Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης Ευρωπαϊκό Ταμ. Εξωτερικών Συνόρων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Υλικό Αρχείου

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» για τη περίοδο 2007-2013.

Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την επίτευξη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου προσώπων και επιτήρησης των εξωτερικών τους συνόρων, στο πλαίσιο κοινών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορείτε να ενημερωθείτε για:

- το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων
- το Πολυετές και τα Ετήσια Προγράμματα

Ο δικτυακός τόπος τροφοδοτείται συνεχώς με νέα και ανακοινώσεις σχετικά με το Ταμείο

Μολονότι το εν λόγω ταμείο δεν υφίσταται πλέον, ο Προγραμματισμός του έχει ανατεθεί στο 1ο Τμήμα και η Παρακολούθησή του στο 3ο Τμήμα


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου