Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης Ευρωπαϊκό Ταμ. Εξωτερικών Συνόρων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Υλικό Αρχείου

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» για τη περίοδο 2008-2013.

Στόχος του Ταμείου είναι η στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη- μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της επιστροφής σε όλες τις διαστάσεις της με τη χρήση της έννοιας της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προβλέποντας κοινές δράσεις που θα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη ή εθνικές δράσεις που επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της κοινότητας βάσει της αρχής της αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό και τηρώντας πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορείτε να ενημερωθείτε για:

- το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής
- το Πολυετές και τα Ετήσια Προγράμματα
- Δικαιούχοι Υλοποίησης Δράσεων Ετησίου Προγράμματος 2008

Ο δικτυακός τόπος τροφοδοτείται συνεχώς με νέα και ανακοινώσεις σχετικά με το Ταμείο

Οι αρμοδιότητες του εν λόγω ταμείου έχουν ανατεθεί στο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και ΈνταξηςΤο Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου