράκτως τις επικίνδυνες και αντιδημοκρατικές αντιλήψεις του Πολάκη – Ο ΣΥΡΙΖΑ σε εμφύλιο, η ΝΔ μοναδική θετική κυβερνητική πρόταση για τη χώρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τ. Θεοδωρικάκος: Οφείλουν όλοι να καταδικάσουν εμπράκτως τις επικίνδυνες και αντιδημοκρατικές αντιλήψεις του Πολάκη – Ο ΣΥΡΙΖΑ σε εμφύλιο, η ΝΔ μοναδική θετική κυβερνητική πρόταση για τη χώρα

 • Έτοιμα σε 10 μήνες τα επόμενα 35 χιλιόμετρα του φράχτη στον Έβρο

Εξτρεμιστική, φασιστικής νοοτροπίας έμπνευσης που προσβάλλει τη δημοκρατία και τη χώρα, χαρακτήρισε την ανάρτηση Πολάκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, στην τηλεοπτική εκπομπή των Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλου, τονίζοντας ότι είναι υποχρέωση κάθε πολίτη, κάθε πολιτικού κόμματος και κάθε πολιτικού ηγέτη να καταδικάσει εμπράκτως αυτήν την αντίληψη.

«Δεν μπορεί όποιος δεν μας αρέσει να λέμε ότι πρέπει να πάψει να υπάρχει. Εκπροσωπεί μια βαθιά ολοκληρωτική αντίληψη, διχαστική. Παραπέμπει σε πολλά, πολλά χρόνια πίσω, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος», είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πρόβλημα ουσιαστικά είναι αν αυτή η αντίληψη έχει ή δεν έχει ξεριζωθεί από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, που θυμίζει το «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» και να υιοθετηθεί η αντίληψη ότι θεσμικές αποφάσεις, όπως αυτές των δικαστηρίων πρέπει να γίνονται αποδεκτές είτε είναι είτε δεν είναι αρεστές.

Εκτίμηση του κ. Θεοδωρικάκου είναι ότι η εξέλιξη αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ μεταβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα των εκλογών, γιατί από τη μια υπάρχει η υπεύθυνη και σοβαρή πρόταση της ΝΔ που αποτελεί εγγύηση σταθερότητας για τη χώρα, για την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη για τους πολίτες και από την άλλη υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έχει πρόταση εξουσίας. Και λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές είναι παραδομένη σε ένα εσωκομματικό εμφύλιο.

Σε ερώτηση αν μια διαγραφή Πολάκη, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε: «Θέλω να είμαι δίκαιος. Η ζωή θα δείξει». Σημειώνοντας ότι επί τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη και να αναγνωρίσει τα λάθη του για να τα διορθώσει. «Δεν θέλησε να αποτινάξει από πάνω του τις αντιλήψεις αυτές που με τον πιο οξύ, επιθετικό και φασίζοντα τρόπο, περιέγραψε ο κ. Πολάκης. Και το κάνει λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Άρα και η αξιοπιστία της πράξης μπαίνει σε ερωτηματικό και η αποτελεσματικότητά της, καθόσον πιστεύω ότι είναι και πολλοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Ο κ. Πολάκης δεν ήταν και δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο σ’ αυτόν τον χώρο, όχι γιατί το πιστεύουμε εμείς, αλλά γιατί του επετράπη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει έναν πολύ ισχυρό ρόλο. Του επετράπη να χαρακτηρίζει με τους δικούς του οξείς τόνους συνολικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επομένως υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά μεγάλο πρόβλημα εσωτερικό στην αξιωματική αντιπολίτευση».

Και ο Υπουργός πρόσθεσε: «Δεν είναι δυνατόν να λέει ένας βουλευτής, που έχει διατελέσει και υπουργός, τη δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς, θα σας φτιάξουμε 500 δικούς μας δικαστές να έρχονται να δικάζουν. Αυτό είναι φασισμός. Αυτό είναι κατάργηση της δημοκρατίας. Αυτή είναι μια πρωτοφανής, ολοκληρωτική αντίληψη, η οποία δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή από τον ελληνικό λαό και από το δημοκρατικό μας πολίτευμα»

Ερωτηθείς για τον Φράχτη στον Έβρο ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το βλέμμα μας βρίσκεται μονίμως στα ελληνικά σύνορα και για την περαιτέρω θωράκισή τους εντός της εβδομάδας υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή 35 χιλιομέτρων ακόμα Φράχτη, ο οποίος έχει αποδειχθεί ως το καλύτερο μέσον αποτροπής των παράνομων μεταναστών. Σημείωσε ότι τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, μέσα στο καταχείμωνο, περί τους 10.000 παράνομους μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα. Το νέο τμήμα του Φράχτη θα ολοκληρωθεί εντός 10 μηνών και θα στοιχίσει 100 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα υπάρχουν στον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά, όπως τόνισε, ο πρωθυπουργός καταβάλλει προσπάθειες για συμμετοχή της ΕΕ στην ολοκλήρωση του Φράχτη, μιας και τα ελληνικά σύνορα αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της ελληνικής συνοριοφυλακής, επισημαίνοντας ότι τηρεί το Διεθνές Δίκαιο και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που Έλληνες αστυνομικοί έσωσαν μέσα από τα παγωμένα νερά του Έβρου δυστυχισμένους μετανάστες που ακόμα και σήμερα εργαλειοποιεί η Τουρκία.

Αναφερόμενος σε ζητήματα αστυνόμευσης είπε ότι αποτέλεσμα της τοποθέτησης 600 επί πλέον Ειδικών Φρουρών στην Αττική είναι 70 περισσότερες περιπολίες σε καθημερινή βάση.

 

27-02-2023: 103.334 τροχονομικοί έλεγχοι και 23.165 παραβάσεις το διάστημα από 19 έως 25 Φεβρουαρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

103.334 τροχονομικοί έλεγχοι και 23.165 παραβάσεις το διάστημα από 19 έως 25 Φεβρουαρίου 2023

Το 65% των παραβάσεων αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και παράνομη στάθμευση

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με βάση τις πάγιες εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα το διάστημα από 19 έως 25 Φεβρουαρίου 2023, διενεργήθηκαν 103.334 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 23.165 παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, παραβάσεις βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια, ως ακολούθως:

 • 4.149 στην Αττική,
 • 3.566 στη Θεσσαλονίκη,
 • 2.241 στη Θεσσαλία,
 • 1.847 στη Δυτική Ελλάδα,
 • 1.790 στην Κρήτη,
 • 1.710 στην Κεντρική Μακεδονία,
 • 1.635 στην Πελοπόννησο,
 • 1.534 στη Στερεά Ελλάδα,
 • 1.409 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • 1.004 στην Ήπειρο,
 •   602 στη Δυτική Μακεδονία,
 •   590 στο Βόρειο Αιγαίο,
 •   586 στο Νότιο Αιγαίο και
 •   502 στα Ιόνια Νησιά.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν:

 • 7.310 για παράνομη στάθμευση,
 • 5.598 για υπερβολική ταχύτητα,
 • 1.129 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,
 •    830 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
 •    776 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
 •    637 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης,
 •    596 για Κ.Τ.Ε.Ο.,
 •    273 για ανασφάλιστα οχήματα,
 •    263 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
 •    231 για παραβίαση σηματοδότη,
 •    211 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
 •    159 για φθαρμένα ελαστικά,
 •    152 για αντικανονικούς ελιγμούς,
 •    139 για θορύβους,
 •     98 για μη τήρηση απόστασης ασφαλείας,
 •     78 για αντικανονικό προσπέρασμα,
 •     61 για υπέρβαρο φορτίο,
 •     58 για αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο,
 •     38 για αντικανονική χρήση φώτων,
 •     37 για απόσπαση προσοχής οδηγού,
 •     30 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,
 •     26 για καυσαέρια,
 •     26 για παραβίαση σήματος τροχονόμου,
 •     25 για παραβίαση προτεραιότητας,
 •     13 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα
 •     10 για μη κίνηση σε δεξιό άκρο οδού,
 •      6 για έλλειψη ζώνης ασφαλείας
 •      1 για παραβίαση προτεραιότητας πεζών σε διάβαση και
 • 354 λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπλέον, στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20 έως 26 Φεβρουαρίου 2023, στην περιοχή της παραλιακής Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Συνολικά διενεργήθηκαν 264 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων, βεβαιώθηκαν 89 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

 • 14 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,
 • 14 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
 • 13 για μη χρήση κράνους,
 •   8 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
 •   7 για επίδειξη ικανοτήτων,
 •   3 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος,
 •   3 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και
 • 27 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 20 ζεύγη πινακίδων, 3 άδειες κυκλοφορίας και 4 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, μεταφέρθηκαν και 4 οχήματα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα.

25-02-2023: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ναυπλίου και στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ναυπλίου και στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας

Την Παρασκευή 24/2/2023, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ναυπλίου και στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεών του στα Σωφρονιστικά Καταστήματα όλης της χώρας.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του, συνομίλησε με τους Διευθυντές των Καταστημάτων, τους Αρχιφύλακες, τους επικεφαλής των τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης, καθώς και με το σύνολο του προσωπικού. Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα δύο Καταστήματα και συμφωνήθηκαν να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα κρατουμένων και υπαλλήλων.

Ειδικότερα, στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας, επισκέφθηκε όλους τους χώρους αγροτικής παραγωγής, ενημερώθηκε για τη διαχείριση του γεωργικού και του ζωικού κεφαλαίου, και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τις προοπτικές που ανοίγονται από την υλοποίηση του πρωτοποριακού μνημονίου συνεργασίας που έχει συναφθεί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τέλος, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ναυπλίου, έγινε εκτενής συζήτηση για τη λειτουργία του και για τις βελτιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί και ήδη υλοποιούνται.

24-02-2023: Τάκης Θεοδωρικάκος από Λάρισα: «Βάζουμε τέλος στα άβατα της ανομίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τάκης Θεοδωρικάκος από Λάρισα: «Βάζουμε τέλος στα άβατα της ανομίας»

 • Ενισχύουμε την ασφάλεια, διασφαλίζουμε την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Η ασφάλεια της πατρίδας και των πολιτών είναι για την κυβέρνηση βασική προτεραιότητα και η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εργάζεται για μια σύγχρονη, αποτελεσματική, φιλική αστυνομία που λειτουργεί με διαφάνεια και η οποία με την δράση της διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας.  Αυτό τόνισε ο Υπουργός κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στην παρέμβασή του κατά την ανακοίνωση του αναπτυξιακού προγράμματος Θεσσαλίας, σε εκδήλωση που έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην επέκταση του φράχτη στον Έβρο, η κατασκευή του οποίου θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 μήνες.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε: «Η ασφάλεια της πατρίδας μας και των πολιτών, είναι για την Κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη βασική προτεραιότητα. Μια δέσμευση, που κάνουμε καθημερινά πράξη τα τελευταία 4 χρόνια. Η ασφάλειά μας περνά μέσα από την στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας: σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό. Με την παρουσία και τη δράση των αστυνομικών μας διασφαλίζουμε την κοινωνική συνοχή, την ομαλή λειτουργία της κοινωνικοοικονομικής ζωής και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας μας».

Τα στοιχεία για Θεσσαλία

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι το 2023 η οργανική δύναμη του Σώματος αντιστοιχεί σε 2.199 θέσεις και  έχουν καλυφθεί όλες. Υπηρετούν 2.246 γυναίκες και άντρες. Από το 2019 έως και τον πρώτο μήνα του 2023 οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλία έχουν ενισχυθεί με 136 μεταθέσεις.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε αναφορά για το πώς έχει ενισχυθεί κάθε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλία, σημειώνοντας ότι η αυξημένη παρουσία των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. είχε αποτέλεσμα.

Τα ποσοστά εξιχνιάσεων το 2022, από το 65% σε κλοπές και διαρρήξεις και 80% σε ληστείες, έως 90% σε υποθέσεις εκβιασμών και 100% σε βιασμούς και ανθρωποκτονίες.

Επίσης  έχουν ιδρυθεί  δύο Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε Λάρισα και Βόλο, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 λειτουργεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων.

Δεν υπάρχουν άβατα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην προσπάθεια αντιμετώπισης των καταλήψεων.

Είπε: «Στη δική μας λογική, άβατα και γκρίζες ζώνες ανομίας δεν υπάρχουν. Η ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Οκτώβριο απελευθέρωσε εδώ στη Λάρισα ένα δημόσιο κτήριο, που επί 7 χρόνια τελούσε υπό κατάληψη. Πρόκειται για τον χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου του Δήμου Λάρισας, η λεγόμενη κατάληψη “Ντουγρού”».

Ενίσχυση σε εξοπλισμό, εκπαίδευση, υποδομές

Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στη Θεσσαλία υπάρχουν στη διάθεση των αστυνομικών 524 οχήματα, ενώ από το 2019 έως σήμερα η ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας έχει ενισχυθεί με 162 οχήματα. Επίσης οι αστυνομικοί ενισχυθεί με όλο τον αναγκαίο επιχειρησιακό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Για τις υποδομές είπε ότι προχωρά, μέσω ΣΔΙΤ, η ανέγερση νέου κτιρίου για Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας. Τον Απρίλιο αναμένεται η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και το έργο, ύψους 7,5 εκατ. €, αναμένεται να υλοποιηθεί σε τρία χρόνια.

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση της στέγης του Κεντρικού καταστήματος Κράτησης Βόλου.

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος η ΝΔ κάνει πράξη όλες τις δεσμεύσεις της. «Η Ελλάδα αλλάζει με πράξεις. «Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, με σταθερό χέρι και προσανατολισμό, εργαζόμαστε για την προστασία της πατρίδας και των πολιτών. Με την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα του έργου μας κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε σε σύσκεψη με στελέχη της Αστυνομίας στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

24-02-2023: Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου παρέστη στις εκδηλώσεις για την 110η επέτειο από την απελευθέρωση της Κόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου παρέστη στις εκδηλώσεις για την 110η επέτειο από την απελευθέρωση της Κόνιτσας

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου παρέστη, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2023, στην Κόνιτσα, για την 110η επέτειο από την απελευθέρωση της Κόνιτσας και της ομώνυμης επαρχίας από τον τουρκικό ζυγό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην παρέλαση συμμετείχε για πρώτη φορά  Πεζοπόρο Τμήμα Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ενώ παρόν ήταν και ο Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος Β. Ρόκκος. Επίσης στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετείχε από την Κύπρο το Περιφερειακό Λύκειο  “Αποστόλου Λουκά” Κολοσσίου ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα Λύκειο της Κόνιτσας θα μεταβεί στην Κύπρο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το πρωί, παρέστη σε δοξολογία που τελέστηκε στον Προσκυνηματικό Ι. Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέα.

Ακολούθως ο κ. Υφυπουργός, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων, ενώ στη συνέχεια,  στο Δημαρχείο Κόνιτσας, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας και της παρουσίασης μουσικού προγράμματος από τους μαθητές του Περιφερειακού Λυκείου “Αποστόλου Λουκά”  της Κύπρου.

Τέλος, παρακολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις, παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς, ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Νικόλαος Εξάρχου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνος Σιαράβας,   ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, ο Διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας («VIII MΠ ΗΠΕΙΡΟΥ») Ταξίαρχος Γεώργιος Παππάς, ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου Αρχιπύραρχος Απόστολος Βασδέκης, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κόνιτσας κ. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης και εκπρόσωποι ενώσεων αποστράτων.

Παρούσα στις εκδηλώσεις ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και η Βουλευτής Ιωαννίνων (ΝΔ) Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα.

Από πλευράς Αστυνομίας, παρέστησαν επίσης ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Ταξίαρχος Βασίλειος Μουσελίμης, ο Βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ηπείρου, Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας Σκανδάλης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Αζέλης.