Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Ιανουάριος 200825-01-2008: Συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στο ΄Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. στη Λιουμπλιάνα

25-01-2008: Συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στο ΄Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. στη Λιουμπλιάνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης συμμετείχε σήμερα στο ’Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στην Λιουμπλιάνα,  στο πλαίσιο της Σλοβενικής προεδρίας.
 
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια του Συμβουλίου ήταν η συνεργασία σε θέματα ασφαλείας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., η λαθρομετανάστευση, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και το θέμα της παροχής ασύλου σε πολίτες τρίτων χωρών.
             
Για το θέμα της συνεχώς αυξανόμενης οικονομικής μετανάστευσης προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κατέθεσε συγκεκριμένους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθούν τα κράτη μέλη για την διαχείριση των μεταναστών και συγκεκριμένα:
  • την διατήρηση της εθνικής αρμοδιότητας στον προσδιορισμό του αριθμού των μεταναστών που κάθε κ-μ δέχεται στην επικράτειά του (volume of admission),
  • την διερεύνηση των αναγκών των εθνικών αγορών εργασίας,
  • την προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες,
  • την ενίσχυση του τακτικού διαλόγου και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κ-μ στον τομέα των πολιτικών ένταξης των κ-μ, πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας. 
Ο κ. Χηνοφώτης για το ίδιο θέμα σημείωσε ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία, κατά το δυνατόν, του χώρου και του επιπέδου ευημερίας, που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και μάλιστα με το δυνατόν λιγότερο κόστος, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών που, αναζητώντας ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, καθίστανται, συχνά, προϊόν εκμετάλλευσης από τους σύγχρονους δουλεμπόρους».
 
Παράλληλα επισημάνθηκε για μια ακόμη φορά, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, ως χώρας που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, και ως εκ τούτου, υφίσταται την άμεση επίδραση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης.
 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε προτάσεις που επεξεργάζονται Επιτροπές της Ε.Ε. σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο των εισερχομένων από τα σύνορα των κρατών-μελών, θέμα για το οποίο ο Υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του:
 
«Η σύγχρονη τεχνολογία, με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τις θεωρήσεις παρέχει σαφώς ενισχυμένες δυνατότητες για αποτελεσματικότερο έλεγχο στα σύνορα, ενώ μπορεί να διευκολύνει, παράλληλα, την ακώλυτη κυκλοφορία των προσώπων, αν συνδυαστεί με ανάλογες ευέλικτες και ασφαλείς διαδικασίες εισόδου. 
 
Προτάσεις, όπως η εφαρμογή ενός entry-exit συστήματος (πρόταση που επεξεργάζεται, ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ή ενός συστήματος αυτόματης επιβεβαίωσης της ταυτότητας, θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος και σε όλες τις παραμέτρους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα και η διασφάλιση ότι δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία του υπόλοιπου κόσμου με τον Ευρωπαϊκό χώρο. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου, καθώς και της ασφάλειας των πληροφοριών, την οποία θα πρέπει να εγγυούνται επαρκώς, τόσο τα ίδια τα συστήματα, όσο και η διαδικασία χρήσης τους».
 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών στις παρεμβάσεις του σχετικά με την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στα θέματα ασφάλειας, τόνισε ότι η χώρα μας θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές δομές και οργανισμοί ασφαλείας που ήδη λειτουργούν καλύπτουν τις ανάγκες των κρατών-μελών.
 
Στην εισήγησή του για τα θέματα της παροχής ασύλου σε πολίτες τρίτων χωρών, από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ο κ. Χηνοφώτης υπογράμμισε ότι από την στιγμή, που σε αυτό το θέμα, ισχύουν οι εθνικές νομοθεσίες, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της εξειδίκευσης των στελεχών που ασχολούνται με το ευαίσθητο αυτό αντικείμενο και παράλληλα, τα συστήματα ασύλου πρέπει να στηριχτούν σε αυτό που θεωρείται κοινό ζητούμενο και το οποίο θα στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

                                                                                          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις