Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης Ευρωπαϊκό Ταμ. Εξωτερικών Συνόρων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Υλικό Αρχείου

 

Θεσμικά Όργανα Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Υπεύθυνη Αρχή          

Ως υπεύθυνη αρχή έχει ορισθεί το 7ο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ν. 3613/2007). περισσότερα

Αρχή Πιστοποίησης    

Ως Αρχή Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, ορίζεται το Τμήμα Β΄ - Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση της 41ης Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Άλλους Διεθνείς Οργανισμούς του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Νόμος 3613/2007, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3649/2008). περισσότερα

Αρχή Ελέγχου            

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3613/2007, ως Αρχή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων ορίζεται το Τμήμα Γ ΄ - Διαχειριστικών Ελέγχων της 41ης Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Άλλους Διεθνείς Οργανισμούς του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Νόμος 3613/2007, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3649/2008).περισσότεραΤο Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου