Κυ 24 Σεπτεμβρίου 23

24-09-2023: Άρθρο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»

Η συµβολή της αστυνόµευσης στην πολιτική ενίσχυσης της ασφάλειας

Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα βασικότερα προτάγµατα των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών και ένα µεγάλο στοίχηµα για κάθε κράτος.

Η ασφάλεια είναι µια έννοιαοµπρέλα που περιλαµβάνει πολλές και διαφορετικές πτυχές, οι οποίες δεν άπτονται αποκλειστικά της αστυνόµευσης. Το αίτηµα για ασφάλεια µπορεί να συµπυκνωθεί στο αίσθηµα απουσίας κινδύνου, στην αίσθηση ότι είµαστε προφυλαγµένοι, στη σιγουριά. Καθώς το περιεχόµενο της ασφάλειας είναι ευρύτατο, η εστίαση σε αυτό ήρθε ως αποτέλεσµα γεγονότων όπως η πανδηµία, η κλιµατική κατάρρευση, η όξυνση του Μεταναστευτικού, η τραγωδία των Τεµπών, η οπαδική βία και η κρίση των µνηµονίων, τα οποία γέννησανστους πολίτες το αίσθηµα της ανασφάλειας· όχι ως αποτέλεσµα γενικευµένης ανοµίας, παραβατικότητας ή εγκληµατικότητας.

Τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν ότι βασικοί δείκτες εγκληµατικότητας βαίνουν µειούµενοι, παρά την εντύπωση που επικρατεί στην κοινωνία. Επίσης, η Ελλάδα, σε µια σειρά δεικτών εγκληµατικότητας, βρίσκεταιπερίπου στον µέσο όρο της Ε.Ε. ή και υπολείπεται αυτού. Αυτό σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι εφησυχάζουµε. Αντίθετα, διαρκής και πάγιος στόχος µας είναι η δραστική µείωση κάθε µορφής παραβατικότητας και ανοµίας.

Συνεπώς, το ευρύτερο αίτηµα της ασφάλειας δεν ταυτίζεται µόνο µε το έργο της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά διατρέχει πολλούς τοµείς της κρατικής µηχανής και του κυβερνητικού έργου απαιτώντας διακλαδικές πολιτικές, οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί και επεκτείνονται.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαµβάνει το µερίδιο που του αναλογεί στον αγώνα για την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλε ιας των πολιτών µε µια σειρά κοµβικών πολιτικών σε κρίσιµους  τοµείς της καθηµερινότητας. Αρχικά, µε απόφαση του πρωθυπουργού, αποδεσµεύονται 2.500 αστυνοµικοί από τη φύλαξη δηµοσίων προσώπων και ιδιωτών, ώστε να ενισχυθεί η αστυνόµευση στην πρώτη γραµµή της ανάγκης. Το µέτρο αυτό έρχεται σε συνέχεια της επιστροφής αστυνοµικών στην Τροχαία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Πέρα από το έµψυχο δυναµικό, προχωράµε στην άµεση εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην επιτήρηση της δηµόσιας τάξης. Ειδικότερα, αναπτύσσουµε δίκτυο καµερών τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες επιτρέπουν την αυτόµατη βεβαίωση παραβάσεων. Οι κάµερες νέας τεχνολογίας µπορούν να εντοπίζουν ακόµα και την ηχορύπανση ή και τους αέριους ρύπους. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν µπορεί να είναι παντού µε φυσικό τρόπο, µπορεί όµως να είναι ψηφιακά.

Παράλληλα, αξιοποιούµε άµεσα εργαλεία ΑΙ για την αξιολόγηση κινδύνων και την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέγονται είτε ψηφιακά είτε µε φυσικό τρόπο.

Επίσης, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έχει ήδη δροµολογηθεί ολιστικό σχέδιο στο οποίο περιλαµβάνεται η πρότασή µας για αφαίρεση τόσο των στοιχείων κυκλοφορίας όσο και της άδειας ικανότητας οδήγησης για όποιες και όποιους παραβιάζουν τον κόκκινο σηµατοδότη και το STOP, χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στο τιµόνι και οδηγούν επιθετικά ή υπό την επήρεια ουσιών.

Ακόµα έχουµε ήδη προχωρήσει στην επικαιροποίηση, στον επανασχεδιασµό και τη βελτίωση των πρωτοκόλλων πρωτογενούς αντίδρασης και επέµβασης σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών στους δρόµους, µε στόχο την, όσο το δυνατόν, ταχύτατη οµαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Ηδη έχουµε ενισχύσει την επιτήρηση και τους ελέγχους για την αποτροπή και πάταξη φαινοµένων βίας µε αθλητικό υπόβαθρο, τόσο στα γήπεδα όσο και σε άλλους κοινωνικούς χώρους. Αποδίδουµε ιδιαίτερη έµφαση στη νεανική παραβατικότητα, η οποία οξύνεται πανευρωπαϊκά, ώστε µε τη δέουσα ευαισθησία να προσφέρουµε ασφαλή τον δηµόσιο χώρο στη νεολαία µας.

Επιπλέον, µεριµνούµε πιο εντατικά για την αντιµετώπιση κλοπών, ληστειών και διαρρήξεων, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται περισσότερη σιγουριά. Η ΕΛ.ΑΣ. διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην αποτροπή της παράνοµης εισόδου στη χώρα µας και βελτιώνεται άρδην στην εξάρθρωση κυκλωµάτων λαθροδιακίνησης µεταναστών.

Τέλος, µε το νέο δελτίο ταυτότητας ανταποκρινόµαστε στο αίτηµα για αναβάθµιση της ασφάλειας των ταυτοποιητικών µας εγγράφων, διευκολύνοντας τις δραστηριότητες των Ελλήνων στη χώρα µας και το εξωτερικό. Η βασική µας πολιτική στόχευση είναι ασφάλεια για όλες και όλους, σε κάθε πτυχή της ζωής. Η ΕΛ.ΑΣ. συµβάλλει ενεργά στον στόχο αυτό.

 

24-09-2023: Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2023

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

id.gov.gr – Τη Δευτέρα 25/9 ανοίγει η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας

Η Ελλάδα κάνει το επόμενο βήμα στην ασφάλεια των πολιτών της και προχωρά στην έκδοση ενός νέου ασφαλούς δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ανταποκρινόμενη στον ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά και στις απατήσεις διεθνών φορέων.

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 8.30π.μ. ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας id.gov.gr, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ: Β’5619) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού τους, με τη διαθεσιμότητα να ξεκινά από την Τρίτη 26/9/23, για την έκδοση νέων τύπου ταυτοτήτων ή την αντικατάστασή τους λόγω μεταβολής των στοιχείων, λήξης ισχύος, φθοράς ή παλαιότητας.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η είσοδος των πολιτών γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.


ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

 • Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να  εξυπηρετηθεί  με φυσική παρουσία, και καταχωρεί τα εξής στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το ραντεβού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου. Υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτος, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη για να εξυπηρετηθεί.
 • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαλήθευση του email που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος. Ακολούθως, λαμβάνει στο επιβεβαιωμένο email τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
 • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο οκτώ (8) ώρες πριν. Είκοσι-τέσσερις (24) ώρες πριν και δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

*Διασφαλίζεται ότι διατηρείται χρονική απόσταση, μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων  για την ίδια Αρχή Έκδοσης δελτίων ταυτότητας, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

*Οι ώρες και οι ημέρες των  διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς στο ωράριο και τη διαθεσιμότητα της Αρχής Έκδοσης, ανά χρονικά διαστήματα και ανά θέση εργασίας.

*Ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου.

Δείτε εδώ συχνές ερωτήσεις για την έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών μορφότυπου ID-1

23-09-2023: Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Αττική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Αττική

Συνελήφθησαν -3- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 57 γραμ. κοκαΐνης, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι αβολίδοτων φυσιγγίων,-70- φυσίγγια, σουγιάς καθώς και μαχαίρι

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην πώληση – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία (3) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση καθήκοντος καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, του ερασιτεχνικού- επαγγελματικού αθλητισμού και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι είχαν ενωθεί και συγκροτήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τα τέλη Μαΐου 2023 και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Όπως πρόεκυψε από την επισταμένη έρευνα και συνδυαστική μελέτη του προανακριτικού υλικού, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους και συγκεκριμένα:

 • Τα δύο μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αστυνομικός, προμηθεύονταν από κοινού τις ναρκωτικές ουσίες και τις αποθήκευαν στην οικία του αστυνομικού,
 • το τρίτο μέλος μετά την πώληση των ποσοτήτων που του ανέθεταν, παρέδιδε το χρηματικό ποσό που αποκόμιζε στα άλλα δύο μέλη, τα οποία στη συνέχεια «επανεπένδυαν» τα χρήματα για την προμήθεια νέας και μεγαλύτερης ποσότητας κοκαΐνης, ενώ
 • την πώληση στους υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι ήταν άτομα από το φιλικό τους περιβάλλον αναλάμβαναν και τα τρία  μέλη.

Χαρακτηριστικό της μυστικότητας με την οποία λειτουργούσαν είναι και οι κωδικοποιημένες λέξεις που χρησιμοποιούσαν ώστε να μην γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους, όπως ενδεικτικά:

 • κοκαΐνη: «κουλούρι», «τέτοιο», «πράγματα», «μπλεξίματα», «κόλπο», «κάτι» και «κομμάτια»,
 • ακατέργαστη κάνναβη: «παπάς».

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία αρχικά συνελήφθη ο αστυνομικός κοντά στην οικία του, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε -5- ανισοβαρείς νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους -3- γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε η σύλληψη και των άλλων δύο μελών της οργάνωσης, ενώ από τις έρευνες στις οικίες τους συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 • -57- γραμμάρια κοκαΐνης,
 • -0,5- γραμμάρια ακατέργαστη ινδική κάνναβη,
 • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
 • μεταλλικός τρίφτης,
 • πιστόλι αβολίδοτων φυσιγγίων-κρότου,
 • -70- φυσίγγια,
 • σουγιάς με μήκος λάμας 8,5 εκατοστών,
 • μαχαίρι με μήκος λάμας 17,5 εκατοστών,
 • σιδερογροθιά,
 • σιδερένιο πτυσσόμενο κλομπ,
 • πυρσός ,
 • -9- κροτίδες,
 • χειρόγραφες σημειώσεις, με πλήθος τιμών και ποσοτήτων,
 • -2- κινητά τηλέφωνα,
 • σύριγγα καθώς και φιαλίδια και χάρτινη συσκευασία με ενδείξεις αναβολικών ουσιών,
 • 22.715 ευρώ και
 • -2- μοτοσυκλέτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

22-09-2023: Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιώτης συνεργός του, για δωροληψία και κατάχρηση εξουσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιώτης συνεργός του, για δωροληψία και κατάχρηση εξουσίας

 Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας χθες, 21 Σεπτεμβρίου 2023, το απόγευμα σε νησιωτική περιοχή, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατηγορούμενος για δωροληψία υπαλλήλου που αντίκειται στα καθήκοντά του κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση εξουσίας και ψευδή βεβαίωση, καθώς και ιδιώτης για συνέργεια σε δωροληψία κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, προέκυψε ότι ο ιδιώτης προσέγγιζε, ως μεσολαβητής του αξιωματικού, επιχειρηματίες του νησιού και ζητούσε -30.000- ευρώ για κάθε τουριστική περίοδο, ώστε να μην βεβαιώνονται παραβάσεις στα καταστήματα τους.

Στη συνέχεια ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε επιτόπια προανακριτική έρευνα στο νησί, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε θύμα της παράνομης δράσης του αξιωματικού, από την οποία είχε απαιτηθεί το ποσό των -30.000- ευρώ.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία η καταγγέλλουσα σε προγραμματισμένο ραντεβού παρέδωσε στον ιδιώτη προσημειωμένο το χρηματικό ποσό των -30.000- ευρώ, το οποίο σε δεύτερο χρόνο παρέλαβε ο αξιωματικός, από επαγγελματικό χώρο του ιδιώτη. Κατά την έξοδο του από τον χώρο ο αξιωματικός ακινητοποιήθηκε και σε σωματική έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε το προσημειωθέν χρηματικό ποσό.

Από την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης, προέκυψε ότι τον Μάιο του 2023, ο αξιωματικός απαίτησε και έλαβε μέσω του ιδιώτη, το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ από ιδιοκτήτη ξενοδοχείου του νησιού, προκειμένου να μην προβεί σε αστυνομικό έλεγχο κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιούνταν στο ξενοδοχείο.

Σε επακόλουθες έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ψηφιακά πειστήρια, το χρηματικό ποσό των -7.000- ευρώ, πρωτότυπη υπογεγραμμένη ανακριτική έκθεση εξέτασης μάρτυρα, κλειδί τραπεζικής θυρίδας και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

21-09-2023: Γ. Οικονόμου: Περισσότερη ασφάλεια στις γειτονιές, με αυξημένη αστυνόμευση και κάμερες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Οικονόμου: Περισσότερη ασφάλεια στις γειτονιές, με αυξημένη αστυνόμευση και κάμερες

 

Τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Οικονόμου

 

Περισσότερη αστυνόμευση, περισσότερες κάμερες

Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί απέναντι σε αυτό που αποτελεί απαίτηση των συμπολιτών μας. Αν δει κανείς τα στατιστικά, οι επιδόσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της ελληνικής Πολιτείας, απέναντι στην υψηλή εγκληματικότητα, θα έλεγα πως είναι καλή. Πολύ καλύτερη και από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Εκεί που πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αποτελεσματικοί και καλύτεροι είναι στις διαρρήξεις, στην Αθήνα και την επαρχία, σε πράγματα και παραβατικές συμπεριφορές με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο πολίτης στο κέντρο, στις γειτονιές της Αθήνας, στην περιφέρεια.

Θα το κάνουμε εντατικοποιώντας την αστυνόμευση, με περισσότερους αστυνομικούς στις γειτονιές, τακτικότερες περιπολίες και στην Αθήνα και αλλού. Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά πολύ αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ.: αστυνομικοί που απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες να γυρίσουν στο πεδίο.

Οι πρώτοι 1.500 σε λιγότερο από έναν μήνα, ακριβώς για υπηρεσίες αιχμής: στην ΔΙΑΣ, στην Άμεση Δράση, στα αστυνομικά τμήματα, με έναν τρόπο και αναδιάταξης του δυναμικού, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, εκεί που έχουμε εντοπίσει παραβατικές εστίες.  Αυτό θα βοηθήσει και θα βοηθήσει πολύ. Εγγυώμαι ότι θα μείνουν, δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει κάτι, μία εξαγγελία και να φύγει. Θα μείνουν στις υπηρεσίες γιατί αυτή είναι η ανάγκη τώρα.

Η προτεραιότητα είναι να βρίσκονται στο πεδίο: εκεί που υπηρεσιακά η Αστυνομία θεωρεί ότι αυτή την ώρα πάσχουμε και πρέπει να ενισχυθούμε. Και πάσχουμε σε ανθρώπινο δυναμικό στο πεδίο. Όμως, δεν είναι αυτός ο μόνος τρόπος. Για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να πούμε πως ό,τι και να κάνουμε, η Αστυνομία δεν μπορεί να είναι 24 ώρες παντού. Για αυτό και επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο -και πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε και να το παρουσιάσουμε- για μία πολύ μεγάλη αύξηση των εποπτικών μέσων. Μιλώ για κάμερες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αστυνόμευση σε όλες τις διαστάσεις. Και την τροχαία αστυνόμευση αλλά και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Όπως κάνουν όλες οι σύγχρονες πρωτεύουσες του κόσμου. Χρειαζόμαστε περισσότερη Αστυνομία, χρειαζόμαστε όμως περισσότερη τεχνολογία και κάμερες που θα διευκολύνουν και τη δουλειά της Αστυνομίας και θα μας κάνουν πιο αποτελεσματικούς στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Μέσα σε αυτά τα όρια θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία απέναντι στην εγκληματικότητα, όχι απέναντι στους ανθρώπους.

Θα επιμείνουμε στους ελέγχους για διπλοπαρκάρισμα μέχρι να εμπεδωθεί ότι δεν είναι ανεκτό

Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αλλάξει. Η τροχαία δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της κίνησης στις μεγάλες πόλεις. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης το θέμα της κίνησης. Είναι πρωτίστως θέμα συγκοινωνιακό. Μπορεί, όμως, να βοηθήσει με το να αμβλυνθούν οι συνέπειες της πολύ μεγάλης κυκλοφορίας, της συνήθειας που έχουμε να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για το παραμικρό. Βασικό, στη διάσταση αυτή, είναι η αντιμετώπιση του διπλοπαρκαρίσματος, το οποίο συνιστά και μία εξαιρετικά ανεύθυνη συμπεριφορά. Παρατάει ο άλλος το αυτοκίνητό του στην Αχαρνών, στην 3ης Σεπτεμβρίου, στην Ακαδημίας, στην Αριστοτέλους για να κατέβει να πάρει τον καφέ του ή να πληρώσει το λογαριασμό του και από πίσω γίνεται χαμός με αυτοκίνητα που υπάρχουν.

Υπάρχει σχέδιο στην Τροχαία, οδηγίες με βάση τις συσκέψεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, καθημερινά συνεργεία βρίσκονται σε δρόμους που μας υποδεικνύουν οι αρμόδιοι και στο Δήμο της Αθήνας και σε άλλους Δήμους. Μέχρι σήμερα είχαμε 350 βεβαιωμένες παραβάσεις. Είναι κάτι στο οποίο θα επιμείνουμε και το λέω αυτό γιατί συνήθως το πρόβλημα της αντιμετώπισης της παραβατικότητας στην Ελλάδα ήταν ο αποσπασματικός του χαρακτήρας. Με το διπλοπαρκάρισμα, θα επιμείνουμε μέχρι να εμπεδωθεί ότι δεν είναι ανεκτό. Κάθε μέρα στους δρόμους, rotation σε κεντρικούς δρόμους, μπορεί να επαναλαμβάνονται και οι ίδιοι δρόμοι κάθε μέρα. Η επιμονή είναι αυτή που θα οδηγήσει στα αποτελέσματα που θέλουμε.

Για το περιστατικό στην Αρτέμιδα

Οι έρευνες προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς. Προστίθενται συνεχώς και νέα ευρήματα και μάλιστα τις τελευταίες 48 ώρες σοβαρά ευρήματα. Από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. γίνεται ανάλυση των δειγμάτων και των τηλεφώνων. Είναι μια υπόθεση αρκετά σοβαρή, που έχει πολλά επεισόδια και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες -γιατί ακούμε κατά καιρούς διάφορα π.χ. ότι η Ελλάδα έχει γίνει τόπος ξεκαθαρίσματος διεθνών λογαριασμών- και που η ΕΛ.ΑΣ θα αξιοποιήσει κάθε εύρημα που έχει στα χέρια της για να οδηγηθεί στα ασφαλέστερα συμπεράσματα. Κρατάμε στα χέρια μας ένα πολύ σοβαρό ύποπτο για συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση, τον οποίον η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε στο αεροδρόμιο όταν επιχείρησε να διαφύγει. Θα γίνει η εξιχνίαση της υπόθεσης, όπως απαιτεί η σοβαρότητα και όλα τα πρωτόκολλα.

Για την Ε.Δ.Ε.

Σε μία εβδομάδα, δέκα μέρες το πολύ, θα έχει ολοκληρωθεί. Γίνεται με βάση τους κανονισμούς που υπάρχουν, τις προθεσμίες, τις ενστάσεις σε κάποιες στιγμές κατατέθηκαν. Σε μία εβδομάδα, δέκα μέρες το πολύ, θα έχει ολοκληρωθεί. Θυμίζω ότι ανεξαρτήτως της Ε.Δ.Ε. έχουν αποδοθεί σε δύο φάσεις ευθύνες με τη μετακίνηση αξιωματικών σε άλλες υπηρεσίες από αυτές που ήταν, δεδομένου ότι προφανώς και στο κομμάτι διαχείρισης των πληροφοριών και στο κομμάτι της επιχειρησιακής αντιμετώπισης δεν αντέδρασαν σωστά.

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση κατά τη δεύτερη θητεία της

Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολλές, διαφορετικές και παρατεταμένες κρίσεις, γύρω από την κλιματική κατάρρευση. Δοκιμαστήκαμε από ηπιότερα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας και άλλες φορές σε αυτό, και αποδείξαμε με την ειλικρίνεια, τη συνέπεια και κυρίως τη σωστή διαχείριση των κρίσεων από την ώρα που συνέβησαν και μετά, ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην απαίτηση των πολιτών να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα, ακόμη και αν αυτά παρουσιάζονται μία φορά στα 200 χρόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, με τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, την προσαρμογή –εκεί που χρειάζεται- και την ευρηματικότητα εκεί που απαιτείται, για να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι η χώρα θα εξακολουθεί να προχωρά σταθερά μπροστά.

20-09-2023: Υλοποίηση νέου ολιστικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια: Εντατικοί έλεγχοι για διπλοπαρκάρισμα στην Αττική – 266 παραβάσεις σε 2 μέρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υλοποίηση νέου ολιστικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια: Εντατικοί έλεγχοι για διπλοπαρκάρισμα στην Αττική – 266 παραβάσεις σε 2 μέρες

Εξελίσσεται ταχύτατα και συστηματικά η υλοποίηση του σχεδίου άμεσων ολιστικών παρεμβάσεων -που ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, στις 11 Σεπτεμβρίου-  για την αναδιάρθρωση, την εντατικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αστυνόμευσης σε θέματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας.

Οι έλεγχοι για διπλοπαρκάρισμα έχουν δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά την πολιτική πρωτοβουλία για την προτεραιοποίηση της οδικής ασφάλειας στην Αττική.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 15 λεωφόροι και οδοί στην Αττική (Μεσογείων, Φιλολάου, Φορμίωνος, Αριστοτέλους, Υμηττού, Μιχαλακοπούλου, Βεΐκου, Αχαρνών, Γ’ Σεπτεμβρίου, Γούναρη, Ηρώων Πολυτεχνείου, 2ας Μεραρχίας, Γρ. Λαμπράκη, Εθνικής Αντιστάσεως, Ελ. Βενιζέλου) αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στο διπλοπαρκάρισμα. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί εκεί και μόνο τις δύο τελευταίες μέρες -Δευτέρα και Τρίτη- βεβαιώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία 266 παραβάσεις, που επέφεραν χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας στους παραβάτες.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, βεβαιώθηκαν 125 παραβάσεις για διπλοπαρκάρισμα σε Λεωφόρο Μεσογείων, Φιλολάου, Φορμίωνος, Γούναρη στον Πειραιά και Ελ. Βενιζέλου στην Καλλιθέα.

Την Τρίτη βεβαιώθηκαν 141 παραβάσεις για διπλοπαρκάρισμα σε Λεωφόρο Μεσογείων, Υμηττού, Μιχαλακοπούλου, Γούναρη στον Πειραιά και Ελ. Βενιζέλου στην Καλλιθέα.

Η οδική ασφάλεια είναι σαφής προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και η αντιμετώπιση του διπλοπαρκακαρίσματος αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού προς αυτή την κατεύθυνση. Καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται για πρωτοβουλίες αποσπασματικού χαρακτήρα, αλλά για ένα σχέδιο που θα εφαρμοστεί με συνέπεια, καθώς συνδέεται με βελτίωση της ποιότητας ζωής οδηγών και πεζών και έχει αντίκτυπο σε όλους τους κατοίκους.

Θα συνεχιστούν οι εντατικοί έλεγχοι προκειμένου να περιοριστεί δραστικά αυτό το φαινόμενο και να διαμορφωθεί κουλτούρα αποφυγής σε ό,τι αφορά το διπλοπαρκάρισμα και την παράνομη στάθμευση.

 

20-09-2023: Γ. Οικονόμου: Προτεραιότητα ο Φράχτης στον Έβρο, εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Οικονόμου: Προτεραιότητα ο Φράχτης στον Έβρο, εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες

Σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και στελέχη των κατασκευαστριών εταιριών

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, είχε την Τρίτη (19/09) σύσκεψη με Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη των εταιρειών που κατασκευάζουν την επέκταση του Φράχτη, στον Έβρο.

Η επέκταση του Φράχτη, μήκους 35 χλμ., είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και θα ολοκληρωθεί βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει ουσιαστικά στη φύλαξη των συνόρων μας και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων των λαθροδιακινητών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στον Υπουργό, τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου -αφότου θα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και εφόσον επιτρέπεται με βάση την κατάσταση του εδάφους- αναμένεται να ξεκινήσουν τα μηχανήματα και τα συνεργεία την εκτέλεση των εργασιών.

Ο κ. Γιάννης Οικονόμου δήλωσε:

«Ο Φράχτης και η επέκτασή του αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά απολύτως δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Στη σύσκεψη με Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με στελέχη των κατασκευαστριών εταιριών έλαβα την ενημέρωση ότι η κατασκευή κυλά βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Ο Φράχτης αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει ουσιαστικά στη φύλαξη των συνόρων μας και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων των λαθροδιακινητών».

Οι συσκέψεις θα συνεχιστούν σε τακτικά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών.

19-09-2023: Γ. Οικονόμου: Ουσιαστική και αποτελεσματική αστυνόμευση στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Δήμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Οικονόμου: Ουσιαστική και αποτελεσματική αστυνόμευση στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Δήμο 

Συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη

Κ. Μπακογιάννης: Κοινός στόχος μας η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές και στο κέντρο της Αθήνας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, συναντήθηκε την Τρίτη (19/09), στο Υπουργείο, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Δήμο Αθηναίων για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις γειτονιές της πρωτεύουσας και τη βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η αστυνόμευση στην Αθήνα ενισχύεται και θα είναι σύντομα πιο άμεση και αποτελεσματική, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων της πόλης.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην απόφαση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για αποδέσμευση αστυνομικών από άλλα καθήκοντα, προκειμένου να βρεθούν εκεί που απαιτείται, στους δρόμους και τις γειτονιές των πόλεων και ειδικά του Δήμου Αθηναίων.

Η δράση θα συμπληρωθεί με τη χρήση εποπτικών μέσων και καμερών για να είναι η αστυνόμευση πιο ουσιαστική.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε μετά τη συνάντηση:

«Όπως και για κάθε Έλληνα πολίτη, έτσι και για τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, η ασφάλειά τους είναι προτεραιότητα για εμάς. Όπως προτεραιότητα είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, για να έχουν την καλύτερη ποιότητα ζωής στην κίνησή τους, στη ζωή στην πόλη.

Με τον Δήμαρχο Αθηναίων συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τα όσα έχουμε πετύχει το προηγούμενο διάστημα, στη διάσταση της ασφάλειας, και πως μπορούμε να διορθώσουμε, εκεί που υπάρχουν βήματα που πρέπει να κάνουμε προς τα εμπρός, για να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί και ουσιαστικοί.

Είναι απόφασή μας να ενισχύσουμε την αστυνόμευση στην Αθήνα, να καταλάβουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι κάτοικοι στις γειτονιές ότι η επιτήρηση θα είναι πιο έντονη, πιο ουσιαστική.

Μετά την εντολή του Πρωθυπουργού να απελευθερώσουμε δυνάμεις από άλλες υπηρεσίες, θα διοχετεύσουμε δυνάμεις -άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας- στις γειτονιές της Αθήνας, στο πεδίο, σε περιπολίες, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη πιο αποτελεσματική αστυνόμευση. Θα συμπληρώσουμε τη δράση αυτή το επόμενο διάστημα με εποπτικά μέσα, με κάμερες, που θα διευρύνουν τη δυνατότητα να παρατηρούμε και για λόγους ασφάλειας και για λόγους τροχαίας αστυνόμευσης.

Και στο επίπεδο της Τροχαίας θα συνεχίσουμε με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς στο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες για επιτήρηση σε κομβικά σημεία της πόλης, για να αντιμετωπίζουμε παραβάσεις του Κ.Ο.Κ που είναι επικίνδυνες και για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και που δημιουργούν ανεύθυνες συμπεριφορές, οι οποίες οδηγούν σε εστίες ταλαιπωρίας για τους πολίτες. Στην παραβίαση του σηματοδότη, τη χρήση του κράνους, κυρίως στη μεγάλη μάστιγα της κατάληψη παράνομων θέσεων στάθμευσης, είτε με το διπλοπαρκάρισμα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, είτε με παράνομη στάθμευση γενικώς.

Ζήτησα από τον Δήμαρχο Αθηναίων να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και στο κομμάτι αυτό το επόμενο διάστημα, να μας υποδείξει, από την εμπειρία που έχει, δρόμους και περιοχές, όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο συστηματικά αυτές τις συμπεριφορές

Είμαστε εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις, για να εμπεδώσουμε ακόμη μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και την ποιότητα ζωής στους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται, επισκέπτονται και κινούνται στην πρωτεύουσά μας».  Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε την πρόταση του για κοινοτική αστυνόμευση, επεσήμανε την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας, ενώ εστίασε, για ακόμη μια φορά, στο πρόβλημα των ναρκωτικών και της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Υπουργό, διότι σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την επίτευξη του κοινού στόχου, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας στις γειτονιές, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι αισιόδοξος πως σύντομα θα πετύχουμε το μείζον, τον αστυνομικό της γειτονιάς. Στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δικών του δυνάμεων, ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει -και θα το κάνει ακόμη πιο ενεργά- στο έργο των γυναικών και των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι βρίσκονται νυχθημερόν στον δρόμο και επιτελούν ένα δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον. Η ασφάλεια και η νομιμότητα είναι δομικά στοιχεία της λειτουργικής κοινωνικής μας συμβίωσης. Είμαι βέβαιος πως η καλή μας συνεργασία θα αποφέρει αποτελέσματα».

18-09-2023: Γ. Οικονόμου: Η Ε.Κ.Α.Μ. παρούσα στις πιο δύσκολες συνθήκες για την Πατρίδα και τους πολίτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Οικονόμου: Η Ε.Κ.Α.Μ. παρούσα στις πιο δύσκολες συνθήκες για την Πατρίδα και τους πολίτες

Στην αποφοίτηση του 24ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης των 22 νέων στελεχών της Ε.Κ.Α.Μ. ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, παραβρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/09) στην τελετή αποφοίτησης των 22 αστυνομικών που ολοκλήρωσαν το 24ο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και θα στελεχώσουν την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.).

Ο Υπουργός συνεχάρη τους 22 νέους άνδρες που θα στελεχώσουν την Ε.Κ.Α.Μ, η οποία επιτελεί κρίσιμο και κομβικό ρόλο σε δύσκολες συνθήκες και απαιτητικές καταστάσεις, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και την προστασία των πολιτών της.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του:

«Είναι μια ιδιαίτερη και σπουδαία μέρα, τόσο για τους άνδρες που θα στελεχώσουν την Ε.Κ.ΑΜ. όσο και την ίδια τη Μονάδα, με όλα αυτά που προσφέρει στην Πατρίδα.

Το επίλεκτο τμήμα των ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας δηλώνει πάντα «παρόν», όπου του ζητηθεί και απαιτηθεί, στις πιο αντίξοες συνθήκες, πιο δύσκολες καταστάσεις, πιο απαιτητικές συγκυρίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι από πολλούς, εντός και εκτός των κόλπων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκαλείται το «το διαμάντι του Σώματος». Είμαστε υπερήφανοι για τη σημερινή μέρα. με την ένταξη των νέων στελεχών στην πιο μάχιμη μονάδα.

Η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο εφόδιο προκειμένου τα στελέχη της Μονάδας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες, με τόλμη, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και πίστη στο καθήκον σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση.

Οι άνδρες που διαθέτει η Ε.Κ.Α.Μ γνωρίζουν ότι η Πατρίδα τους ευγνωμονεί για την προσφορά τους, η Πολιτεία τιμά και αναγνωρίζει το έργο τους, την αυταπάρνηση που δείχνουν στην ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή που καλούνται να φέρουν εις πέρας».

Στην τελετή αποφοίτησης παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Μάνος Λογοθέτης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο Υπάρχηγος Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης καθώς και Αξιωματικοί του Σώματος.

 

18-09-2023: 104.420 τροχονομικοί έλεγχοι και 25.599 παραβάσεις το διάστημα από 10 έως 16 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

104.420 τροχονομικοί έλεγχοι και 25.599 παραβάσεις το διάστημα από 10 έως 16 Σεπτεμβρίου 2023


Το 75% των παραβάσεων αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και παράνομη στάθμευση


Οι έλεγχοι συνεχίζονται με βάση τις πάγιες εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα το διάστημα από 10 έως 16 Σεπτεμβρίου 2023, διενεργήθηκαν 104.420 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 25.599  παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, παραβάσεις βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια, ως ακολούθως:

 • 7.719 στην Αττική,
 • 4.052 στη Θεσσαλονίκη,
 • 2.335 στην Κρήτη,
 • 2.210 στη Δυτική Ελλάδα,
 • 1.622 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • 1.458 στην Κεντρική Μακεδονία,
 • 1.357 στην Πελοπόννησο,
 • 1.223 στην Ήπειρο,
 •   948 στο Νότιο Αιγαίο,
 •   706 στα Ιόνια Νησιά,
 •   684 στη Στερεά Ελλάδα,
 •   537 στο Βόρειο Αιγαίο,
 •   377 στη Δυτική Μακεδονία και
 •   371 στη Θεσσαλία.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν:

 • 9.176 για παράνομη στάθμευση,
 • 4.488 για υπερβολική ταχύτητα,
 • 2.231 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,
 • 2.149 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
 • 1.129 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
 •    654 για Κ.Τ.Ε.Ο.,
 •    536 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
 •    507 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης,
 •    393 για ανασφάλιστα οχήματα,
 •    270 για παραβίαση σηματοδότη,
 •    214 για θορύβους,
 •    188 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
 •    151 για αντικανονικούς ελιγμούς,
 •    113 για μη τήρηση απόστασης ασφαλείας,
 •     111 για φθαρμένα ελαστικά,
 •      99 για αντικανονικό προσπέρασμα,
 •      59 για καυσαέρια,
 •      53 για κίνηση αντίθετη σε μονόδρομο,
 •      50 για απόσπαση προσοχής οδηγού,
 •      34 για παραβίαση προτεραιότητας,
 •      32 για παραβίαση σήματος τροχονόμου,
 •      28 για υπέρβαρο-διαστάσεις φορτίου,
 •      25 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,
 •      22 για αντικανονική χρήση φώτων,
 •      10 για μη κίνηση στο δεξιό άκρο οδού,
 •        6 για έλλειψη ζώνης ασφαλείας,
 •        3 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,
 •        1 για παραβίαση προτεραιότητας πεζών σε διάβαση και
 • 2.867 λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπλέον, στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 11 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023, στην περιοχή της παραλιακής Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Συνολικά διενεργήθηκαν 533 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων, ενώ βεβαιώθηκαν 385 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

 • 54 για υπερβολική ταχύτητα,
 • 41 για μη χρήση κράνους,
 • 28 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
 • 23 για χρήση κινητών τηλεφώνων,
 • 13 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
 • 11 για επίδειξη ικανοτήτων,
 • 10 για μέθη,
 •   6 για αυτοσχέδιους αγώνες,
 •   2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και
 • 197 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 16 ζεύγη πινακίδων, 74 άδειες κυκλοφορίας, 94 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ μεταφέρθηκαν 6 οχήματα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα.