Το Άσυλο
Ζητώντας Άσυλο Πως να κάνετε αίτημα ασύλου Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαδικασία Ασύλου Πρώτος Βαθμός Δεύτερος Βαθμός Τελευταία Ενημέρωση - Ανακοινώσεις Υπηρεσία Ασύλου (NEO) Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (NEO)

 
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Συγγρού 83
Τ.Κ. 11745
Τηλ. 210-9285120
e-mail : initialreception@asylo.gov.gr

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής θεσπίστηκε με το νόμο 3907/2011.

Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (μεταναστών και προσφύγων) είναι η υποδοχή αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις απαράβατες διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Η υποδοχή αυτή, εκτός του να διασφαλίζει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες των αλλοδαπών, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, η καταγραφή τους, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοινωνική στήριξη, η ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και τα θύματα βασανιστηρίων. Όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ασύλου ή άλλης μορφής διεθνούς προστασίας, η απόφαση θα λαμβάνεται αμέσως από την Υπηρεσία Ασύλου. Αλλοδαποί που δεν θα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα, θα απελαύνονται. Οι σχετικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται από περιφερειακές υπηρεσίες πρώτης υποδοχής σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία ασύλου, που θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες σε όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής θα έχει ως αποτέλεσμα την τήρηση της τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, δεδομένου ότι θα γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και το σεβασμό των δικαιωμάτων των αλλοδαπών.

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί αυτόνομη υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και της οποίας προΐσταται , Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών.

Πρώτος διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής διετέλεσε η κυρία Μαρία Σταυροπούλου από 1.9.2011 ως 3.2.2012. Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι ο κύριος Παναγιώτης Νίκας.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Παναγιώτης Νίκας είναι δικηγόρος. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ανώτερης και ανώτατης διοίκησης και έχει εμπειρία στην διαχείριση έργων. Έχει δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο ΜΚΟ με αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς κλπ. Είναι κάτοχος πτυχίων Νομικής και Θεολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.| Αρχική | Σύνδεσμοι | Συχνές Ερωτήσεις | Εθελοντικός Επαναπατρισμός |