Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης Ευρωπαϊκό Ταμ. Εξωτερικών Συνόρων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Υλικό Αρχείου

 

Διαβουλεύσεις Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α

Περιγραφή
είδους

Κωδικός
αριθμός
είδους

Ποσότητα

Αξία

Ημερομηνία
έναρξης
διαβούλευσης

Ημερομηνία
λήξης
διαβούλευσης

Κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών

E-mail αποστολής
παρατηρήσεων

1

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-ΚΑΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

34144000-8

3

2.800.000€     

12/07/2011

27/07/2011

Αρχείο σε μορφή pdf

m.par_tes@astynomia.gr
210-6977775

2

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ X-RAY

34144000-8

3

2.300.000€      

12/07/2011

27/07/2011

Αρχείο σε μορφή pdf

m.par_tes@astynomia.gr
210-6977775


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου