Πε 9 Φεβρουαρίου 23
Αρχική ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ετήσιες εκθέσεις απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας   
2022
2021
2019